ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Κοινωνικοί ναρκισσιστές vs ατομικιστές ναρκισσιστές

Οι κοινωνικοί ναρκισσιστές επιδεικνύουν μεγαλύτερη συναισθηματική ενσυναίσθηση από τους ατομικιστές ναρκισσιστές;
 
Ο κοινωνικός ναρκισσισμός (Gebauer et  al., 2012) είναι ένας τύπος μεγαλειώδους ναρκισσισμού που έχει ερευνηθεί πρόσφατα. Ενώ αρκετά στοιχεία είναι γνωστά για τον ατομικιστικό τύπο μεγαλειώδους ναρκισσισμού, (Giacomin & Jordan, 2015), για τον κοινωνικό τύπο μεγαλειώδους ναρκισσισμού δεν γνωρίζουμε πολλά.  
 
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να προσφέρει νέες  γνώσεις  διερευνώντας το αν οι κοινωνικοί ναρκισσιστές επιδεικνύουν μεγαλύτερη συναισθηματική ενσυναίσθηση από τους ατομικιστές ναρκισσιστές. Γι’ αυτόν το σκοπό, ένα δείγμα από 148 πανεπιστημιακούς φοιτητές, 80 γυναίκες και 68 άνδρες, προθυμοποιήθηκαν να συμπληρώσουν ανώνυμα το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Ναρκισσισμού Inventory (CNI;  Gebauer et al., 2012), το οποίο μετρά τον κοινωνικό ναρκισσισμό, το Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (NPI;  Raskin & Terry, 1988) που μετρά τον ατομικιστικό ναρκισσισμό και το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης (QMEE; Mehrabian & Epstein, 1972).  
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κοινωνικός ναρκισσισμός παρουσίασε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ενσυναίσθησης ενώ ο ατομικιστικός ναρκισσισμός παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ενσυναίσθησης.
 
‘Ατομα με τάσεις τόσο κοινωνικού όσο και ατομιστικιστικού ναρκισσισμού δεν παρουσίασαν σημαντικές τάσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης σε βαθμό συναισθηματικής ενσυναίσθησης.  Αυτά τα ευρήματα, όταν συζητήθηκαν υπό το πρίσμα προηγούμενων αποδεικτικών στοιχείων, υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικοί ναρκισσιστές ενδεχομένως απολαμβάνουν μιας καλύτερης ποιότητας διαπροσωπικές σχέσεις από τους ατομικιστές ναρκισσιστές. ‘Άλλες πιθανές επιπτώσεις και προτάσεις για μελλοντική έρευνα επίσης λαμβάνονται υπόψη.
 
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74