Προγράμματα Ψυχοθεραπείας

EUROPEAN CERTIFICATE OF PSYCHOTHERAPY - ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

 
Καλώς ήρθατε στις «Προσωποκεντρικές Ρίζες»,
 
►Στο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τους πατέρες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και της Συμβουλευτικής Carl Rogers, Charles Devonshire και Alberto Zucconi!
 
►Στο πρόγραμμα που για πρώτη φορά το 1989, διοργάνωσαν και προσέφεραν στην Ελλάδα οι ιδρυτές του ICPS (τότε Ινστιτούτο Προσωποκεντρικής Προσέγγισης Ελλάδος), Πόλλυ Ιωσηφίδη, Ιούλιος Ιωσηφίδης και Charles Devonshire,  θεσπίζοντας επισήμως την Προσέγγιση και τη Συμβουλευτική στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.
 
►Στο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το American Psychοlogical Association (A.P.A.), ως πρόγραμμα κατάρτισης ψυχολόγων στη συγκεκριμένη Προσέγγιση και εισήγαγε τη βιωματική εκπαίδευση στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία στη χώρα μας.
 
►Στο πρόγραμμα που έμελλε να γίνει το πρώτο Μεταπτυχιακό Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα (έτος έγκρισης από το University of Strathclyde, 1992) και στο οποίο έχει εκπαιδευτεί σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων Προσωποκεντρικών επαγγελματιών.
   
Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Προσωποκεντρικές Ρίζες είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ειδίκευσης στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, που παραμένει σταθερό στις ρίζες και τις αξίες της κλασικής Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Carl Rogers, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει και εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με τις νέες εξελίξεις και τις «φυλές» στο χώρο της Προσέγγισης.
 
Ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας (EAP), της εταιρίας που εκπροσωπεί 128 οργανισμούς από 41 Ευρωπαϊκές χώρες και, πάνω από 120.000 ιδιώτες ψυχοθεραπευτές, το Πρόγραμμα εκτείνεται πλέον σε τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, όσο και προσωπική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την καλλιέργεια της ταυτότητας του Ψυχοθεραπευτή. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία εγχειρήματα της συνιδρύτριας του ICPS, Πόλλυς Ιωσηφίδη, στο οποίο με μεράκι και την εμπειρία 35 ετών στο αντικείμενο, ενσωμάτωσε όλα τα στοιχεία μιας άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία, πιο ευέλικτης όμως από τις ακαδημαϊκές προβλέψεις του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού του ICPS. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των απαιτήσεων της EAP, χορηγείται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP).
 
Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται σε επίπεδο 360°. Δηλαδή, μια συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια του προγράμματος, που περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευόμενου, ανατροφοδότηση από τους συν-εκπαιδευόμενους, αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και τους επόπτες, καθώς και από τον επικεφαλής του Προγράμματος.  Η αξιολόγηση γίνεται, μεταξύ άλλων, μέσω:
 • Προσωπικού Πλάνου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης που σχεδιάζει κάθε εκπαιδευόμενος,
 • Της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμετοχής κατά τις ώρες εκπαίδευσης,
 • Ομαδικών και ατομικών εργασιών και παρουσιάσεων,
 • Συγγραφής, παρουσίασης και ανάλυσης ενός Case Study σε μορφή Τελικής Εργασίας.
   
Σε Ποιους Απευθύνεται
 
Στο Πρόγραμμα αυτό έχουν εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι, υπεύθυνοι ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κ.α.
Ως εκ τούτου, απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένο τίτλο Ψυχοθεραπευτή, όσο και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να ενσωματώσουν στις δραστηριότητες τους την Προσωποκεντρική Προσέγγιση.
 
Κριτήρια Εγγραφής
 
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή σε ανθρωπιστική ή άλλη επιστήμη, από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή άλλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Υπό προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί κάτοχοι αντίστοιχων πιστοποιητικών εκπαίδευσης και κατάρτισης από διεθνείς φορείς σε σχετικούς τομείς (ψυχολογία, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία κτλ).
 • Hλικία άνω του 24ου έτους.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Σε προσωπική συνέντευξη, οι υποψήφιοι καλούνται να υποστηρίξουν την ικανότητά τους να παρακολουθούν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτουν ωριμότητα, εμπειρία ζωής και ετοιμότητα για προσωπική ανάπτυξη.
 • Επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής κτλ είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.
 • Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σπουδών εκτός της Ψυχολογίας, προσφέρονται συμπληρωματικά μαθήματα στο ICPS. Ο αριθμός και τα θέματα των μαθημάτων καθορίζονται κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα αυτό είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας και στην ψυχοθεραπεία, με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματιών στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ΔΕΝ απευθύνεται σε οποιονδήποτε βιώνει στην παρούσα φάση της ζωής του ή βίωσε στο πρόσφατο παρελθόν οποιαδήποτε έκφανση ψυχολογικής δυσπροσαρμοστικότητας, ούτε και αποτελεί κατά οποιονδήποτε τρόπο πρόγραμμα προσωπικής ή ομαδικής θεραπείας. Πρόκειται για εντατική, βιωματική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση η οποία θα σας εκθέσει σε στρεσογόνες διαδικασίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου αντενδείκνυται για άτομα που βιώνουν δυσπροσαρμοστικότητα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι ενώ έχετε ενταχθεί στο Πρόγραμμα, το Κολλέγιο δύναται να σας ζητήσει να διακόψετε προσωρινά ή μόνιμα την εκπαίδευση σας.

