Κε.Δι.Βι.Μ.2 - Κέντρο Ανθρωπιστικών Σπουδών - ICPS

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ICPS έχει μακρά ιστορία στην επιτυχημένη διοργάνωση προγραμμάτων εξειδίκευσης και πιστοποίησης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη συμπεριφορά του, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του και τις αναμενόμενες ή μη καταστάσεις της ζωής που τον επηρεάζουν. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 όπου πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπαίδευση δεκάδων νοσηλευτικού προσωπικού από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι και σήμερα όπου έχει χορηγηθεί πλέον άδεια και αναγνώριση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Κέντρο πρωτοστατεί στο σχεδιασμό και την προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης.
 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούνται περίπου 30 διαφορετικά προγράμματα, κάποια ημερήσια, διήμερα, σεμιναριακά και άλλα μακροχρόνια. Φιλοσοφία και στόχος του Κέντρου αποτελεί η διοργάνωση και παράδοση βιωματικών, ποιοτικών αλλά και πρωτοποριακών εξειδικεύσεων που παρέχουν ποιοτικές γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες αιχμής. Κύριο στοιχείο επιβεβαίωσης της ποιότητας των προγραμμάτων αυτών αποτελεί και το επιστημονικό προσωπικό. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, συγκεντρώνονται στο Κέντρο, προσφέροντας πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία εκπαίδευσης.
 
Το Κέντρο προσφέρει προγράμματα σε συνεργασία με το BTEC - Edexcel, το American Management Association, την Corporate Coach U, τη European Association for Psychotherapy και άλλους γνωστούς διεθνείς φορείς.
 
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74