ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

‘Ανευ ‘Ορων Αποδοχή και οι Προσωποκεντρικοί Σύμβουλοι

Η Αντίληψη της ‘Ανευ ‘Ορων Αποδοχής (Unconditional Positive Regard – UPR) από τους Προσωποκεντρικούς Συμβούλους
 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξακριβώσει πώς οι προσωποκεντρικοί σύμβουλοι αντιλαμβάνονται τη θεραπευτική συνθήκη της άνευ όρων αποδοχής.  Η άνευ όρων αποδοχή είναι η τέταρτη θεραπευτική συνθήκη την οποία προσδιόρισε ο Rogers διευκρινίζοντας τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες της θεραπευτικής αλλαγής στην προσωπικότητα (Rogers,1957)..
‘Ένα επίμαχο θέμα που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στο χώρο της προσωποκεντρικής συμβουλευτικής, η UPR παραμένει μία έννοια υπό διερεύνηση. Ο σκοπός αυτού του ερευνητικού εγχειρήματος είναι να επανεξετάσει τη γνώση μας, την επίγνωσή μας αλλά και την αντίληψή μας σχετικά με τη συγκεκριμένη θεραπευτική συνθήκη, καθώς είναι ελάχιστες οι προσπάθειες ποιοτικής έρευνας για την UPR.
 
Θα συμμετάσχουν προσωποκεντρικοί σύμβουλοι με περισσότερα από πέντε έτη επαγγελματικής εμπειρίας, απαντώντας σε ερωτήσεις συνέντευξης. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με το πώς οι προσωποκεντρικοί σύμβουλοι αντιλαμβάνονται της θεραπευτική συνθήκη της UPR, πόσο σημαντική τη θεωρούν για τη θεραπευτική αλλαγή της προσωπικότητας, κατά τη γνώμη τους, πώς η UPR συνεισφέρει σε αυτήν την θεραπευτική αλλαγή και τέλος, ποιες δυσκολίες συνάντησαν όσον αφορά τη θεραπευτική συνθήκη της UPR. Αυτές οι συνεντεύξεις αναλύθηκαν με τη χρήση της Ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης –IPA.
 
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74