Τα Προγράμματα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στην ΤΕΧΝΗ του COACHING

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μοναδικού Μεταπτυχιακού Πιστοποιητικού (Postgraduate Certificate) στην Τέχνη του Coaching!
Το πρόγραμμα βασίζεται στην επιτυχημένη πορεία 15 ετών του Triple Certificate in Coaching!

To Kέντρο Δια Βίου Μάθησης του ICPS, με εμπειρία άνω των 30 ετών στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, παρέχει το ιστορικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Business & Life Coaching, το οποίο και αποτελεί ένα από τα πρώτα και σήμερα πλέον το ισχυρότερο προγράμματα στο αντικείμενο στην Ελλάδα (έτος πρώτης λειτουργίας 2008).

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, συνδυάζει τον ακαδημαϊκό τίτλο με διεθνή αναγνώριση από ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, με την πρακτική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα του Coaching από εκπαιδευτές με μεγάλη πείρα στο αντικείμενο και πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς.   
 
Το Coaching διαδραματίζει, σε διεθνές επίπεδο, σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο τόσο στην πιο αποτελεσματική λειτουργία οργανισμών, όσο και στην πιο επιτυχημένη δραστηριότητα και παρουσία των ανθρώπων στην επαγγελματική και προσωπική αρένα. Οι Coaches ασχολούνται σήμερα με θέματα απόδοσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθοδήγησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθοδήγησης προσωπικών επιλογών, επίτευξης στόχων, εκμάθησης νέων εργασιών και θετικής στάσης απέναντι στη διαρκή αλλαγή. Είτε εντός ενός συγκεκριμένου οργανισμού, είτε σε επίπεδο ιδιωτικής πρακτικής, το coaching αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους επαγγελματικούς τομείς παγκοσμίως!
 
Το Postgraduate Certificate στην Τεχνη του Coaching, είναι ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καλύπτει τόσο τις βασικές και αναπτυγμένες δεξιότητες στο Coaching σε Life, Business και Executive επίπεδο, όσο και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προσωπικότητας και ατομικών διαφορών, ψυχολογικών διαστάσεων της συμπεριφοράς, συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχείρισης της απόδοσης, ανθρώπινης παρακίνησης, προσωπικής ανάπτυξης, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και άλλων.  Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εργασθούν ως εσωτερικοί Coaches σε κάποιον οργανισμό/φορέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε άτομα που επιθυμούν να εντάξουν τις δεξιότητες του Coaching στην ήδη υπάρχουσα εργασία τους.
 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό από το University of Central Lancashire, ενώ ενώ συγχρόνως αποκτούν και το Diploma in the Art & Science of Neurolinguisting Programming από την International NLP Trainers Association (INLPTA) μέσω της συνεργασίας του Κέντρου με την Dynamic Equilibriium System,  και εγγράφονται στο διεθνή οργανισμό European Mentoring and Coaching Council (EMCC) ως Practitioners (Practitioner Level) καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον και το Coaching & Mentoring for Positive Transformation, μέσω της συνεργασίας με την Change-To-Be (UK). Το πρόγραμμα συνεχίζει να  συμπεριλαμβάνει τα πολύ επιτυχημένα μέρη του Triple Certificate in Coaching, όπως η εκπαίδευση στο «Everything DiSC», το κορυφαίο ερωτηματολόγιο εργασιακής συμπεριφοράς που συμπληρώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως, αλλά και εκπαίδευση στη μεθοδολογία του «DRIVE - The Surprising Truth About What Motivates People» του Daniel Pink.
 
