Ερευνητικό Κέντρο Ι. Ιωσηφίδης

Παράγοντες που επηρεάζουν τους ‘Ελληνες έφηβους στη μελλοντική τους σταδιοδρομία

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Ο ρόλος της γονεϊκής σχέσης στην απόφαση σταδιοδρομίας ενός εφήβου

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Εκφοβισμός και κατάθλιψη στην εφηβεία

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Προσωποκεντρική Θεραπεία και επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Προσωποκεντρική Προσέγγιση στο Coaching

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Μοναχική γυναίκα στην Προσωποκεντρική Θεραπεία

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Θεραπευτής: προσωπική θεραπεία και επαγγελματική ταυτότητα

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Γονείς και αρνητικά συναισθήματα παιδιών

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Συναισθηματική απορρύθμιση εφήβων

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Θύμα, διώκτης & στάση παρισταμένων

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

‘Ανευ ‘Ορων Αποδοχή και οι Προσωποκεντρικοί Σύμβουλοι

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Κοινωνικοί ναρκισσιστές vs ατομικιστές ναρκισσιστές

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Bachelor Ψυχολογίας

Ποιότητα Ζωής στην Πρωτεύουσα vs Επαρχία

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Ψυχολογία Υγείας

Aναπηρία και μητρότητα σε γυναίκες με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Ποιότητα ζωής των ασθενών με διαταραχές στην πρόσληψη τροφής

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Ψυχολογία Υγείας

Burn out εργαζόμενων σε δομές απεξάρτησης

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74