ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Ο ρόλος της γονεϊκής σχέσης στην απόφαση σταδιοδρομίας ενός εφήβου

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των βασικών αυτοαξιολογήσεων ανάμεσα στη σχέση του γονεϊκού δεσμού και στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας στους εφήβους
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την επίδραση των προσωπικών πεποιθήσεων και της γονεϊκής επιρροής στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας σε εφήβους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο των βασικών αυτοαξιολογήσεων (Core Self Evaluations - CSE) ανάμεσα στη σχέση του γονεϊκού δεσμού και την αυτό-αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας (Career Decision Making Self Efficacy - CDMSE). Χρησιμοποιήθηκε η κοινωνική γνωστική θεωρία σταδιοδρομίας (Social Cognitive Career Theory - SCCT) ως πλαίσιο συσχετισμού, που σημαίνει ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα είναι εκείνα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Το δείγμα μας αποτελούνταν από 131 ‘Ελληνες μαθητές γυμνασίου.  Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη αποκάλυψαν ότι υπάρχει μία διαμεσολαβητική επίδραση των βασικών αυτοαξιολογήσεων ανάμεσα στη σχέση του γονεϊκού δεσμού και της λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας.  Ενδιαφέρον παρουσίασε το εύρημα που κατέδειξε την επίδραση στη διαφορά του γονεϊκού φύλου στις βασικές αυτοαξιολογήσεις και επιπροσθέτως στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. Συζητούνται οι επιπτώσεις για περαιτέρω έρευνα και συμβουλευτική σταδιοδρομίας εφήβων.

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74