 

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη. Περιλαμβάνει, περισσότερες από 900 ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ προβλέπονται 300-600 ώρες πρακτικής και 150 ώρες εποπτείας. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται  Παρασκευή και Σάββατο, καθώς και σε εντατικά τετραήμερα και πενθήμερα στο πλαίσιο ομάδας. Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, εποπτεία κ.α.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες δεξιότητες στο αντικείμενο που στοχεύουν στην επαγγελματική εδραίωση σου στην αγορά εργασίας. Αυτογνωσία, μεθοδολογία θεραπείας, εποπτεία, εξειδίκευση ψυχοπαθολογίας, δεξιότητες παρουσιάσεων, διεπιστημονική συνεργασία, έρευνα και πρωτόκολλα και πολλά άλλα.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση του κορυφαίου ευρωπαϊκού επαγγελματικού τίτλου στην Ψυχοθεραπεία (ECP) από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (EAP) με αναγνώριση σε πλήθος κρατών.
 • Θα συνεισφέρεις στη διεύρυνση της Προσωποκεντρικής φιλοσοφίας στην Ελλάδα και στην αποκατάσταση των ισορροπιών ζωής των μελλοντικών πελατών σου.
 • Θα σπουδάσεις στον οργανισμό που εγκαθίδρυσε και αντιπροσωπεύει την εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα, καθώς είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο από την EAP εκπαιδευτικό κέντρο Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα Προσωποκεντρικών επαγγελματιών, επιλεγμένων και εκπαιδευμένων με τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας και εξειδίκευσης.
 • Θα αναπτυχθείς τόσο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ομάδας, αλλά και σε επίπεδο προσωπικής εξερεύνησης, σε ένα πρόγραμμα που ανανεώνεται διαρκώς!.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, των EAP, ΕΕΨΕ, PCE-Europe, της ΠΕΕΠΒΙΠ και άλλων.

Προοπτικές

To Πρόγραμμα «Προσωποκεντρικές Ρίζες» στοχεύει στη ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων, αλλά και της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων, που θα τους καταστήσουν επιτυχημένους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της ψυχοθεραπείας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος από το 1989 έως σήμερα, έχουν καταλάβει θέσεις σε:

 • δομές ψυχικής υγείας
 • μονάδες απεξάρτησης
 • ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων
 • νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές
 • σχολεία και συμβουλευτικούς σταθμούς     


Φυσικά, μια κύρια δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος, είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή συμβουλευτικών και ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών, με τη λειτουργία ιδιωτικού γραφείου είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του χώρου.


 

Καθηγητές

Ευάγγελος Καναβιτσάς,
B.Sc., Pg.Dip., M.Sc., ECP

Ψυχοθεραπεία, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ψυχοπαθολογία, Εποπτεία, Κατάθλιψη

  Μαρία Κεφαλοπούλου,
  B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D., ECP

  Ψυχοθεραπεία, Κλινική Εποπτεία, Κακοποίηση, Βία, Κοινωνική Ψυχολογία

   Σοφία Μπαλαμούτσου,
   B.A., M.A., Ph.D.

   Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, Εποπτεία, Μεθοδολογία Έρευνας

    Άννα Μαρίνα Ιωσηφίδου,
    Β.Α., M.Sc., Ph.D., ECP

    Ψυχοθεραπεία, Εποπτεία, Κατασκευή Φύλου, Εποπτεία, Θεραπεία μέσω Τέχνης

     Κωνσταντίνος Μπίτας
     M.D.

     Ψυχοπαθολογία, Συγκριτική Μελέτη Ψυχοθεραπειών, Συστημική Θεραπεία

      Πέτρος Μακρής,
      B.A., M.Sc., ECP

      Ψυχοθεραπεία, Εποπτεία, Πένθος, Προσωπική ανάπτυξη

       Παναγιώτης Απότσος,
       B.Sc., Pg.Dip., M.Sc., ECP

       Συμβουλευτική, Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές, Εποπτεία

        Ηλέκτρα Διακολαμπριανού,
        B.Sc., Pg.Dip., Ph.D.c.

        Συμβουλευτική, Θεραπεία Μέσω Τέχνης, Κοινωνική Ψυχολογία

         Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
         Εγγραφείτε στο Newsletter μας

         php74