Προγράμματα Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος
 
 • Διαχείριση μεγάλου όγκου διαβάσματος- αύξηση των ρυθμών διαβάσματος
 • Εξοικονόμηση χρόνου στη λήψη σημειώσεων και στη χρήση – αποκωδικοποίηση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών
 • Βελτίωση των επιδόσεών σας στο αντικείμενο μάθησης, στην κατανόηση και ανάκληση πληροφοριών

 

 

Δομή Προγράμματος

Ενότητες
 • Γρήγορο διάβασμα, διάγνωση του σημερινού επιπέδου σας, με ποιoν τρόπο μαθαίνετε;
 • Το διάβασμα και ο εαυτός σας - τεχνικές βελτίωσης: έλεγχος της κίνησης των ματιών, σάρωση
 • Το διάβασμα και η γλώσσα: εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας
 • Αποτελεσματικό διάβασμα και λήψη σημειώσεων: προγραμματισμός, νοητικοί πίνακες
 • Το διάβασμα και η ενίσχυση της μνήμης
 • Το διάβασμα και οι εξετάσεις: προετοιμασία, επανάληψη, τεχνικές υψηλών επιδόσεων στις εξετάσεις
 • Τελική διαγνωστική αξιολόγηση - αύξηση ταχύτητας, αυτοπεποίθηση
 • Προσωπικό σχέδιο βελτίωσης

Γιατί να το κάνεις;

Σε μαθητές και σπουδαστές που θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο και να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. 
Σε όσους πρέπει λόγω εργασίας (π.χ. δημοσιογράφοι, κειμενογράφοι, δικηγόροι, ερευνητές κτλ) να μελετούν πολλά κείμενα σε σύντομα χρονικά διαστήματα, να κωδικοποιούν τις πληροφορίες και να τις ανακαλούν εύκολα από τη μνήμη τους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74