Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS

Νέες Θέσεις Εργασίας

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.
 


 

Τίτλος Θέσης:
Συντονιστής Marketing & Social Media
Κωδικός Θέσης:
ADM.001.2022
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στην Ομάδα Ενημέρωσης & Εγγραφών του οργανισμού σε θέση πλήρους απασχόλησης, σε ρόλο σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών επικοινωνίας και υλοποίησης καμπάνιας επικοινωνίας υπηρεσιών. Επιπλέον θα έχει ρόλο στην επικοινωνία με ενδιαφερόμενους και υφιστάμενους φοιτητές/σπουδαστές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. H θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό ή Επαγγελματική Μετεκπαίδευση στο Marketing από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Πτυχίο σε Business ή Marketing ή Communication από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανισμό σε Marketing & Social Media.
 4. Eξαιρετική γνώση διαχείρισης καμπάνιας και τεχνικών Social Media.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 6. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό στα Social Media.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε Διαφημιστική ή Media Shop.
 3. Γνώση του αντικειμένου της Εκπαίδευσης.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Τίτλος Θέσης:
Συντονιστής Ενημέρωσης & Εγγραφών
Κωδικός Θέσης:
ADM.002.2022
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στην Ομάδα Ενημέρωσης & Εγγραφών του οργανισμού σε θέση πλήρους απασχόλησης, σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. H θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Πτυχίο σε Business, Επικοινωνία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 3. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
 4. Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα. Εξωστρεφής χαρακτήρας, που διακρίνεται από επαγγελματισμό και θέληση να κάνει καριέρα στο χώρο της Εκπαίδευσης και με θετική διάθεση να γίνει μέλος μιας δυναμικής ομάδας.
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα (Πανεπιστήμιο, Κολλέγιο) ή σε ιδιωτικό σχολείο.
 2. Σπουδές σε πρώτο πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
 3. Καλή γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής γλώσσας.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Τίτλος Θέσης:
Προϊστάμενος Κεντρικής Γραμματείας
Κωδικός Θέσης:
ADM.003.2022
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό ρόλο ως υπεύθυνος ομάδας στο Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων του οργανισμού σε θέση πλήρους απασχόλησης και σε θέματα εξυπηρέτησης σπουδαστών, προσωπικού και κοινού.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Πτυχίο σε Business, Επικοινωνία, Εκπαίδευση ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε οργανισμό σε θέση εξυπηρέτησης κοινού και σε θέση ευθύνης.
 3. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 4. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 5. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε Οργάνωση και Διοίκηση.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο υπευθύνου ομάδας.
 3. Γνώση του αντικειμένου της Εκπαίδευσης με εμπειρία εργασίας σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  28 Φεβρουαρίου 2022.

  

Τίτλος Θέσης:
Ψυχολόγος με ειδίκευση ή εξειδικευμένη γνώση στην Ποσοτική Έρευνα
Κωδικός Θέσης:
ACD.001.2022
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Ερευνητική δραστηριότητα στην Ψυχολογία σε Διδακτορικό επίπεδο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 2. Μεταπτυχιακό σε τομέα της Ψυχολογίας που περιλάμβανε Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας είτε ως βασικό μάθημα ή ως εξειδίκευση από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Άριστη γνώση Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας
 4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη Μεθοδολογία της Έρευνας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 3. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Τίτλος Θέσης:
Κλινικός Ψυχολόγος
Κωδικός Θέσης:
ACD.002.2021
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό με θέμα Κλινικής Ψυχολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Κλινική Ψυχολογία ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας.
 4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74