Μεταπτυχιακά

MSc ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Master of Science στη Θετική Ψυχοθεραπεία!
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται στο Κολλέγιο σε συνεργασία με τη Σχολή Κοινοτικής Υγείας και Μαιευτικής του κρατικού Πανεπιστημίου του Central Lancashire και αποτελεί το μοναδικό Μεταπτυχιακό Θετικής Ψυχοθεραπείας παγκοσμίως. Από το 2021 το Μεταπτυχιακό προσφέρεται στα Ελληνικά!

Το πρωτοπόρο αυτό μονοετές εντατικό Μεταπτυχιακό και "εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας", συνδυάζει τη θεωρία με την βιωματική εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και την ερευνητική εφαρμογή με βάση τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας (Seligman) και προπαντός της Θετικής Ψυχοθεραπείας (Peseschkian)!
 
Η Θετική Ψυχοθεραπεία, εν αντιθέσει με τις τυπικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κλινικών καταστάσεων, στοχεύει και αυξάνει τα θετικά συναισθήματα, τη δέσμευση του ατόμου, και την αναγνώριση και απόκτηση νοήματος ζωής. Προσδιορίζεται ως μια «συνθετική» προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία της Προσωποκεντρικής, Συστημικής, Ψυχοδυναμικής και Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης και επιδιώκει την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά των εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων, επικεντρώνοντας τη σκέψη του στις δυνάμεις και αρετές του. 
 
Από το 1968 και ιδιαίτερα από το 1977, οπότε και δημοσιευτηκε το έργο του ψυχιάτρου Nossrat Peseschkian "Θετική Ψυχοθεραπεία", η προσέγγιση έχει διαδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο με εκπαιδευτικά ιδρύματα να παρέχουν την εκπαίδευση σε διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα, το πρώτο και μοναδικό ίδρυμα που εκπαιδεύει στη Θετική Ψυχοθεραπεία είναι το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS, το οποίο αποτελεί και τον μοναδικό Ελληνικό οργανισμό μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Θετικής και Διαπολιτισμικής Ψυχοθεραπείας. Η θεωρία και προσέγγιση του Peseschkian αναγνωρίζεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας ως η μοναδική θεωρία εκπαίδευσης στην Θετική Ψυχοθεραπεία.

 
Το Μεταπτυχιακό στη Θετική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών και των γνώσεων της θετικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας τόσο σε περιστατικά καθημερινής συναισθηματικής πίεσης, όσο και σε αυτά της ψυχολογικής δυσπροσαρμοστικότητας. Κατά την διαδικασία φοίτησης, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια στις αρχές της Θετικής Ψυχοθεραπείας και στην εφαρμογή της σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

 

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την εφαρμογή της Θετικής Ψυχοθεραπείας στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
 • Ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για την δημιουργία μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης.
 • Εξειδικευμένη κατάρτιση στην προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας υπό το πρίσμα της Θετικής Ψυχοθεραπείας.
 • Δεξιότητες στις βασικές αρχές της Θετικής Ψυχολογίας: Θετικότητα, Ανθεκτικότητα, Δυνατά Σημεία, Mindfulness, Ροή (Flow).
 • Δεξιότητες στις βασικές αρχές της Θετικής Ψυχοθεραπείας: Η Αρχή της Ελπίδας, η Αρχή της Ισορροπίας και η Αρχή της Διαβούλευσης.
 • Προσωπική ανάπτυξη και διευρυμένη αυτογνωσία μέσω βιωματικής έκθεσης και ομαδικής διαδικασίας.
 • Εξειδίκευση σε περιστατικά πένθους και απώλειας, διατροφικών διαταραχών, οικογενειακής βίας και συγκρούσεων, παιγνιοθεραπείας και άλλων.
 • Πρακτική άσκηση σε φορείς ή με επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές/συμβούλους.
   

 

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Το μοναδικό Μεταπτυχιακό στη Θετική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει συγχρόνως βιωματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα ως Ισοδύναμο με τα Μεταπτυχιακά που χορηγούνται από τα δημόσια ΑΕΙ (Επαγγελματική Ισοδυναμία από ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ)!
 • Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και παρατήρηση συνεδριών στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη.
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, και πιστοποιημένοι από την Παγκόσμια Εταιρεία Θετικής & Διαπολιτισμικής Ψυχοθεραπείας (WAPP) και την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας (EAP).
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

 

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε σχετικό με την εξειδίκευση επιστημονικό κλάδο (π.χ. ιατρική, νοσηλευτική με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων).
 • Επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής (συνέντευξη και ψυχομετρική αξιολόγηση)..
 • Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα προσφέρεται στα Ελληνικά, αλλά η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας).
 • Δυο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα.
 • Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)  Έρευνας & Μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος υποψήφιος δεν καλύπτει το παραπάνω μπορεί να παρακολουθήσει ένα ειδικό εντατικό πρόγραμμα στο ICPS)
   

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το πρώτο, περιλαμβάνει διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές εκπαιδεύσεις που αναπτύσσουν τις γενικές αρχές της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, καθώς επίσης, μαθήματα μεθοδολογίας και έρευνας. Το δεύτερο μέρος, αποτελείται από εξειδικευμένες διαλέξεις, σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και workshops με στόχο την ανάπτυξη διευρυμένων δεξιοτήτων στην Θετική Ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, οι φοιτητές παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια που αφορούν στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση και την διεξαγωγή ποσοτικής η ποιοτικής έρευνας με στόχευση την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της Θετικής Ψυχοθεραπείας.

