Προσωπικό

Καλλιόπη Τριανταφύλλου,
B.Sc., B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Η Καλλιόπη σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και κατόπιν στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 2003 απέκτησε τον Μεταπτυχιακό τίτλο «Psychological approaches to health» University of Leeds, Μ. Βρετανία, και το 2012 ολοκλήρωσε το Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στην Κλινική Ψυχολογία στο University of Manchester, Μ. Βρετανία. Εκπαιδεύεται στην «Γνωσιακή Θεραπεία» καθώς και στην «Συστημική Θεραπεία ζεύγους και Οικογένειας» στο Ερευνητικό  Πανεπιστημιακό  Ινστιτούτο  Ψυχικής  Υγείας & την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Από το 2012 έως το 2020 υπήρξε επιστημονική συνεργάτις στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Κατά το διάστημα αυτό εργάστηκε ερευνητικά, κλινικά και ως διδάσκουσα σε Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων». Από το 2020 είναι επιστημονική συνεργάτις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Από το 2016 διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο και από το 2020 στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
 
Δημοσιεύσεις
 
Μυλωνά Σ., Τριανταφύλλου Κ., Κολαΐτης Γ. (2020). Ψυχωσιόμορφες εμπειρίες: Η κλινική σημασία τους στα παιδιά και στους εφήβους. Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου. 7-8
Hodes M., Vasquez M.M., Anagnostopoulos D., Triantafyllou K., Abdelhady D., Weiss K., Koposov R.,  Cuhadaroglu F., Hebebrand J., Skokauskas N. (2018). Refugees in Europe: national overviews from key countries with a special focus on child and adolescent mental health. European Child & Adolescent Psychiatry. 27 (4), 389-399
Triantafyllou K., Othiti I., Xylouris G., Moula V., Ntre V., Anagnostopoulos D. (2018). Mental health and psychosocial factors in youth refugees, immigrants and Greeks: A retrospective study. Psychiatry. 29(3):231-239
Ntre, V., Papanikolaou K., Triantafyllou K., Giannakopoulos G., Kokkosi M., Kolaitis G. (2018). Psychosocial and Financial Needs, Burdens and Support, and Major Concerns among Greek Families with Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). International Journal of Caring Sciences. 11(2) 285
Vourdas, Α., Triantafyllou, Κ., Kolaitis G. (2018). Implementation and Evaluation of a Greek, manualised, CBT parenting intervention for children aged 3-8 with Attention Deficit and/or Disruptive Behaviour Disorders. A single group outcome study. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health. 1, 58-66
Triantafyllou K., Ntre V., Kolaitis G. (2017). The psychosocial impact of two non-destructive earthquakes on pupils in Cephalonia island: a comparison with the Athens earthquake of September 1999. European Journal of Psychotraumatology. 8
Farmakopoulou I., Triantafyllou K., Kolaitis G. (2017). Refugee children and adolescents in Greece: two case reports. European Journal of Psychotraumatology. 8
Anagnostopoulos, D., Triantafyllou, K., Xylouris, G., Bakatsellos, J., Giannakopoulos, G. (2016). Migration mental health issues in Europe: the case of Greece. European Child & Adolescent Psychiatry. 25 (1), 119-122
Laggari V., Giannakopoulos G., Triantafyllou K., Deligeoroglou E., Tsiantis J., Creatsas G., Christogiorgos, S. (2015). Self-reported psychopathological symptoms in young females with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome and polycystic ovary syndrome: findings from a cross-sectional study. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry. 2(3) 69
Moniarou-Papaconstantinou, V., Triantafyllou, K. (2015). Job satisfaction and work values: Investigating sources of job satisfaction in information professionals, Library & Information Science Research. 37 (2), 164-170
Panagioti, M., Gooding, P., Triantafyllou, K., Tarrier, N. (2014). Suicidality and PTSD in adolescents: A systematic review and meta-analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 50 (4), 525-537
Giannakopoulos G., Triantafyllou K., Christogiorgos, S. (2014). Self-destruction and countertransference reactions in adolescent psychotherapy: a psychoanalytic case report. Journal of Psychology and Clinical Psychiatry. 1(3), 19
Triantafyllou, K., Cartwright-Hatton, S., Korpa, T., Kolaitis, G., Barrowclough, C. (2012). Catastrophic worries in mothers of adolescents with internalizing disorders. British Journal of Clinical Psychology. 51(3), 307-22
 
Κεφάλαια σε βιβλία
 
Anagnostopoulos D., Triantafyllou K., Christodoulou G. (2020). Needs of Child Refugees and Economic Factors. Στο Oxford Textbook of Migrant Psychiatry (Editor: Professor Dinesh Bhugra)
Κολαΐτης Γ. & Τριανταφύλλου Κ. (2020). Ψυχοκοινωνική Υγεία Παιδιών Μεταναστών και Προσφύγων. Στο Κολαΐτης  Γ. και συνεργάτες. Σύγχρονη Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις
Τριανταφύλλου, Κ. & Αβούρη, Ζ. (2016). Η αξιολόγηση του προγράμματος «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά». Στο: Βούρδας, Α. Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά. Οδηγός για γονείς με παιδιά 3 έως 8 χρόνων με προβλήματα συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση ISBN: 978-960-02-3194-6
 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Συστημική Θεραπεία ζεύγους και Οικογένειας
Κλινική Ψυχολογία
Γνωσιακή Θεραπεία
Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Εξαρτησιολογία
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74