Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Προσωπικό

Ροδάνθη Λεμονάκη,
B.A, M.Sc, Ph.D.

Η Ροδάνθη είναι Εργασιακή Οργανωσιακή Ψυχολόγος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από όπου και έλαβε το τίτλο του διδάκτορα. Εργάζεται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία “Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)” όπου ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού, παρακίνησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακών αλλαγών,  επικοινωνίας, εργασιακής ευημερίας, καθώς και  θέματα εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων. Παράλληλα, αποτελεί μέλος του διδακτικού προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με γνωστικό Αντικείμενο την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα εργασιακής ευημερίας (επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση, γνωστικές/επιτελικές λειτουργίες, ψυχομετρικά τεστ), εργασιακών συμπεριφορών και στάσεων (π.χ., job crafting, ηθική παρενόχληση, κακοποίηση στον εργασιακό χώρο), ψυχολογίας των ομάδων, διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας καθώς και σε θέματα ηθικής και δικαιοσύνης στους οργανισμούς. Είναι μέλος του EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology), του EAOHP (European Academy of Occupational Health Psychology) και της ΕΛΨΕ (Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας).
 
Παρουσιάσεις/Συνέδρια:
 
Lemonaki, R., Xanthopoulou, D., Simos, P. & Karademas, E. (2017). “Burnout and job performance: The mediating role of cognitive functions”. Προφορική παρουσίαση. Εuropean Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Small Group Meeting, ‘NEW DIRECTIONS IN BURNOUT RESEARCH’ Utrecht, Holland. 
Ρ. Λεμονάκη, Δ. Ξανθοπούλου, Π. Σίμος, Ε. Καραδήμας. (2017) “Επαγγελματική εξουθένωση και εργασιακή απόδοση: Mια διαχρονική μελέτη για το διαμεσολαβητικό ρόλο των γνωστικών λειτουργιών”. Προφορική παρουσίαση σε προσκεκλημένο συμπόσιο. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ, Θεσσαλονίκη. 
Lemonaki, R., Xanthopoulou, D., Simos, P. & Karademas, E. (2016). “Work-Related Well-Being and Cognitive Function: Investigating Causal, Reversed-Causal and Reciprocal Relationships”. Παρουσίαση αναρτημένης εργασίας (poster). European Academy of Occupational Health Psychology, 12th Conference (EAOHP), Athens, Greece.
Lemonaki, R., Xanthopoulou, D., Simos, P. & Karademas, E. (2015). “Cognitive failures as mediators in the engagement-performance link: A study among employees and their colleagues”. Παρουσίαση αναρτημένης εργασίας (poster). Εuropean Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 17th Conference, Oslo. 
Ρ. Λεμονάκη, Δ. Ξανθοπούλου, Π. Σίμος, Ε. Καραδήμας. (2013). “Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή απόδοση: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών ελλειμμάτων”. Προφορική παρουσίαση στο Συμπόσιο Κλάδου Οργανωτικής Ψυχολογίας 14o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη. 
Δεξιότητες: Εργασιακή-Οργανωτική Ψυχολογία, Εργασιακή ευημερία (Job burnout, work engagement), Στάσεις και συμπεριφορές,  διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχολογία των ομάδων και ηγεσία.
 

 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Εργασιακή Οργανωτική Ψυχολογία
Διαπροσωπικές σχέσεις
Ψυχολογία των ομάδων
Ηγεσία

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

  • 2012-2017
    Ph.D. Εργασιακής και Οργανωτικής Ψυχολογίας
    Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • 2007-2011
    B.Sc. Ψυχολογίας
    Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εγγραφείτε στο Newsletter μας