ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Προσωποκεντρική Θεραπεία και επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη

Μία ανάλυση της επίδρασης της Προσωποκεντρικής Θεραπείας στην επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη με βάση τη Θεμελιωμένη Θεωρία
 
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να  εξερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η προσωποκεντρική θεραπεία συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη. Η επαγγελματική δραστηριότητα και συμπεριφορά ενός ατόμου, οι επαγγελματικές επιλογές και προκλήσεις, οι σχέσεις στο χώρο εργασίας, οι δυσκολίες αλλά και οι επαγγελματικοί στόχοι είναι θέματα τα οποία οι πελάτες συζητούν περισσότερο στις συνεδρίες τους. Μέσω αυτής της διπλωματικής διερευνάται το κατά πόσο ο πελάτης μπορεί να βρει τρόπους να ανακαλύψει τον εαυτό του, επαγγελματικά μιλώντας, και να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω. Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης είναι ο ρόλος που έχει παίξει η τρέχουσα οικονομική κρίση στην επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη, ο ρόλος της κρίσης μέσα στη συνεδρία και πώς  αντιμετωπίζει ο σύμβουλος όλα αυτά τα θέματα. 
 
Για την ολοκλήρωση της έρευνας, ζητήθηκε από οκτώ έμπειρους προσωποκεντρικούς θεραπευτές να απαντήσουν σε οκτώ ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Τα ευρήματα αναλύθηκαν μέσω της μεθόδου της θεμελιωμένης θεωρίας διότι αυτή η θεωρία αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων θεωριών. Κατά την επεξεργασία των ευρημάτων, προέκυψαν τέσσερις υποκατηγορίες και μία κύρια κατηγορία.  Η κύρια κατηγορία που εμπεριέχει τις τέσσερις κατηγορίες είναι η εξής: «η επαγγελματική ανάπτυξη ως ένας πολύ-πρισματικός και πολυδιάστατος διαρκής διάλογος μέσω της δύναμης μίας ολιστικής και ανοιχτής προσέγγισης». Οι άλλες τέσσερις κατηγορίες είναι: «Επαγγελματική ανάπτυξη: μία πληθωρική έννοια στην αντίληψη του συμβούλου, στην εμπειρία με πελάτες και στη θεραπευτική διαδικασία», «Το να αποδέχεσαι, να ασχολείσαι και να αντιμετωπίζεις διάφορες προκλήσεις», «η δύναμη της επεξεργασίας», «η κρίση».
 
Ουσιαστικά, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα που διευρύνουν τις υπάρχουσες θεωρίες της προσωποκεντρικής προσέγγισης καθώς και της επαγγελματικής συμβουλευτικής.  Κατά συνέπεια, αναδύονται νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να ενσωματώσει ο προσωποκεντρικός θεραπευτής στο «ρεπερτόριό» του, όπως ο ισχυρότερος δεσμός της ατομικότητας με την κοινωνική διάσταση, η ανάγκη για επαγγελματική πληροφόρηση και η ευελιξία του απέναντι στις νέες οικονομικές παραμέτρους. Από την άλλη πλευρά, διαμορφώνεται ένας καινούργιος, ιδιαίτερος τρόπος επαγγελματικού προσανατολισμού ο οποίος δεν κατευθύνεται από το άτομο αλλά από τη διαδικασία κατά τον ίδιο τρόπο που συναντάται στην προσωπική ανάπτυξη και φαίνεται να λειτουργεί υποστηρικτικά στην επαγγελματική ανάπτυξη του πελάτη.
 
Μέσα από τις συνεντεύξεις προέκυψε η έντονη αίσθηση των συμβούλων ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου αποτελεί μέρος της προσωπικής τους ανάπτυξης. Επίσης αναγνωρίστηκε απ’ όλους τους συμβούλους η μεγάλη πίστη στην αξία της σχέσης μέσω ενός δίκαιου τρόπου ενώ παράλληλα με την εμπιστοσύνη και τη σύμπνοια, σημαντικό στοιχείο είναι ο διάλογος.
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74