Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Νέες Θέσεις Εργασίας

Εργασία στο Κολλέγιο
 

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.
 


 

Τίτλος Θέσης:
Συντονιστής Ακαδημαϊκού Τμήματος
Κωδικός Θέσης:
ADM.005.2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό ρόλο στο Ακαδημαϊκό Τμήμα του οργανισμού.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό από Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
 2. Πτυχίο από Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανισμό.
 4. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 5. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία ή σε άλλη συναφή επιστήμη.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε Κολλέγιο ή σε ΙΕΚ.
 3. Γνώση διαχείρισης πλατφόρμας μάθησης (π.χ. Blackboard, Moodle).
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Τίτλος Θέσης:
Ψυχολόγος με ειδίκευση ή εξειδικευμένη γνώση στην Ποιοτική Έρευνα
Κωδικός Θέσης:
ACD.001.2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Ερευνητική δραστηριότητα στην Ψυχολογία σε Διδακτορικό επίπεδο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 2. Μεταπτυχιακό σε τομέα της Ψυχολογίας που περιλάμβανε Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας είτε ως βασικό μάθημα ή ως εξειδίκευση από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Άριστη γνώση Ποιοτικών Μεθόδων Έρευνας
 4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη Μεθοδολογία της Έρευνας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 3. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Τίτλος Θέσης:
Ψυχολόγος με ειδίκευση ή εξειδικευμένη γνώση στην Ποσοτική Έρευνα
Κωδικός Θέσης:
ACD.002.2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Ερευνητική δραστηριότητα στην Ψυχολογία σε Διδακτορικό επίπεδο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 2. Μεταπτυχιακό σε τομέα της Ψυχολογίας που περιλάμβανε Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας είτε ως βασικό μάθημα ή ως εξειδίκευση από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Άριστη γνώση Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας
 4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη Μεθοδολογία της Έρευνας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 3. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Τίτλος Θέσης:
Ψυχολόγος Υγείας
Κωδικός Θέσης:
ACD.003.2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό με θέμα Ψυχολογίας Υγείας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Ψυχολογία Υγείας, Ψυχοθεραπεία σε Ασθενείς κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Ψυχολογία Υγείας ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Ψυχολογίας Υγείας
 4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Τίτλος Θέσης:
Κλινικός Ψυχολόγος
Κωδικός Θέσης:
ACD.004.2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό με θέμα Κλινικής Ψυχολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Κλινική Ψυχολογία ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας.
 4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας