ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Γονείς και αρνητικά συναισθήματα παιδιών

Αν δε σταματήσεις αμέσως να κλαις, θα σε πάω σπίτι: παράγοντες που επηρεάζουν τις γονικές μη υποστηρικτικές αντιδράσεις στα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών
 
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει το ρόλο της μητρικής και πατρικής συναισθηματικής ρύθμισης, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, στόχους κοινωνικοποίησης και εκπαίδευση σχετικά με τις μη υποστηρικτικές πρακτικές συναισθηματικής κοινωνικοποίησης σε ένα δείγμα Ελλήνων γονέων. Η επιρροή του φύλου και της ηλικίας του παιδιού διερευνήθηκε επίσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Συνολικά από 99 μητέρες και από 61 πατέρες παιδιών ηλικίας από 3-7 ετών ζητήθηκε να εκτιμήσουν το πόσο πιθανό θα ήταν να δώσουν υποστηρικτικές ή μη υποστηρικτικές (αγχωτικές, ελαχιστοποίησης  ή τιμωρητικές) αποκρίσεις όταν αντιμετωπίζουν τα αρνητικά συναισθήματα του παιδιού τους χρησιμοποιώντας την Κλίμακα Αντιμετώπισης Αρνητικών Συναισθημάτων των Παιδιών (Coping with Children’s Negative Emotions Scale). Οι γονείς συμπλήρωσαν επίσης το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Ρύθμισης (Emotion Regulation Questionnaire), την Κλίμακα Γονικών Γνωσιών (Parent Cognition Scale) και το Ερωτηματολόγιο Γονικών Στόχων (Parenting Goals Questionnaire), ενώ το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, καθώς και το φύλο και η ηλικία των παιδιών καταγράφηκαν μέσα από τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από δημογραφικές αναφορές.
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στη γνωσιακή επανεκτίμηση και τις γονικές μη υποστηρικτικές αποκρίσεις, και μία θετική σχέση ανάμεσα σε γονικο-κεντρικές (parent-centered) πεποιθήσεις και μη υποστηρικτικές αποκρίσεις τόσο για τις μητέρες όσο και για τους πατέρες. Με εξαίρεση την κλίμακα κοινωνικής προσαρμογής,  οι στόχοι κοινωνικοποίησης δεν βρέθηκε να είναι σημαντικά συνδεδεμένοι με οποιαδήποτε αρνητική γονική αντίδραση.  Τα ευρήματα ανάμεσα στις μητέρες και τους πατέρες ήταν σε γενικές γραμμές αρκετά παρόμοια, μόνο με μερικές διαφορές.
 
Συζητήθηκαν επίσης τα συμπεράσματα που προέκυψαν για μελλοντική έρευνα καθώς και προγράμματα παρέμβασης για γονείς.
 
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74