Τα Προγράμματα

DIPLOMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Διπλώματος στη Θεραπευτική Συμβουλευτική!
 
Οι ανάγκες του πληθυσμού για συμβουλευτική υποστήριξη αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι που επιθυμούν να εισαχθούν στο χώρο αυτό και να συμβάλλουν στην στήριξη του πληθυσμού μπορούν τώρα να κάνουν το πρώτο βήμα μέσα από το Professional Diploma in Therapeutic Counselling.
 
Το Δίπλωμα στη Συμβουλευτική είναι επιπέδου 5 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν για πρώτη φορά στη Συμβουλευτική, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη, να ενσωματώσουν την αποκτηθείσα γνώση στο ήδη υπάρχον επάγγελμά τους ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση τους στο χώρο της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας. Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και βιωματικής εκπαίδευσης που φέρει τη σφραγίδα ποιότητας και εμπειρίας του ICPS, του ιδρύματος που έφερε την Προσωποκεντρική - δηλαδή τη Συμβουλευτική - στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Pearson (BTEC-Edexcel), το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης προσόντων με παρουσία και αναγνώριση σε πάνω από 90 χώρες.
 
Το πρόγραμμα, όπως προσφέρεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ICPS, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στη Θεραπευτική Προσέγγιση που τους ταιριάζει, με επιλογή ανάμεσα στην Προσωποκεντρική, Γνωσιακή-Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική ή τη Συναλλακτική Ανάλυση. Επιπλέον, σε συμφωνία με την ευρύτερη φιλοσοφία του ICPS, διέπεται από το σεβασμό προς τη μοναδικότητα και τους ρυθμούς ανάπτυξης και μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου και αποσκοπεί στη διαμόρφωση και ανάδειξη του προσωπικού στυλ κάθε ανερχόμενου επαγγελματία ψυχικής υγείας.
 

Σημαντικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι:

 • Οχτώ διαφορετικές ενότητες πάνω σε εξειδικευμένα θέματα συμβουλευτικής (θεραπευτικές προσεγγίσεις, δεξιότητες συμβουλευτικής, θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης, πένθος, κακοποίηση, δυναμική ομάδων, εποπτεία).
 • Δώδεκα διαφορετικοί εκπαιδευτές με σημαντική εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας.
 • Πρακτική άσκηση 6 μηνών σε αντικείμενο που άπτεται των ενδιαφερόντων κάθε εκπαιδευόμενου.
 • Ολιγομελή τμήματα για την καλύτερη επεξεργασία της γνώσης και του βιώματος κάθε εκπαιδευόμενου.
 • Θεωρητική αλλά και βιωματική εκπαίδευση με πρακτική εφαρμογή της αποκτειθήσας γνώσης.
 • Βιωματικά εργαστήρια σε κάθε μάθημα.
   
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 
 • Κατόχους πτυχίου στις ανθρωπιστικές επιστήμες που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην συμβουλευτική ψυχικής υγείας.
 • Κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις (δεξιότητες) στο ήδη υπάρχον επάγγελμά τους είτε επιθυμούν αλλαγή καριέρας και στροφή στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας. 
 • Κατόχους άλλων τίτλων που επιθυμούν να δραστηριοποιούν στο χώρο της ψυχικής υγείας. 
 
 

Δομή Προγράμματος

Η δομή του Προγράμματος είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εισάγονται σταδιακά στη γνώση που χρειάζονται για να γίνουν ικανοί να ασκούν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής. Η θεωρία εναλλάσσεται με τη βιωματική εκπαίδευση και τα εργαστήρια δεξιοτήτων και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση σε φορείς όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 3 εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 8 μαθήματα γενικής και εξειδικευμένης συμβουλευτικής, καθώς και πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα εξειδίκευσης αφορούν θέματα που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη. Πρόκειται για θέματα διαχείρισης πένθους και απώλειας κάθε είδους και κακοποίησης κάθε μορφής.

Τα γενικά μαθήματα αφορούν γνώσεις των θεραπευτικών προσεγγίσεων, της λειτουργίας των ομάδων καθώς και του πώς χτίζεται, διατηρείται και ολοκληρώνεται μια συνεδρία συμβουλευτικής.

Στο μάθημα της πρακτικής άσκησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν περί τις 250 ώρες παρατήρησης και συμμετοχής τους σε διαδικασίες συμβουλευτικής, παρέχεται εποπτεία από τον εξειδικευμένο σε θέματα εποπτείας εκπαιδευτή του προγράμματος.
 
 
 
 
 

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις διευρυμένες γνώσεις αλλά και επαγγελματικές δεξιότητες στη Συμβουλευτική που θα σε ξεχωρίσουν στην αγορά εργασίας.
 • Θα αποκτήσεις ένα διεθνές Δίπλωμα με επαγγελματική απήχηση σε πάνω από 90 χώρες.
 • Θα μπορείς να βοηθήσεις στην αλλαγή ζωής των ανθρώπων γύρω σου, ενσωματώνοντας στις δεξιότητες σου την Τέχνη της Συμβουλευτικής.
 • Θα εξελιχθείς όχι μόνο ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος μέσα από τη βιωματική διαδικασία του προγράμματος.
 • Θα σπουδάσεις σε ένα Πρόγραμμα με ποικιλία τόσο στη θεματολογία των μαθημάτων, όσο και στους τρόπους μάθησης (ακαδημαϊκή/βιωματική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση κ.α.).
 • Θα σπουδάσεις στον οργανισμό που πρωτοστάτησε στην ίδρυση ή ίδρυσε συλλόγους όπως η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής, η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Προσωποκεντρικών Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών κ.α.
 • Θα εκπαιδευτείς από επαγγελματίες του χώρου με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και πάντα με την σφραγίδα τριών δεκαετιών εμπειρίας και επιτυχίας του ICPS.
 • Θα πληροίς με την αποφοίτηση σου σημαντικό μέρος των προαπαιτούμενων για την εγγραφή σου σε διεθνείς και άλλους επαγγελματικούς συλλόγους, όπως ο British Association for Counselling and Psychotherapy.

 

Προοπτικές

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα ανοίξουν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες στους αποφοίτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • συμβουλευτικούς σταθμούς και δομές ψυχικής υγείας
 • οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων
 • ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σε προσφυγικούς και άλλους πληθυσμούς
 • σχολικές και άλλες εκπαιδευτικές μονάδες


Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε προηγμένα επαγγελματικά προγράμματα, μετεκπαιδεύσεις και μεταπτυχιακά.

 

Καθηγητές

Μαρία Κεφαλοπούλου,
B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D., ECP

Ψυχοθεραπεία, Κλινική Εποπτεία, Κακοποίηση, Βία, Κοινωνική Ψυχολογία

  Νικολέττα Θεοδώρου,
  B.A., Pg. Dip., MA., Ph.D.

  Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, Κοινωνική Ψυχολογία, Ποιοτική Έρευνα, Κοινωνικός Αποκλεισμός

   Χαρά Κρούπη,
   B.Sc., M.Sc.

   Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ψυχομετρική Αξιολόγηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

    Ηλέκτρα Διακολαμπριανού,
    B.Sc., Pg.Dip., Ph.D.c.

    Συμβουλευτική, Θεραπεία Μέσω Τέχνης, Κοινωνική Ψυχολογία

     Παναγιώτης Απότσος,
     B.Sc., Pg.Dip., M.Sc., ECP

     Συμβουλευτική, Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές, Εποπτεία

      Δημήτρης Κάππος
      B.Sc., M.Sc., ECP

      Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, Life Coaching, Οργανωσιακή Συμπεριφορά

       Πέτρος Μακρής,
       B.A., M.Sc., ECP

       Ψυχοθεραπεία, Εποπτεία, Πένθος, Προσωπική ανάπτυξη

        Κωνσταντίνος Μπίτας
        M.D.

        Ψυχοπαθολογία, Συγκριτική Μελέτη Ψυχοθεραπειών, Συστημική Θεραπεία

         Γεωργία Μπούρη
         B.Sc., M.Sc., ECP

         Συμβουλευτική, Οικογενειακή Βία, Κακοποίηση

          Αλέξανδρος Βαλλίδης,
          B.Sc., M.Sc.

          Θρήνος, Εξαρτήσεις, Τραύμα, Προσωποκεντρική Θεραπεία, Κατάθλιψη

           Άννα Σπυρίδωνος, B.Sc., M.A., M.Sc., ECP

           Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, Προσωπική Ανάπτυξη, Παιγνιοθεραπεία

            Μαρτυρίες

            Είναι ένα δυνατό πρόγραμμα σε όλα του τα σημεία: ακαδημαϊκό, πρακτικής και εισηγητών – ιδίως η πρακτική που με βοήθησε να κατασταλάξω ότι θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη συμβουλευτική...
            Περισσότερα...

            Σπυρίδωνος Άννα

            Απέκτησα γνώσεις για συμπεριφορές, ανθρώπους, και για την ίδια συμβουλευτική. Με βοήθησε πολύ στη στάση μου γενικώς στη ζωή και απέναντι στους ανθρώπους. Επίσης κατάλαβα τι είναι η Συμβουλευτική.

            Ανδριάνη Χασάπη

            Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που μου άλλαξε ριζικά τον τρόπο σκέψης και με βοήθησε να εξελιχτώ, να διευρυνθώ ως άτομο και μου έδωσε σε μικρό, σχετικά, χρονικό διάστημα, ουσιαστική γνώση γύρω από την Προσωποκεντρική Προσέγγιση... Περισσότερα...

            Μάριος Σκιαδάς

            Το πιο θετικό σημείο του προγράμματος για μένα είναι η ενθάρρυνση και η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτές αλλά και το ίδιο το Κολλέγιο στις δυνάμεις των σπουδαστών…Περισσότερα...

            Μάριος Τσαγκάρης
            Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
            Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

            Εγγραφείτε στο Newsletter μας

            php74