Προγράμματα Ψυχοθεραπείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Η θεματολογία του σεμιναρίου αφορά στις σεξουαλικές διαταραχές με έμφαση στις ψυχοσεξουαλικές, στην αιτιοπαθογένειά τους, στον τρόπο που εμφανίζονται στα ταξινομικά συστήματα καθώς και στις θεραπευτικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Θα γίνει αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης και στις  σύγχρονες μεθόδους της. Επιπλέον, θα διεξαχθούν εργαστήρια για τη βιωματική επεξεργασία και εμπέδωση των πληροφοριών.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν:

 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το πρόβλημα των πελατών τους.
 • Να διακρίνουν αν οφείλεται κυρίως σε οργανικά ή ψυχολογικά αίτια και να αξιολογούν εμπεριστατωμένα την κάθε περίπτωση.
 • Να προβαίνουν στον αρχικό χειρισμό  και να εντοπίζουν τις περιπτώσεις που απαιτείται παραπομπή.
 • Να δίνουν επιστημονικά ορθές πληροφορίες στους πελάτες για τη φυσιολογία της σεξουαλικής λειτουργίας αλλά και να αντιλαμβάνονται, αμφισβητούν και να ανασκευάζουν πεποιθήσεις που συμβάλλουν στην εμφάνιση της διαταραχής.


Επιπλέον, το σεμινάριο στοχεύει:

 • Στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τη σημασία που έχει η σεξουαλικότητα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας.
 • Στην πληροφόρηση για  τη σημασία που έχει το ζήτημα της υγιούς σεξουαλικής ζωής για την ψυχική υγεία, αλλά και για τους μύθους γύρω από την σεξουαλική λειτουργία.
 • Στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ίδιες αντιλήψεις των  συμμετεχόντων ως προς το ηθικό μέρος της σεξουαλικής έκφρασης, ώστε να στοχαστούν χωρίς ντροπή ή ενοχή και να αποκτήσουν επίγνωση των δικών τους τυχόν περιοριστικών πεποιθήσεων.

 

Δομή Προγράμματος

Ενότητα Α -  Εισαγωγή
•    Προσωπικότητα και σεξουαλικότητα – Ταυτότητα και Ρόλος του Φύλου
•    Εγκέφαλος και σεξουαλική συμπεριφορά (φυλετική διαφοροποίηση εγκεφάλου)
•    Σεξουαλική ανάπτυξη (ψυχολογικές – κοινωνικές διαστάσεις)

Ενότητα Β -  Η Φυσιολογία της Σεξουαλικής Λειτουργίας
•    Κατά Masters & Johnson
•    Σύγχρονα μοντέλα (σε άνδρες και γυναίκες)

Ενότητα Γ – Σεξουαλικές Διαταραχές
•    Ορισμός
•    Αιτιοπαθογένεια (Οργανικού τύπου – Ψυχογενής) και διάκριση τύπου
•    Τα είδη των Σεξουαλικών Διαταραχών και τα ταξινομικά συστήματα (ICD-DSM)

Ενότητα Δ – Θεραπευτική Αντιμετώπιση
•    Είδη θεραπευτικών προσεγγίσεων (ψυχοθεραπευτικές, βιολογικές, κ.α.)
•    Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
•    Ειδικές οδηγίες ανάλογα με το  είδος της σεξουαλικής διαταραχής

Ενότητα Ε – Σύγχρονες εξελίξεις
•    Εσφαλμένες πεποιθήσεις και «μύθοι»
•    Θεραπεία χωρίς σύντροφο
•    Αναφορά στις Φαρμακευτικές Θεραπείες

Ενότητα ΣΤ – Επίλογος
•    Προγνωστικοί παράγοντες για τη θεραπεία
•    Αποτελεσματικότητα
•    Συμπεράσματα – Αναφορά στη Δεοντολογία

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνουν δύο βιωματικά εργαστήρια τα οποία αποσκοπούν στη βιωματική επεξεργασία των πληροφοριών που θα παρασχεθούν και στην επαφή με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση της κάθε περίπτωσης που ενδέχεται να συναντήσουν οι συμμετέχοντες. Στο δεύτερο εργαστήριο θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί ανάλυση περίπτωσης. (Case study)

Γιατί να το κάνεις;

 • Σπουδαστές επιστημών Ψυχικής Υγείας
 • Επαγγελματίες του χώρου Ψυχικής Υγείας

(Ψυχολόγους, Συμβούλους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές κ.α.)

Καθηγητές

Παναγιώτης Απότσος,
B.Sc., Pg.Dip., M.Sc., ECP

Συμβουλευτική, Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές, Εποπτεία

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
  Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  php74