Πιστοποιήσεις
 
Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στα:
 
Postgraduate Certificate in the Art of Coaching από τo University of Central Lancashire και φέρει 30 ECTS (60 Βρετανικά Credits)
 
Diploma in the Art & Science of Neurolinguisting Programming από την International NLP Trainers Association (INLPTA)
 
Εγγραφή στο European Mentoring and Coaching Council (EMCC) σε Foundation ή Practitioner Level  
 

 

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας.
 • Δυο τουλάχιστον χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι απαραίτητα.
 • Επιτυχημένη συνέντευξη με τους υπεύθυνους του Προγράμματος.
 • Γνώση Η/Υ είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανάπτυξης του ICPS

Δομή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στην Τέχνη του Coaching, είναι διάρκειας άνω των 170 ωρών και αποτελείται από τρεις ενότητες/μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλη την ύλη του ιστορικού Triple Certificate in Coaching και εμπλουτίζονται με όλες τις σύγχρονες τάσεις στο αντικείμενο:
 
Ενότητα 1η: Βασικές Αρχές της Τέχνης του Coaching - Fundamentals of the Art of Coaching 
  
Η 1η Ενότητα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και την ιστορική εξέλιξη του coaching, τους εξοικειώνει με τους ηθικούς κανόνες και τη δεοντολογία που διέπουν την άσκηση του βάσει του EMCC Code of Ethics, και τους εισάγει στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εφαρμόσει κάποιος επιτυχημένα το coaching (EMCC Competence Framework). Εξετάζονται συγχρόνως με τις προβλέψεις του EMCC, οι κανόνες δεοντολογίας και οι απαραίτητες δεξιότητες βάσει του International Coaching Federation (ICF) και του Association for Coaching (AfC).
 
Χρησιμοποιώντας αρχές θετικής ψυχολογίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων, ώστε να προσδιορίσουν τα δυνατά τους σημεία σαν μελλοντικοί coaches και τις ευκαιρίες βελτίωσης. Οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα εργαλεία – ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν και με τους μελλοντικούς τους πελάτες, όπως το EverythingDiSC της Wiley. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την σκιαγράφηση του προφίλ προσωπικότητας του coachee και την κατανόηση της επιρροής της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 
 
Επιπλέον, η Ενότητα επεκτείνεται σε ζητήματα όπως η συναισθηματική και βιολογική ευεξία, οι φυλές του coaching, οι δεξιότητες προσωπικής αντανάκλασης και ενδοσκόπησης, η διαχείριση της σχέσης με τον coachee και του συμβολαίου συνεργασίας, η κατανόηση της εποπτείας και της συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης κ.α. 
 
  
Ενότητα 2η: Θεωρητικά & Επαγγελματικά Ζητήματα στο Coaching - Theoretical & Professional Issues in Coaching
 
Η 2η Ενότητα περιλαμβάνει αναλυτική εκπαίδευση στο Coaching και τις τεχνικές του με βάση τα σημαντικότερα-κυρίαρχα μοντέλα όπως τα GROW, CCU, NLP, OSCAR, CBC, Performance Coaching, Solution Focused Coaching, Positive Psychology Coaching και άλλα. 
 
Σε κάθε μοντέλο, οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται με πολλαπλές τεχνικές σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο, καλύπτοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας του Coaching (έναρξη, μέση και ολοκλήρωση), ενώ αναλύουν το προσωπικό προτιμώμενο στυλ τους. Περαιτέρω, εξειδικεύονται σε μοντέλα που επικεντρώνονται σε θέματα Life Coaching καθώς και μοντέλα που εξειδικεύονται σε ζητήματα Προσωπικών Αξιών
 
Συγχρόνως, οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται στις διαδικασίες και τις προκλήσεις του Executive Coaching (C-Suite) με παραδείγματα συνεδριών από Ελλάδα και εξωτερικό. Η εκπαίδευση στο σύνολο της γίνεται με εφαρμοσμένο τρόπο και διαρκή πραγματοποίηση coaching συνεδριών υπό εποπτεία. 
 
