Ερευνητικό Εργαστήριο "Ι. Ιωσηφίδης"

Φιλοσοφία

 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο «Ιούλιος Ιωσηφίδης» λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006. Σήμερα αποτελεί την επιστημονική καρδιά του Κολλεγίου και διεξάγει το μεγαλύτερο αριθμό επιστημονικών ερευνών στην προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία πανευρωπαϊκά.

Ο Ιούλιος Ιωσηφίδης, Παθολογοανατόμος και Καθηγητής Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, και ένας εκ των ιδρυτών του Κολλεγίου, επέμενε πως πανεπιστημιακές σπουδές χωρίς τις ανακαλύψεις των νέων ερευνών, είναι όπως ένα γρήγορο αυτοκίνητο χωρίς τη μηχανή του. Ένα ωραίο περιτύλιγμα χωρίς ουσία. Όραμά του υπήρξε η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου το οποίο θα διεξάγει πρωτοποριακές ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών και ειδικά της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας.   
 
Οι μελέτες της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε επίπεδο που θα επιτρέπει τη δημοσίευση τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι δυστυχώς κάτι που, πλην ελαχίστων λαμπρών εξαιρέσεων, απουσιάζει από την ακαδημαϊκή σκηνή της χώρας. Στόχος και φιλοσοφία, λοιπόν, του Εργαστηρίου είναι να παράγει έρευνες αιχμής που θα βοηθήσουν από τη μια πλευρά να καλυφθεί το κενό αυτό, ενώ από την άλλη να διαφωτίσουν τους επερχόμενους επαγγελματίες.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο απαρτίζεται από σημαντικούς επιστήμονες στο χώρο των κοινωνικών ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τις ηθικές αρχές που διέπουν κάθε έρευνα, από τη στιγμή της «σύλληψης» ενός ερευνητικού ερωτήματος μέχρι την υλοποίηση και τη δημοσίευση των ερευνητικών ευρημάτων.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74