Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Ερευνητικό Κέντρο Ι. Ιωσηφίδης

Παράγοντες που επηρεάζουν τους ‘Ελληνες έφηβους στη μελλοντική τους σταδιοδρομία

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Ο ρόλος της γονεϊκής σχέσης στην απόφαση σταδιοδρομίας ενός εφήβου

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Εκφοβισμός και κατάθλιψη στην εφηβεία

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Προσωποκεντρική Θεραπεία και επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Προσωποκεντρική Προσέγγιση στο Coaching

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Μοναχική γυναίκα στην Προσωποκεντρική Θεραπεία

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Θεραπευτής: προσωπική θεραπεία και επαγγελματική ταυτότητα

Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Master Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Γονείς και αρνητικά συναισθήματα παιδιών

Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Master Παιδοψυχολογίας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας