Προγράμματα Εκπαίδευσης

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Το ICPS, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς και στο αίτημα των σπουδαστών και αποφοίτων του, παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στον τομέα της Εφαρμοσμένης Παιδοψυχολογίας & Συμβουλευτικής Παιδιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος Παιδοψυχολογίας του University of Central Lancashire, που προσφέρει το ICPS, ή σε αποφοίτους αντίστοιχων προγραμμάτων και εστιάζει στην περαιτέρω εμβάθυνση σε θέματα της ειδικότητας, συνδυάζοντας βέλτιστες πρακτικές συμβουλευτικής. Σκοπό έχει να αποτελέσει μία γέφυρα, ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμβουλευτική παιδιών, δίνοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν, στη συνέχεια, σε περαιτέρω εξειδίκευση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιλογές τους.
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές χτίζουν πάνω σε γνώσεις που έχουν, ήδη, αποκομίσει από τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και από την επαγγελματική τους πείρα και διευρύνουν τις δεξιότητές τους σε θέματα συμβουλευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης. 

Δομή Προγράμματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 150 ωρών, που εκτείνεται στη διάρκεια ενός έτους και πλαισιώνεται από διαλέξεις, ομάδες συζήτησης, βιωματικά εργαστήρια και χρήση οπτικουακουστικού υλικού, καθώς επίσης περιλαμβάνει ανάλυση υλικού περιπτώσεων και γνωριμία/εκπαίδευση σε διαγνωστικά και ψυχομετρικά εργαλεία. Εστιάζεται στην αναγνώριση και υποστήριξη των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας, στο χώρο του σπιτιού και του σχολείου και περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
 • Η έννοια της φυσιολογικής ανάπτυξης: υποστηρικτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου.
 • Συμβουλευτική γονέων και υποστήριξη της επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά.
 • Υποστήριξη και συμβουλευτική εφήβων.
 • Δραστηριότητες γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης για παιδιά σχολικής ηλικίας.
 • Φορείς διάγνωσης και υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες.
 • Εισαγωγή στις διαγνωστικές μεθόδους – εκπαίδευση στη χρήση διαγνωστικών/ψυχομετρικών εργαλείων (εκπαίδευση και άδεια χρήσης και για εργαλεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας).
 • Εισαγωγή σε θεραπευτικές παρεμβάσεις (παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία).
 • Συμπεριφορικές τεχνικές και σχεδιασμός συμπεριφορικής παρέμβασης.
 • Η σημασία της διεπιστημονικότητας στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών - πρώιμη αντιμετώπιση - εκπαιδευτική παρέμβαση κατά τη σχολική ηλικία. 
 • Μαθησιακές δυσκολίες: αναγνώριση, διαγνωστικά εργαλεία, μορφές και τρόποι υποστήριξης.
 • Εισαγωγή σε άλλες αναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 • Κακοποίηση-Εκφοβισμός: Διάγνωση και αντιμετώπιση. 
Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση
 
Η αξιολόγηση όλων των παραπάνω ενοτήτων γίνεται μέσω γραπτών εργασιών, συμβουλευτικών επιδείξεων, παρατήρησης περιστατικών, παρουσιάσεων, διεξαγωγή projects και συγγραφή ημερολογίου.

Γιατί να το κάνεις;

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο στην Ψυχολογία, στην Εκπαίδευση ή σε παρεμφερή κλάδο.
 
2. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Παιδοψυχολογία ή σε παρεμφερή κλάδο. (Θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση οι αιτήσεις ατόμων που δεν διαθέτουν σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά διαθέτουν σχετική εργασιακή εμπειρία άνω των 7 ετών). 
 
3. Θα προτιμηθούν όσοι έχουν δυο χρόνια (και άνω) σχετικής εργασιακής εμπειρίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74