ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Παράγοντες που επηρεάζουν τους ‘Ελληνες έφηβους στη μελλοντική τους σταδιοδρομία

Ο βαθμός ενασχόλησης του μαθητή, το Ψυχολογικό Κεφάλαιο, η Αυτό-Αποτελεσματικότητα στη Λήψη Αποφάσεων Σταδιοδρομίας, και η Προσαρμοστικότητα στη Σταδιοδρομία ανάμεσα στους ‘Ελληνες Εφήβους

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην εμπλοκή του σχολείου, την εξέλιξη στη σταδιοδρομία (αυτό-αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων για τη σταδιοδρομία, και προσαρμοστικότητα στη σταδιοδρομία) και το ψυχολογικό κεφάλαιο (αυτό-αποτελεσματικότητα, ελπίδα, αισιοδοξία και ελαστικότητα), ανάμεσα σε ‘Ελληνες εφήβους μαθητές.  

Η επεξεργασία δείγματος από 274 ‘Ελληνες μαθητές γυμνασίου έδειξε ότι υπάρχει ένας αρνητικός συσχετισμός ανάμεσα στην εμπλοκή του σχολείου, την επιλογή σταδιοδρομίας, την προσαρμοστικότητα στη σταδιοδρομία και το ψυχολογικό κεφάλαιο (με εξαίρεση την αυτό-αποτελεσματικότητα), αλλά υπάρχει μία ενδιαφέρουσα σχέση ανάμεσα στη θετική ψυχολογία (ψυχολογικό κεφάλαιο) και τις μεταβλητές σταδιοδρομίας των Ελλήνων μαθητών.  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρούσα εργασία, η αυτό-αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, η προσαρμοστικότητα στη σταδιοδρομία και το ψυχολογικό κεφάλαιο δεν ήταν προγνωστικοί παράγοντες της εμπλοκής του σχολείου.  Τα συγκεκριμένα ευρήματα προσφέρονται για περαιτέρω συζήτηση, και αποτελούν προτάσεις, περιορισμούς και συμπεράσματα για έρευνα.

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74