Η θεματολογία του Μεταπτυχιακού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στην πράξη: Οι αρχές και οι δεξιότητες του πετυχημένου επαγγελματία ψυχικής υγείας.
 • Συγκριτική μελέτη και κατανόηση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων στο φάσμα των καθημερινών προκλήσεων έως και την ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα.
 • Θετική Ψυχολογία και Θετική Ψυχοθεραπεία: Από τη θεωρία στην εφαρμοσμένη Προσέγγιση.
 • Ψυχοπαθολογία, Διαφοροδιάγνωση και Θετική Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση.
 • Θετική Ψυχοθεραπεία: Χρόνια και ανίατη ασθένεια, Καταχρήσεις, Θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, Επιζώντες καταστροφών/πολέμων κ.α.
 • Τα εργαλεία της Solution-Focused Therapy στη Θετική Ψυχοθεραπεία.  
 • Προσωπική ανάπτυξη, αυτοαξιολόγηση και εποπτεία ως επαγγελματικά εργαλεία.
 • Αρχές και εφαρμογή της κριτικής και συστηματικής ανασκόπησης και ερευνητικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στην Θετική Ψυχοθεραπεία.
 • Επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα σε σχέση με διαφοροποιημένα πλαίσια και διαφοροποιημένες ομάδες και ανάγκες.
 • Διεθνείς οπτικές και διαφορές κουλτούρας στην κατανόηση των ψυχολογικών δυσκολιών και της ευεξίας.
 • Εργασία και επίτευξη αποτελεσμάτων σε διεπιστημονική ομάδα.
   

 

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση:

 

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό γίνεται με ποικιλία μεθόδων και περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, case studies, role play, αυτό-αξιολογήσεις, ημερολόγια κ.α.

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε θέματα όπως οι παρεμβάσεις Θετικής Ψυχοθεραπείας σε διαφοροποιημένες ομάδες του πληθυσμού.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση του μοναδικού Μεταπτυχιακού Θετικής Ψυχοθεραπείας παγκοσμίως.
 • Θα συνεισφέρεις στην ανάπτυξη της εφαρμογής της Θετικής Ψυχοθεραπείας μέσα από πρωτοποριακές έρευνες.
 • Θα σπουδάσεις στο κατεξοχήν εξειδικευμένο Κολλέγιο, με εμπειρία 30 ετών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη πείρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Θα αποκτήσεις ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό που θα σου ανοίξει δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, της μεγαλύτερης σχολής Ψυχολογίας στην Ελλάδα σε αριθμό προγραμμάτων και του 5ου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Αγγλίας.
   

Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο ανταγωνιστικό όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • δομές ψυχικής υγείας
 • μονάδες απεξάρτησης
 • οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων
 • οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων του πληθυσμού
 • ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σε προσφυγικούς πληθυσμούς
 • σχολεία, συμβουλευτικούς σταθμούς και επιχειρήσεις
 • τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Φυσικά, μια ακόμα δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα, επιπλέον, προσδίδει πλεονέκτημα στον απόφοιτο που επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευση του για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.
 

 

Καθηγητές

Deniz Ergun,
B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Θετική Ψυχοθεραπεία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοδράμα, Ψυχολογικό τραύμα

  Roman Ciesielski,
  M.D., Ph.D.

  Θετική και Διαπολιτισμική Ψυχοθεραπεία, Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων

   Gabriela Hum,
   B.Sc, M.Sc.

   Θετική Ψυχοθεραπεία, Κλινική Ψυχολογία, Eποπτεία, Aνακάλυψη του Εαυτού

    Μαρία Κεφαλοπούλου,
    B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D., ECP

    Ψυχοθεραπεία, Κλινική Εποπτεία, Κακοποίηση, Βία, Κοινωνική Ψυχολογία

     Κωνσταντίνος Μπίτας
     M.D.

     Ψυχοπαθολογία, Συγκριτική Μελέτη Ψυχοθεραπειών, Συστημική Θεραπεία

      Γιώργος-Κωνσταντίνος Ιωαννίδης,
      B.Sc, M.Sc, MAPP, ECP

      Θετική Ψυχολογία, Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

       Κατερίνα Κοτσώνη,
       B.Sc., Pg. Cert., Pg.Dip., M.Sc., Ph.D.

       Ψυχοθεραπεία, Κλινική Ψυχολογία, Θετική Ψυχολογία, Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία

        Χριστοδούλη Λαγογιάννη,
        B.Sc., M.Sc., Ph.D.

        Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Κλινική Νευροψυχολογία, Έρευνα, Ψυχολογία της Αποκατάστασης

         Χρήστος Αλεξάκος,
         B.Sc., M.A., M.Sc.

         Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

          Κωνσταντίνος Παππάς
          B.Sc., M.Sc., MBPsS

          Οργανωτική Ψυχολογία, Solution-Focused Coaching, Ηγεσία

          Χαράλαμπος Φουντουλάκης,
          Ph.D., CPsychol, AFBPsS

          Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία, Ψυχομετρία

           Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
           Εγγραφείτε στο Newsletter μας

           php74