Επιπλέον, στην Ενότητα αυτή, αναπτύσσεται η προσωπική ταυτότητα (brand) και η κεντρική ιδεολογία του Coach. Γίνεται επεξεργασία και επίλυση προκαταλήψεων, ενώ χτίζονται οι ικανότητες δημιουργίας και επιτυχημένης λειτουργίας της προσωπικής επιχείρησης/δραστηριότητας. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε πολλαπλά βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, που αποτελούν βασικό κριτήριο επιτυχίας στο coaching.  Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαστήρια ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διερεύνησης των συγκρούσεων, διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης στην αναγνώριση επιλογών και στη λήψη αποφάσεων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα παραπάνω αντικείμενα λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις γνώσεις και δεξιότητες  που προσφέρει το πρόγραμμα, καθώς αναπτύσσεται εσωτερικά ο coach και διασφαλίζει μια αποτελεσματική, ποιοτική και επιτυχημένη άσκηση του Coaching. Η τελευταία αυτή θεματολογία, βασίζεται στην τριαντάχρονη εμπειρία του ICPS στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και αποτελεί ένα ακόμα μοναδικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προγράμματος.
 
Τέλος, σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται η συνθετική και συμπληρωματική χρήση της τέχνης και επιστήμης του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού. Οι ικανότητες της αισθητηριακής οξύτητας, της βαθμονόμησης και του rapport που αναπτύσσει ο coach για να εμβαθύνει στη σχέση με τον coachee, ώστε εκείνος να νιώθει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ανοιχτός στην εξερεύνηση του θέματος που τον απασχολεί, αποτελούν την βάση της επιτυχίας του. Οι τεχνικές και τα εργαλεία του NLP προσφέρουν πλήθος επιλογών στον coach, αυξάνοντας την ευελιξία του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην διερεύνηση του μοντέλου (χάρτη) του κόσμου του coachee και στην διεύρυνση αυτού.  Τέλος, η αναγνώριση των δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφορών και σκέψεων του coachee, διευκολύνει τον επαναπρογραμματισμό του ατόμου με τα αντίστοιχα λειτουργικά, ώστε να απολαμβάνει πλήρως τον εαυτό του, τις επιλογές του και τη ζωή του. Και όλα αυτά, μέσα από την μαγεία των μοναδικών γλωσσολογικών προτύπων που εκπαιδεύονται οι coaches!
 
 
 
Eνότητα 3η: Ειδικές Εφαρμογές του Coaching - Specialist Applications with Coaching 
 
Στην 3η Ενότητα παρουσιάζεται η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του coach για ειδικές εφαρμογές του coaching όπως στην παρακίνηση και δέσμευση, στην επίλυση συγκρούσεων, στις καταστάσεις άγχους και υγείας, στην ανθεκτικότητα, στη διαχείριση και ανάπτυξη διαφορετικών γενεών, στην ευεξία, στην μετα-τραυματική ανάπτυξη, στο νόημα ζωής και άλλα.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπαίδευση στην Αφήγηση Ιστοριών ως προηγμένο εργαλείο του coach για την παρακίνηση του coachee, αλλά και η εκπαίδευση στην Διαχείριση Τοξικών Προσωπικοτήτων.
 
Σκοπός της ενότητας, είναι να κατανοήσει ο coach το περιβάλλον στο οποίο ζουν, εργάζονται και αναπτύσσονται οι μελλοντικοί πελάτες του (εσωτερικοί ή εξωτερικοί), ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να τους στηρίξει εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές. Χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, case studies, οι συμμετέχοντες εξετάζουν και αναλύουν ζητήματα coaching και αυξάνουν τον βαθμό ετοιμότητας τους στην αναγνώριση των προκλήσεων του coaching και την  αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.
 
  

Πρακτική Άσκηση – Practicum 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος ο εκπαιδευόμενος coach βρίσκεται σε διαδικασία πρακτικής και εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκεται. Οι εκπαιδευόμενοι  συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις, έχοντας εναλλακτικά τον ρόλο του coach και τον ρόλο του coachee. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται σε καθορισμένες συναντήσεις ενδιάμεσα στις ενότητες.  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση τους, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε “Coachathons” – μαραθώνιους με Coaching sessions – όπου προσκαλούνται coachees από το ευρύ κοινό και στους οποίους προσφέρονται coachings σε πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, μέχρι το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 60 ανεξάρτητες συνεδρίες (coaching sessions) και να έχουν λάβει 15 εποπτείες
 
