Προσωπικό

Μαρία-Ιωάννα Αργυροπούλου
B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D.

H Μαρία Iωάννα ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικεύτηκε στη Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Θεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Από το 2010 ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα ως Κλινικός ψυχολόγος και ασχολείται με τη διάγνωση, τη Συμβουλευτική και τη Ψυχοθεραπεία σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. 
Εργάστηκε ως  συνεργάτης των κέντρων «Ανάπτυξη Λόγου & Μάθηση», «Ομιλία»,  καθώς και της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί «Σπύρος Δοξιάδης», όπου ασχολήθηκε με τις ψυχολογικές διαγνώσεις και τη γνωσιακή- συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη της αναβλητικότητας καθώς και τη σχέση της με τη βούληση, τη ψυχική υγεία, την ποιότητα ζωής, τις συμπεριφορές υγείας καθώς και με την προβληματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει επίσης ασχοληθεί ερευνητικά με τα πρωιμα δυσλειτουργικά σχήματα σε παιδιά και εφήβους καθώς και με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, όπως οι αξίες, οι διαστάσεις των ποιοτικών σχέσεων, οι τακτικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα παντρεμένα ζευγάρια καθώς και ο τύπος προσκόλλησης, η οικειότητα, η λεκτική έκφραση, η εμπιστοσύνη και η κριτική.
 
Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τ.Ε.Ι Αθήνας, στο Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) και στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ). Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Δια-πολιτιστικής Ψυχολογίας (ΙΑCCP), της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του ΙΕΘΣ και της ΕΕΕΣ και ιδρυτικό μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος.  Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει 39 προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, 5 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 3 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους καθώς και ένα κεφάλαιο σε πανεπιστημιακές σημειώσεις.
 
 
Από το 2016, η Μαρία- Ιωάννα είναι εκπαιδεύτρια στο ICPS, διδάσκοντας σεμιναρικά μαθήματα καθώς και ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας. 
 
Δημοσιεύσεις
 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 
1. Argiropoulou, M.I. & Ferrari, J.R. (2015) Chronic procrastination among Emerging Adults: Factor Structure of the Greek Version of General Procrastination Scale. Hellenic Journal of Psychology 12(2), 85-104 
2. Quek, K. M. T., Taniguchi, N., & Argiropoulou, M. I. (2015). Self-Disclosure Between Marital Couples: A Comparative Study Between Singapore and Greek Couples. Journal of Comparative Family Studies, 46(2), 221-240 
3. Sirois, F. M., van Eerde, W., & Argiropoulou, M. I. (2015). Is procrastination related to sleep quality? Testing an application of the procrastination–health model. Cogent Psychology, 2(1), 1074776 https://dx.doi.org/10.1080/23311908.2015.1074776 
4. Argiropoulou, M. I., Kalantzi-Azizi, A., & Ferrari, J. R. (2014) Frequency and Reasons for Academic Procrastination among Greek University Students: Shedding Light on a Darkened yet Critical Issue, Psycology. 21(2), pp. 150-160 
5. Argiropoulou, M., Pavlopoulos, V., & Quek, K. (2011). Conflict patterns among Greek couples: The role of values, self-disclosure, and relationship satisfaction. In F. Deutsch, M. Boehnke, U. Kühnen & K. Boehnke (Eds.), Rendering borders obsolete: Cross-cultural and cultural psychology as an interdisciplinary, multi-method endeavor (pp. 17-35). Bremen, Germany: International Association for Cross-Cultural Psychology. (available via https://www.iaccp.org/drupal/Bremen) 
 
Κεφάλαια βιβλίου :
 
1. Argiropoulou, M. I., Sofianopoulou, A. & Kalantzi-Azizi, A. (2016). The relationship between general procrastination and health behaviors. What can we learn from Greek students? In T. Pychyl & F. Sirois (Eds). "Perspectives on Procrastination, Health, and Well-Being", pp. 143-160, Elsevier, https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-802862-9.00007-4
2. Αργυροπούλου, Μ. Ι. (2016). Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, μελέτη περίπτωσης. Στο “Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική Θεραπεία Παιδιών –Εφήβων", εκδόσεις Πεδίο,  Επιμελητής έκδοσης: Α. Καλαντζή-Αζίζι & Α. Σοφιανοπούλου, ISBN: 9789605467098
3. Αργυροπούλου, Μ. Ι. (2014) Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές τεχνικές διαχείρισης θυμού. Στο: Τεχνικές της Γνωσιακής- Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Τόμος Α' , ΙΕΘΣ, Επιμελητές έκδοσης:Κ. Ευθυμίου & Μ.Σ. Κουλουβάρη, σσ. 233-248
 
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (δειγματικά)
 
