Μεταπτυχιακά

MSc ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού  Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας!
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται στο Κολλέγιο σε συνεργασία με το κρατικό Πανεπιστήμιο του Central Lancashire και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα Μεταπτυχιακά Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας στην Αγγλία και το μοναδικό Μεταπτυχιακό στην ειδικότητα αυτή στην Ελλάδα! Το Master εξάλλου έχει ήδη λάβει "Έγκριση" από τον αρμόδιο φορέα πιστοποιήσεων προγραμμάτων και επαγγελματιών Ψυχοσεξουαλικής Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, "College of Sexual and Relationship Therapists" και αποτελεί το μοναδικό Μεταπτυχιακό στην Αγγλία που φέρει αυτή την αναγνώριση/πιστοποίηση.

Η Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία  αποτελεί μία από τις νεότερες και ραγδαίως εξελισσόμενες θεραπείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα μεγάλο πλήθος επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, ιατρών,  νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και ειδικών με σπουδές σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2002) ορίζει την σεξουαλική υγεία ως ¨μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα¨. Οι ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, ως εκ τούτου, συχνά εμποδίζουν το άτομο στο να έχει μία ισορροπημένη σεξουαλική ζωή,  με τα αίτια να ποικίλουν.

Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών και των γνώσεων της ψυχολογίας σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με την σεξουαλική υγεία, τις σεξουαλικές διαταραχές, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κατά την διαδικασία φοίτησης, οι φοιτητές θα εφοδιαστούν με γνώσεις όσον αφορά στις αρχές της ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και την εφαρμογή αυτών σε ένα πρακτικό θεραπευτικό περιβάλλον.

 

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την εφαρμογή του ψυχο-βιο-ιατρικού μοντέλου στην Ψυχοσεξουαλική Θεραπεία.
 • Θέματα ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας και την θεραπεία της σεξουαλικής λειτουργίας / δυσλειτουργίας.
 • Ανθρώπινη σεξουαλική ανατομία, έμφυλες ταυτότητες και ο κύκλος της σεξουαλικής ανταπόκρισης.
 • Μεθοδολογικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για τις διαπροσωπικές σχέσεις με έμφαση στο ρόλο της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής, Ψυχοδυναμικής, Συστημικής και Προσωποκεντρικής προσέγγισης.
 • Κλινικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία ψυχοσεξουαλικών διαταραχών.
 • Κριτική αξιολόγηση θεωριών και ευρημάτων.
 • Θεραπευτικά πρωτοκόλλα που εφαρμόζονται σε άτομα με εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά με στόχο την υποστήριξη τους.
 • Εφαρμοσμένες δεξιότητες του επαγγελματία ψυχικής υγείας που ασχολείται με τις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές.
 • Ηθικά και άλλα επαγγελματικά ζητήματα.

 

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα ως Ισοδύναμο με τα Μεταπτυχιακά που χορηγούνται από τα δημόσια ΑΕΙ (Επαγγελματική Ισοδυναμία από ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ)!
 • Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και παρατήρηση συνεδριών στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη. 
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών (ψυχολόγοι, ψυχοσεξολόγοι, ψυχίατροι, γυναικολόγοι και άλλοι ιατροί, εγκληματολόγοι με ειδίκευση σε σεξουαλικά εγκλήματα κτλ) με μεγάλη πείρα στην ψυχοσεξολογία και την εφαρμογή της.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.
   

 

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε παρεμφερή επιστημονικό κλάδo (π.χ. ιατρική, νοσηλευτική, κοινωνικού λειτουργού, κοινωνιολόγου κτλ).
  - Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία.
  - Αναλόγως της προηγούμενης εκπαίδευσης του αιτούντα, μπορεί να ζητηθεί η ολοκλήρωση του Graduate Certificate in Advanced Counselling Skills ή παρεμφερούς προγράμματος.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής (συνέντευξη και ψυχομετρική αξιολόγηση).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα προσφέρεται στα Ελληνικά, αλλά η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας).
 • Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Δυο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα.
 • Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)  Έρευνας & Μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος υποψήφιος δεν καλύπτει το παραπάνω μπορεί να παρακολουθήσει ένα ειδικό εντατικό πρόγραμμα στο ICPS)

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα/διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια στο αντικείμενο της Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας. Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει πρακτική άσκηση καθώς και την διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης, ενώ το τρίτο, αποτελείται από εκπαίδευση στην έρευνα και την υλοποίηση ερευνητικής πτυχιακής εργασίας.

