Προγράμματα Συμβουλευτικής

TtT: Προσωποκεντρικός Εκπαιδευτής

Περιγραφή Προγράμματος

Η πρωτοπορία και η επιτυχία του ICPS στο χώρο της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας, επί σχεδόν τρεις συνεχόμενες δεκαετίες, έχει βασιστεί, μεταξύ άλλων, στην ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στο επίπεδο -επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό- αλλά και την προσωπικότητα των εκπαιδευτών μας.
Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά, αποτελούν αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της λειτουργίας μας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου το ICPS και τα προγράμματά του, κατέχουν δεσπόζουσα θέση διεθνώς στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, έχουν εφαρμοστεί συστηματικά μέθοδοι αξιολόγησης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, προκειμένου να διαφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των φοιτητών μας και τη συνέχιση του οράματος των ιδρυτών του ICPS και της Προσωποκεντρικής στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης "Νέοι Ορίζοντες" που ξεκίνησε η Πόλλυ Ιωσηφίδη το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2015, όπου κατόπιν ανατροφοδότησης 360 μοιρών (διοίκηση, συνεργάτες, φοιτητές και πελάτες/θεραπευόμενοι), το Κολλέγιο διατηρεί πλέον συνεργασία μόνο με εκπαιδευτές που πληρούν στο ακέραιο τις προϋποθέσεις εκπαιδευτικής ποιότητας που έχουμε θέσει.
 
Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών "Train the Trainer: Προσωποκεντρικός Εκπαιδευτής", ερχόμαστε να αναπτύξουμε τη νέα γενιά εκπαιδευτών στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία. Μια νέα γενιά, η οποία δεν θα περιορίζεται στις γνώσεις του διευκολυντή (facilitator), αλλά όπως και όλοι οι νυν εκπαιδευτές του ICPS, θα ενσωματώνει μια σειρά από δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχία ως εκπαιδευτές στο χώρο της Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας. Επιστημονικότητα, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα, δεξιότητα στις παρουσιάσεις και δημόσιες ομιλίες, δεξιότητα στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων, ικανότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων βάσει στόχων και εκπαιδευτικού χρονολογίου, δεξιότητα στην αναπροσαρμογή και διαρκή βελτίωση μέσω της ενσωμάτωσης του feedback και εξέλιξης βάσει της εποπτείας και του coaching, είναι μόνο μερικές από τις δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές.
 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίζεται στην εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία που προκύπτει όχι μόνο μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών στα προγράμματα εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση του ICPS και του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, αλλά και σε σεμινάρια που διοργανώνει η Potential - ο βραχίωνας του ICPS για την επιχειρηματική εκπαίδευση - σε οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης οδηγεί στο Trainer Certificate in Person-Centred Counselling & Psychotherapy με αναγνώριση της WAPCEPC.
Επιπλέον, οι 4 εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές που θα ανταποκριθούν με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εκπαίδευση και θα διακριθούν, θα ενταχθούν αυτόματα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ICPS!!

Οι Στόχοι του Προγράμματος
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη(ν):

 • Ανάπτυξη  εκπαιδευτών και διευκολυντών διεθνούς επιπέδου στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.
 • Ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Κολλεγίου και ΚεΔιΒιΜ 2 του ICPS.
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες για την ανάλυση και κατανόηση των αναγκών των εκπαιδευομένων.
 • Εκπαίδευση στη μεθοδολογία σχεδιασμού και προσαρμογής προγραμμάτων.
 • Εκπαίδευση στην υλοποίηση προγραμμάτων βάσει στόχων, χρονοδιαγραμμάτων & ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας.
 • Ανάπτυξη εξαιρετικών ικανοτήτων στις παρουσιάσεις και ομιλίες σε μικρές και μεγάλες ομάδες.
 • Εκπαίδευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και στην αυτο-αξιολόγηση και αυτο-διόρθωση του εκπαιδευτή.
 • Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση της ανατροφοδότησης (feedback) με επικέντρωση στη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων εργασίας και συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα και σε ένα δομημένο πλαίσιο ενός σύγχρονου οργανισμού.

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά έτη και αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση στις διεργασίες εκπαίδευσης ενηλίκων και διαδραστική/βιωματική εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός εκπαιδευτή διεθνούς βεληνεκούς. Η δεύτερη ενότητα παριλαμβάνει πραγματική συμμετοχή και πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές ομάδες, προγράμματα και σεμινάρια του Κολλεγίου, του ΚεΔιΒιΜ 2 και της Potential στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει Coaching, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδεύομενου εκπαιδευτή. Όλες οι ενότητες καλύπτονται κατά τη διάρκεια και των τριών ετών εκπαίδευσης του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα η δομή έχει ως εξής:

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση 
 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών είναι μια συνεχιζόμενη διεργασία σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και βασίζεται:

 • σε εργασίες και εξετάσεις
 • σε παρουσιάσεις, εικονικές (στους εκπαιδευτές) και πραγματικές (σε κοινό)
 • στην επιτυχημένη συμμετοχή, εκπαιδευτικά και διευκολυντικά, στις ομάδες εκπαίδευσης
 • σε διαρκή ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των ωρών εκπαιδευτικής επαφής, από τους εκπαιδευτές
 • σε επιτυχημένη εφαρμογή των εργασιών/tasks που ανατίθενται στην εποπτεία και στο coaching
 • σε Reflective Log-Book στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων

Γιατί να το κάνεις;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής (ή Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας) του ICPS / University of Strathclyde ή αντίστοιχου Μεταπτυχιακού βιωματικού προγράμματος κλασσικής Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.

Κριτήρια Εγγραφής 

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των παρακάτω ειδικοτήτων: Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Ιατρικής.
 2. Μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία - (το Μεταπτυχιακό του ICPS ή αντίστοιχο βιωματικό Μεταπτυχιακό κλασσικής Προσωποκεντρικής).
 3. Πρακτική εμπειρία στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία τουλάχιστον 500 ωρών.
 4. Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Επιτυχημένη συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος

  Μικρές παρεκκλίσεις από τα κριτήρια θα εξεταστούν κατά περίπτωση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74