Τελευταία Νέα

Απαίτηση του Μνημονίου η Αναγνώριση

  • 11/07/2011

Στις αρχές Ιουλίου 2011 η Ελληνική Κυβέρνηση υπέγραψε και, ως εκ τούτου, συμφώνησε ότι μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου (Σεπτέμβριος 2011) θα έχει φέρει νόμο στη Βουλή και ως το τέλος του τέταρτου τριμήνου (Δεκέμβριος 2011) θα τον έχει ψηφίσει και εφαρμόσει, σχετικά με την απόλυτη άρση οποιουδήποτε εμποδίου στην αναγνώριση των πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 4.2 "Για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και την Ενίσχυση του Ανταγωνισμού στις Ανοικτές Αγορές" και στην Παράγραφο "Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων" (σελ. 36), η Κυβέρνηση συμφώνησε τα εξής:
 
Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΚ (μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα).

Η Κυβέρνηση:

Θα επικαιροποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και θα τα στείλει στην Επιτροπή.

Θα παρουσιάσει σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, και άλλες διατάξεις, με σκοπό την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι πτυχίων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. [Q3-2011]

Υιοθετείται νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, αντιστοίχως, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. [Q4-2011].
 
Ύστερα από ερωτήσεις ενδιαφερομένων, σημειώνουμε οτι σύμφωνα με τη νομοθεσία, προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής μπορούν να προσφέρουν μόνο τα ιδρύματα εκείνα που έχουν άδεια λειτουργίας Κολλεγίου/Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης απο το Υπουργείο Παιδείας.
 
Επιπλέον, για να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ήδη εγκριθεί από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και να έχει υπογραφεί η σχετική Συμφωνία μεταξύ Κολλεγίου και Πανεπιστημίου. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να ζητούν αποδείξεις που να πιστοποιούν τα παραπάνω, προτού εγγραφούν στο ίδρυμα της επιλογής τους.

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74