ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Εκφοβισμός και κατάθλιψη στην εφηβεία

Εκφοβισμός και η κατάθλιψη στην εφηβεία: είναι η προσκόλληση διαμεσολαβητικός παράγοντας;
 
Αυτή η εργασία διερεύνησε πώς ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζεται από τη γονεϊκή προσκόλληση με μεταβλητές την κατάθλιψη και το φύλο.
‘Εχει επιβεβαιωθεί σε προηγούμενες έρευνες ότι η υγιής σχέση ανάμεσα στους εφήβους και στους γονείς τους οδηγεί σε λιγότερο έντονες εμπειρίες εκφοβισμού.  Η τρέχουσα έρευνα διεξήχθη ανάμεσα σε 199 εφήβους ηλικίας 13 ως 16 ετών σε σχολείο της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης κατέδειξαν ότι μεγαλύτερη συναισθηματική προσκόλληση δεν προκαλεί σημαντικό στατιστικά χαμηλότερο βαθμό εκφοβισμού (θύμα και εκφοβιστής), με τις μεταβλητές της κατάθλιψης και του φύλου. Μόνο για το σωματικό εκφοβισμό  (θύμα και εκφοβιστής), η αυξανομένη πατρική φροντίδα προκαλεί σημαντική στατιστικά χαμηλότερη έκθεση στον εκφοβισμό.  Ωστόσο, όλες οι διαστάσεις εκφοβισμού (ως θύματα και εκφοβιστές) σχετίζονται θετικά με την κατάθλιψη. Δεδομένης της ισχυρής συσχέτισης ανάμεσα στην προσκόλληση και στην κατάθλιψη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η υψηλότερη συναισθηματική προσκόλληση μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη κατάθλιψη και αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο εκφοβισμό. Ένα άλλο εύρημα ήταν ότι οι έφηβοι εκτέθηκαν περισσότερο σε σωματικό εκφοβισμό και κλοπή αντικειμένων ενώ οι έφηβες εκτέθηκαν περισσότερο σε κοινωνικό εκφοβισμό. Οι έφηβοι βρέθηκε ότι έδρασαν περισσότερο ως εκφοβιστές συγκριτικά με τις έφηβες.  Επιπλέον, βρέθηκε ότι η κατάθλιψη είναι υψηλότερη στους εκφοβιστές-θύματα σε σύγκριση με τους εκφοβιστές, με τα θύματα και με τους εφήβους που δεν ανήκουν σε καμία κατηγορία εκφοβισμού. 
 
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74