ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Προσωποκεντρική Προσέγγιση στο Coaching

Πώς μπορεί η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στο Coaching να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας 
 
Αυτή η ποσοτική έρευνα έχει ως σκοπό να ερευνηθεί η επίδραση της προσωποκεντρικής προσέγγισης coaching στην ανάπτυξη δεξιοτήτων της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης. Το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης-  Emotional & Social Competence Inventory (ESCI-360) - αποτελεί το ερευνητικό εργαλείο της παρούσας έρευνας και παρέχεται από την  εταιρία Hay Group.

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε δύο δείγματα υπαλλήλων, σ’ εκείνους που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον 15 συνεδρίες προσωποκεντρικού coaching και σ΄ εκείνους που είχαν συμπληρώσει λιγότερες από 15 συνεδρίες μέσα σ’ ένα χρόνο. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας όρος που εισήχθη στα πλαίσια της Ψυχολογίας από τον καθηγητή του Harvard University των Η.Π.Α, Howard Gardner, την δεκαετία του 1970 και καθιερώθηκε αργότερα από τον λέκτορα του ιδίου πανεπιστημίου D.Goleman. Η έννοια της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης συμπεριλαμβάνει τη γενικότερη αντίληψη και δυνατότητα διαχείρισης των συναισθημάτων του τόσο ιδίου του ατόμου όσο και σε συνάρτηση με το περιβάλλον του (π.χ. εργασιακό, οικογενειακό). Τα ευρήματα αυτής της εργασίας όπως και κάθε άλλης επιστημονικής έρευνας αντίστοιχα, αποσκοπούν στην πρόοδο του τομέα της Εργασιακής Ψυχολογίας καθώς ρίχνουν επιπλέον φως παροτρύνοντας τόσο τους ερευνητές όσο και τους συμβούλους coaching να διερευνήσουν περαιτέρω το αντικείμενο.
 
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74