 
Λειτουργικές Λεπτομέρειες  
 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική γνώση στα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και παρουσιάζονται μέσα από powerpoints, case studies, βιωματικές ασκήσεις, συζητήσεις ομάδων κτλ.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από εργασίες, εξετάσεις, προσωπικό ημερολόγιο ανάπτυξης, συμμετοχή και αξιολόγηση σε συνεδρίες coaching ατομικα “case report”, τα οποία παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
 
Το πρόγραμμα διεξάγεται κατά τη διάρκεια Παρασκευών και Σαββάτων σε διάστημα 12 μηνών (περί τα 2 ΠΣ ανά μήνα).
 

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις στο αντικείμενο που στοχεύουν στην επαγγελματική εδραίωση σου στην αγορά εργασίας.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση Μεταπτυχιακού Πιστοποιητικού στην Τέχνη του Coaching από το University of Central Lancashire.
 • Θα εκπαιδευτείς στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό και θα αποκτήσεις ένα Δίπλωμα από τον κορυφαίο Σύλλογο στο αντικείμενο.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εφαρμοσμένη πείρα στο αντικείμενο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Θα εξοπλιστείς με άμεσα πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες όχι μόνο στο Coaching, αλλά και στην ψυχομετρική αξιολόγηση, στην ανθρώπινη παρακίνηση, στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, στον ΝευροΓλωσσικό Προγραμματισμό, στη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων και πολλά άλλα.
 • Θα σπουδάσεις στον κατεξοχήν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό, με εμπειρία σχεδόν 30 ετών, στο αντικείμενο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Θα εγγραφείς στον κορυφαίο Σύλλογο European Mentoring and Coaching Council (EMCC) σε Foundation ή Practitioner Level.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS και θα αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα δίκτυο αποφοίτων με ειδικά προνόμια και στενή διασύνδεση.

Προοπτικές

Το Postgraduate Certificate in the Art of Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο του προγράμματος ικανό να εργαστεί με απόλυτη επιτυχία ως Coach, τόσο στο κομμάτι του business όσο και του life coaching.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν:

 • ξεκινήσει την καριέρα τους ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες Coaches τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
 • αναλάβει θέσεις/ρόλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσω του Coaching και του Training στους οργανισμούς που εργάζονται.
 • διευρύνει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ειδικά όσοι εργάζονταν ήδη στους τομείς της συμβουλευτικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας κ.α.) συμπεριλαμβάνοντας τεχνικές Coaching στις υπηρεσίες τους.
 • συμπεριλάβει συνεδρίες Coaching στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρουν σε μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους ή άνεργους.
 • ενσωματώσει τις τεχνικές του Coaching και ευρύτερα του προγράμματος στη διοίκηση των ομάδων τους ή έχουν αναλάβει νέους διοικητικούς/εποπτικούς ρόλους σε οργανισμούς.

 

 

Καθηγητές

Κωνσταντίνος Παππάς
B.Sc., M.Sc., MBPsS

Οργανωτική Ψυχολογία, Solution-Focused Coaching, Ηγεσία

Σωτήρης Καραγιάννης,
B.Sc., M.Ed., MBA

Εκπαίδευση Στελεχών, Πωλήσεις, Ηγεσία

  Alexandra Sock,
  B.A., B.Sc., M.Sc., MBA

  Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ανάλυση Εκφράσεων, Coaching, Ηγεσία

   Παναγιώτης Καραγιάννης,
   B.Sc., D.Psy., MAPPCP

   Συμβουλευτική Ψυχολογία, Θετική Ψυχολογία - Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική Ευεξία

    Νικόλαος Φραγκιάς,
    NLP Master Trainer, ΜΒΑ

    NLP, Ανάλυση Συμπεριφοράς, Profiling, Συστημική Ψυχοθεραπεία

     Ξένια Κούρτογλου,
     B.Sc., M.Sc.

     Coaching, Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, Personal Branding, Ανάλυση Συμπεριφοράς

      Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
      Εγγραφείτε στο Newsletter μας

      php74