Η θεματολογία του Μεταπτυχιακού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Διεθνείς οπτικές και διαφορές κουλτούρας στην κατανόηση των ψυχολογικών σεξουαλικών δυσλειτουργιών.
 • Σύνδεση ανθρώπινης ανατομίας και φυσιολογίας με τις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές - το βιοψυχοκινωνικό μοντέλο σεξουαλικής υγείας.
 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση και δομημένη κλινική συνέντευξη.
 • Ανάπτυξη συμβουλευτικών και ψυχοθεραπευτικών δεξιοτήτων στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία.
 • Διαφορική διάγνωση και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις: Γνωσιακή-Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική, Συστημική και Προσωποκεντρική.
 • Διεμφυλικότητα - Ασυμφωνία φύλου, Έμφυλες ταυτότητες και Διευμφυλική Υγεία. Το ζήτημα της Εσωτερικευμένης Ομοφοβικότητας – Τρανφοβικότητας και το  Άγχος της Μειονότητας. Παρεμβάσεις για ορατότητα και την κατάργηση των διακρίσεων.
 • Αλκοολισμός και σεξουαλική παθολογία, ψυχική νόσος και σεξουαλική δυσλειτουργία, φαρμακευτική αγωγή και σεξουαλική ανικανότητα κ.α.
 • Εγκληματολογία και σεξουαλική συμπεριφορά: παιδική σεξουαλική κακοποίηση, κακοποίηση/επιθετικότητα ενηλίκων, νομοθεσία και σεξουαλικότητα κ.α.
 • Έγγαμος βίος και δυσλειτουργίες, σχέσεις εκτός γάμου και οι προκλήσεις τους στη σεξουαλική υγεία, σεξουαλικότητα και τρίτη ηλικία, σεξουαλικά προβλήματα σε άτομα με αναπηρία.
 • Εναλλακτικές μορφές σεξουαλικής έκφρασης, polyamory, swinging, friends with benefits και η λειτουργικότητα τους στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.
 • Σεξουαλική αγωγή και επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα στην ψυχοσεξολογία - ειδικά σε σχέση με διαφοροποιημένα πλαίσια και διαφοροποιημένες ομάδες και ανάγκες.
 • Εργασία και επίτευξη αποτελεσμάτων σε διεπιστημονική ομάδα.
 • Προσωπική ανάπτυξη, αυτοαξιολόγηση και εποπτεία ως επαγγελματικά εργαλεία.

 
 

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση:

 

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό γίνεται με ποικιλία μεθόδων και περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων, προσωπική θεραπεία, εργαστήρια θεραπείας, role play, κ.α.

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε θέματα όπως Διαφορική Διάγνωση, Ψυχοσεξουαλικές Δυσλειτουργίες, Πρωτόκολλα Παρέμβασης κ.α.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση του μοναδικού Μεταπτυχιακού Ψυχοσεξουαλικής Θεραπείας στην Ελλάδα.
 • Θα αποκτήσεις πρακτική εμπειρία με πραγματικά περιστατικά και θα διερευνήσεις τις προσωπικές ψυχοσεξουαλικές σου ανάγκες μέσω της υποχρεωτικής προσωπικής θεραπείας.
 • Θα σπουδάσεις στο κατεξοχήν εξειδικευμένο Κολλέγιο, με εμπειρία 30 ετών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη πείρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Θα αποκτήσεις ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό που θα σου ανοίξει δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, της μεγαλύτερης σχολής Ψυχολογίας στην Ελλάδα σε αριθμό προγραμμάτων και του 5ου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Αγγλίας.
   

Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο ανταγωνιστικό όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.
 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης (π.χ. ασφαλιστικοί οργανισμοί, κέντρα διάγνωσης κ.α.)
 • ειδικές υπηρεσίες παροχής γνωματεύσεων
 • ΜΚΟ
 • συμβουλευτικούς σταθμούς
 • νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές
 • σχολεία

 
Φυσικά, μια ακόμα δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή υπηρεσιών ψυχοσεξουαλικής θεραπείας.
 
Το πρόγραμμα, επιπλέον, προσδίδει πλεονέκτημα στον απόφοιτο που επιθυμεί να εγγραφεί στους σχετικούς επαγγελματικούς συλλόγους στην Αγγλία ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.
 

 

Καθηγητές

Γεώργιος Π. Πάγκαλος,
MD, FECSM, IDFAPA

Ψυχιατρική, Σεξουαλική Ιατρική, Ψυχοφαρμακολογία, Κλινική Σεξολογία

  Αιμιλία Ζήκα
  M.D.

  Ψυχιατρική, Σεξουαλικές Διαταραχές

   Παναγιώτης Απότσος,
   B.Sc., Pg.Dip., M.Sc., ECP

   Συμβουλευτική, Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές, Εποπτεία

    Γεώργιος Ε. Κουσουρνάς,
    M.D., M.Sc., Ph.Dc., FECSM

    Ανδρολογία, Λειτουργική ουρολογία, Επανορθωτική ουρολογία, Sexual medicine

     Μυρτία Σωτηροπούλου,
     MD., FECSM

     Σεξουαλική Αγωγή Εφήβων, Διαφυλικές Σχέσεις, Αναπαραγωγική Υγεία

      Απόστολος Βούρδας,
      MRCPsych, CCST, Ph.D.

      Ψυχοπαθολογία, Παιδοψυχιατρική, Ψυχιατροδικαστική, ADHD, Κατάθλιψη

       Μαρί-Λουίζ Ψαρρά,
       B.Sc., M.Sc., Ph.D.

       Κλινική Ψυχολογία, Εγκληματολογική Ψυχολογία, Συστημική Θεραπεία

        Μαρία Κεφαλοπούλου,
        B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D., ECP

        Ψυχοθεραπεία, Κλινική Εποπτεία, Κακοποίηση, Βία, Κοινωνική Ψυχολογία

         Κωνσταντίνος Μπίτας
         M.D.

         Ψυχοπαθολογία, Συγκριτική Μελέτη Ψυχοθεραπειών, Συστημική Θεραπεία

          Χρήστος Αλεξάκος,
          B.Sc., M.A., M.Sc.

          Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

           Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
           Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

           Εγγραφείτε στο Newsletter μας

           php74