Προσωπικό

Χρήστος Αλεξάκος,
B.Sc., M.A., M.Sc.

Ο Χρήστος είναι αδειούχος Ψυχολόγος και εργάζεται ως Ψυχοθεραπευτής και Σύμβουλος Οργανωσιακής Ανάπτυξης. Σπούδασε Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολογία (με διάκριση), Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διδάσκει από το 2004 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και στον δημόσιο τομέα ως Ειδικός Σύμβουλος και Συντονιστής Δομών Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Συνεργάζεται με Υπουργεία, Δημοτικούς φορείς, Σχολεία, Ιδρύματα και Ιδιωτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας ενώ έχει λάβει μέρος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για θέματα ψυχικής υγείας ανηλίκων. 
 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα νευροψυχολογίας, ψυχικής υγείας και απόδοσης στον εργασιακό χώρο, σε διαταραχές προσωπικότητας καθώς και εφαρμογές σύγχρονων αναπτυξιακών θεωρήσεων στη νηπιακή και σχολική ηλικία. 
 
Είναι μέλος του American Psychological Association, του Society for Human Resource Management  (SHRM) και του Institute of Personnel and Development (CIPD) του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις:
 
1. Αλεξάκος Χ., Μπινιάρη Ε. & Χαρίτου Σ. “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”, ΥΠΕΣ, ΕΚΔΔΑ, 2009. 
2. Αλεξάκος Χ., Διαμαντόπουλος Χ., Παπάς K. & Σουλάνδρου Β. “Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιου Τομέα”, ΥΠΕΣ, ΕΚΔΔΑ, 2007.
3. Αλεξάκος Χ., Χαρίτου Σ. & Μουρμούρης Ι. “Διοίκηση Προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”, ΥΠΕΣ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006.
4. Μεταπτυχιακή διατριβή: “Ο βαθμός κατά τον οποίο η διαφοροποίηση του εμπλουτισμού εργασίας επηρεάζει την εργασιακή απόδοση”, Stirling University, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης, 2000. Υπό την εποπτεία του Professor M P Jackson. 
 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Διαχείριση απόδοσης
Προσωπική ανάπτυξη
Διαταραχές Προσωπικότητας
Προβλήματα συμπεριφοράς εργαζόμενων
Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 • 2009-2011
  M.Sc. Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
  La Salle University, USA
 • 1999-2000
  M.A. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  Stirling University, UK
 • 1995-1999
  Β.Α. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  SUNY-Empire State College
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74