1. Αργυροπούλου, Μ.-Ι.,  & Παυλόπουλος, Β. (2005, Οκτώβριος). Λεκτική έκφραση, κριτική, οικειότητα και τύπος δεσμού στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ζαγορά Πηλίου
2. Argyropoulou, M.-I., & Pavlopoulos, V. (2006, July). Verbal expression, criticism, intimacy, and attachment styles in close relationships. Paper presented at the 2006 International Association for Relationship Research Conference, Rethytmnon, Greece. 
3. Αργυροπούλου, Μ.-Ι.,  Παυλόπουλος, Β., Grace, L., & Hassebrauck, M. (2007, Απρίλιος). Λεκτικά, συναισθηματικά και αξιολογικά στοιχεία στις ερωτικές σχέσεις: Διαπολιτισμική σύγκριση μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας και Χονγκ Κονγκ (Κίνα). Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο. 
4. Αργυροπούλου, Μ.-Ι.,  &  Hassebrauck, M. (2007, Απρίλιος). Oι 4 διαστάσεις των ποιοτικών σχέσεων: Μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο. 
5. Argyropoulou, M.-I., Pavlopoulos, V., Grace, L., & Hassebrauck, M. (2007, July). Verbal, emotional, and evaluative components in romantic relationships: A cross-cultural comparison between Germany, Greece, and Hong Kong, PRC. Paper presented at the IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology, Mexico City, Mexico. 
6. Hassebrauck, M., Carli, L., Argiropoulou, M.-I.,& Schwarz, S.(2007,July). Dimensions of relationship quality-a cross-cultural comparison of six European countries. Poster presented at the 10th European Congress of Psychology, Prague, Czech Republic. 
7. Αργυροπούλου, Μ.-Ι.,  &  Quek, K. (2007, Νοέμβριος). Τακτικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων μεταξύ των συντρόφων στο γάμο: Ο ρόλος των αξιών, της αυτό-αποκάλυψης και της ικανοποίησης από τη σχέση. Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας, Δελφοί 
8. Παππά, Ε., Αργυροπούλου, Μ.-Ι., Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2008, Απρίλιος). Παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Poster  στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας, Αθήνα. 
9. Αργυροπούλου, Μ.-Ι., Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2008, Ioύνιος). «Αναδυόμενη ενηλικίωση», η μετάβαση από το Σχολείο στο Πανεπιστήμιο και την Ενήλικη ζωή. Ανακοίνωση στην Ημερίδα Εκπαίδευσης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Θήρας σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, Σαντορίνη. 
10. Hassebrauck, M., Argyropoulou, M., Carli, L. & Schwarz, S. (2008, June). Relationship quality in six European countries. Poster presented at the 15th General Meeting of the European Association for Experimental Social Psychology (EAESP), Opatija, Croatia. 
11. Αrgyropoulou, M.-I.,  Pavlopoulos, V.&, Quek, K. (2008, July). Cultural Values, Conflict Patterns and Verbal Aggression in Intimate Relationships. Paper presented at the 19th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Bremen, Germany
12. Quek, K., Argiropoulou, M., & Isaacson, K. (2008, November). Marital Satisfaction in Greece: Role of social values, conflict, and self-disclosures. Paper presented at the  70th NCFR National Council on Family Relations  Annual Conference, Peabody Hotel - Little Rock, AR 
13. Αργυροπούλου, Μ.-Ι. (2009, Απρίλιος).  Περιγραφή θεραπείας Γνωσιακού-Συμπεριφοριστικού τύπου σε μαθητή με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. Συμπόσιο στο  1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους, 3-5 Απριλίου 2009, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 
14. Αργυροπούλου, Μ.-Ι., Παυλόπουλος, Β.&, Quek, K.  (2009, Μάιος).  Ο προβλεπτικός ρόλος των Αξιών στην επιλογή του τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων των παντρεμένων ζευγαριών. Ανακοίνωση στο  12º Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 14-17 Mαΐου 2009, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
15. Αργυροπούλου, Μ.-Ι. & Χαρίλα, Ν.,(2009, Μάιος). Περιγραφή θεραπείας γνωσιακού συμπεριφοριστικού τύπου σε φοιτητή με Ειδική φοβία σε ερεθίσματα σχετιζόμενα με τα γυναικεία γεννητικά όργανα. Συμπόσιο στο 12º Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 14-17 Mαΐου 2009, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία
Έρευνα
Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Ψυχομετρική αξιολόγηση
Εποπτεία

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 • 2010-2014
  Ph.D στην Κλινική Ψυχολογία
  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GR
 • 2006-2012
  Pg. Diploma στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
  Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς, GR
 • 2006-2010
  M.Sc. Κλινικής Ψυχολογίας
  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GR
 • 2004-2006
  B.Sc. Ψυχολογίας
  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GR
 • 1999-2003
  B.Sc. στη Φιλοσοφία, Εκπαίδευση & Ψυχολογία (κατεύθυνση: Ψυχολογία)
  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GR
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74