Τα Προγράμματα

CERTIFICATE στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Παρέμβασης στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου, που προσφέρουμε σε συνεργασία με το Educational Playbox και τον δημιουργό του Δρ. Ηλία Βασιλείου.

Το Πρόγραμμα Παρέμβασης στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου “Educational Playbox” είναι ένα δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης στις δεξιότητες συγγραφής, που είναι μια από τις πλέον βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες και αφορά μαθητές της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Το Educational Playbox έχει τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού που τοποθετεί τον μαθητή στο ρόλο του «Συγγραφέα» και στον ρόλο του «Γραμματέα», δύο καίριους ρόλους για τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου. Θα τον διδάξει για τις φάσεις κατά τη διαδικασία της συγγραφής και θα τον εξασκήσει σε γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές αρχές που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό του γραπτού κειμένου, την παρακολούθηση και τη βελτίωση του παραγόμενου αποτελέσματος. Με αυτή την προσέγγιση και με αυτόν τον ευχάριστο τρόπο, οι μαθητές ασκούνται στη δομή του περιγραφικού λόγου αλλά και στις βασικές δομές του γραπτού λόγου γενικά (πρόλογος- κυρίως θέμα- επίλογος), κατανοούν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για μια εμπλουτισμένη περιγραφή και κυρίως αφομοιώνουν τις δεξιότητες του «τι κάνω» πριν γράψω, όσο γράφω και αφού γράψω.

 

Στοιχεία του Προγράμματος:
 
 • Αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει τη διαδραστική μάθηση, τη θεωρία και την πρακτική στις παρεμβάσεις για την παραγωγή του γραπτού λόγου.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 3 ημέρες, σε δια ζώσης ή σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακολουθεί πρακτική άσκηση στην παρέμβαση στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση του Educational Playbox. 
 • Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, στους εκπαιδευόμενους απονέμεται Βεβαίωση Επάρκειας στη χορήγηση και χρήση του εργαλείου και ένταξη στο ειδικό δημόσιο μητρώο επαγγελματιών του Educational Playbox.


 

Κριτήρια Εγγραφής:
 
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες, στην εκπαίδευση ή στις επιστήμες υγείας.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο για μελέτη βιβλιογραφίας.
 • Επιτυχημένη προσωπική συνέντευξη όπου ο υποψήφιος καλείται να υποστηρίξει την ικανότητά του να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες και πρακτική εφαρμογή με παρεμβάσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Η παρέμβαση με το “Educational Playbox” στηρίζεται στις επικρατέστερες παιδαγωγικές και γλωσσολογικές θεωρίες για την παραγωγή γραπτού λόγου και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην κατάκτηση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών ως προς τις διαδικασίες συγγραφής περιγραφικού κειμένου.

Υπό αυτή τη σκοπιά, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και μέθοδο όχι μόνο για μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά κυρίως για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και τους ειδικούς επιστήμονες της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κλπ.
 

Στόχοι της εκπαίδευσης:
 
Η γνώση των μηχανισμών και των δεξιοτήτων Παραγωγής Γραπτού Λόγου, θεωρητικά μοντέλα και σύγχρονες προσεγγίσεις.
Η αναγνώριση των δυσκολιών στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
Η εκπαίδευση στην αξιολόγηση του γραπτού των μαθητών με Δυσκολίες στα πλαίσια της αξιολόγησης, της διάγνωσης και της διεπιστημονικής συνεργασίας.
Η εκπαίδευση στη δημιουργία μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων στόχων και η εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου και ανατροφοδότησης μέσα από ποσοτικοποιημένους δείκτες.
Η εκπαίδευση στο Δομημένο Πρόγραμμα “Educational Playbox”, εφαρμογή, χορήγηση φυλλαδιών, χορήγηση πρωτοκόλλων, ανατροφοδότηση.
Η παραμετροποίηση του εργαλείου (customization) με επαγγελματικό τρόπο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η χορήγηση του Προγράμματος σε 5 συνεδρίες που οι εκπαιδευόμενοι θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στον διδάσκοντα ως πρακτική δοκιμασία.
 

 Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμοστεί τόσο στη γενική, όσο και στην ειδική τάξη και σχολείο, στο τμήμα ένταξης, στην ατομική συνεδρία ειδικής διαπαιδαγώγησης ή λογοθεραπείας, ή στο ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι.

 

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση:

 

Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται με συνεχή διαδικασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και μετά την πρακτική εφαρμογή. 

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα εκπαιδευτείς στο μοναδικό Πρόγραμμα και επίσημο πρόγραμμα πιστοποίησης στο Educational Playbox από τον ίδιο τον δημιουργό του Δρ. Ηλία Βασιλείου.
 • Θα σου απονεμηθεί Βεβαίωση Επάρκειας στη μέθοδο Παρέμβασης για επαγγελματική χορήγηση.
 • Θα δημιουργήσεις portfolio περιστατικών με εποπτεία που θα σε βοηθήσουν στα πρώτα βήματα στις εν λόγω παρεμβάσεις.
 • Θα αποκτήσεις το Educational Playbox - Περιγραφικός Λόγος και ειδική έκπτωση από τις Εκδόσεις Γρηγόρη σε άλλα εργαλεία.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, της μεγαλύτερης σχολής Ψυχολογίας στην Ελλάδα και θα εγγραφείς στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών Educational Playbox.

 

Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να σχεδιάσουν την παρέμβαση στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση του Educational Playbox και θα είναι επίσημα πιστοποιημένοι επαγγελματίες για τη χρήση και χορήγηση του.

Εκπαιδευόμενοι του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας κ.α.


Καθηγητές

Ηλίας Βασιλείου
B.Sc., M.Sc., Ph.D., Post-Ph.D.

Επιτελικές Λειτουργίες Γραπτού Λόγου, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Μαθησιακές Δυσκολίες, Συμβουλευτική

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
  Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  php74