ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Ποιότητα Ζωής στην Πρωτεύουσα vs Επαρχία

Ποιότητα Ζωής στην Πρωτεύουσα και στην Επαρχία και προβλεπτικοί παράγοντες

Η ποιότητα ζωής (ΠΖ) και οι παράγοντες που την επηρεάζουν ή την προβλέπουν αποτελούν ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για θεωρητικούς και σχεδιαστές προγραμμάτων προαγωγής της ευεξίας.  

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 109 κατοίκους της πρωτεύουσας και της επαρχίας, σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την αντιληπτή ποιότητα ζωής σε περιοχές της πρωτεύουσας και της επαρχίας έχοντας κατά νου δύο στόχους: πρώτον, να συγκρίνει τις δύο ομάδες και να διερευνήσει την ιδέα ότι οι κάτοικοι στην επαρχία απολαμβάνουν καλύτερη ΠΖ. Δεύτερον, να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο η Κοινωνική Υποστήριξη και η Ψυχολογική Ευεξία συνιστούν προβλεπτικούς παράγοντες ΠΖ και συγκεκριμένα, ποιος υποτομέας τους είναι σημαντικός για κάθε ομάδα.

 Η σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες επιβεβαίωσε την υπόθεση αντιλαμβανόμενης καλύτερης ΠΖ στην Επαρχία. Επιπλέον, συσχετισμοί και Πολλαπλές Παλινδρομήσεις που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν ότι για τις δύο ομάδες, διαφορετικοί παράγοντες ήταν σημαντικοί για τους τομείς ΠΖ που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Συζητήθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα καθώς και επιπτώσεις.

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74