Προγράμματα Ψυχολογίας

MASTER ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού  Παιδοψυχολογίας που προσφέρουμε  στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας!

Πρόκειται για το ιστορικό, πρώτο και ουσιαστικά, ακόμα και σήμερα, μοναδικό Μεταπτυχιακό στο συγκεκριμένο αντικείμενο στη χώρα μας. Από το 2007, οπότε και λειτούργησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρωτοπορούμε εκπαιδευτικά και ερευνητικά, σε θέματα όπως ο εκφοβισμός (bullying) και διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), ο σχηματισμός της αυτοεικόνας, οι διαταραχές ταυτότητας και η παιδική κακοποίηση.
 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι εντρυφά στη μελέτη των διαδικασιών και μηχανισμών ανάπτυξης που ενεργοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της βιολογικής και διανοητικής ανάπτυξης του εμβρύου σε ενήλικα και δεν περιορίζεται σε μια μόνο διάσταση της ζωής (π.χ. σχολείο).  

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Τα Νέα», το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό αποτελεί το πρώτο, από αυτά που προσφέρονται στην Ελλάδα στον τομέα της Ψυχολογίας, που αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) (πλέον ΑΤΕΕΝ).  

Μεταξύ άλλων καλύπτει:
 
 • Την παροχή εκτεταμένων γνώσεων σε θέματα βιολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.
 • Την ανάλυση του οικογενειακού συστήματος που περιβάλλει το παιδί και την επιρροή που έχει το σύστημα αυτό στη συμπεριφορά του παιδιού και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ως ενήλικας.
 • Την εκπαίδευση σε ψυχομετρικές αξιολογήσεις παιδιών και εφήβων.
 • Την εξειδίκευση στην κακοποίηση, στον εκφοβισμό (bullying) και τον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) μέσα από διεθνή Πρωτόκολλα Παρεμβάσεων.
 • Μεθόδους συμβουλευτικής υποστήριξης και παρέμβασης σε περιπτώσεις διαζυγίου, απώλειας και πένθους, υιοθεσίας ή άλλων σημαντικών αλλαγών ζωής (π.χ. απώλεια εργασίας γονέων).
 • Διαφοροδιάγνωση και ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων.
 • Κλινική συνέντευξη και δομή οικογενειακού ιστορικού.
 • Τη διαδικασία Τροποποίησης Συμπεριφοράς και άλλες μεθόδους παρέμβασης.
 • Τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και το σχεδιασμό παρεμβάσεων εντός και εκτός σχολείου.
 • Ηθικά και άλλα επαγγελματικά ζητήματα στην εφαρμογή της Παιδοψυχολογίας.
 • Βασικές μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιούν οι παιδοψυχολόγοι και η εφαρμογή τους σε υποστηρικτικά πλαίσια.

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
 
 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα ως Ισοδύναμο με τα Μεταπτυχιακά που χορηγούνται από τα δημόσια ΑΕΙ (Επαγγελματική Ισοδυναμία από ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ)!
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών (ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, παιδαγωγοί  κτλ) με μεγάλη πείρα στην ψυχολογία της παιδικής ανάπτυξης και την εφαρμογή της στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή κουλτούρα.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.
   
 

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε παρεμφερή επιστημονικό κλάδo (ιατρική, εκπαίδευση, κοινωνιολογία, κοινωνικών λειτουργών κτλ)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική γλώσσα.
 • Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Δυο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα.
 • Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)  Έρευνας & Μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος υποψήφιος δεν καλύπτει το παραπάνω θα παρακολουθήσει ένα ειδικό εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο “Upgrade Pack 2018” του Μεταπτυχιακού)
   

 

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από ένα έως δύο ακαδημαϊκά έτη και αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη. Τα εξειδικευμένα μαθήματα παιδοψυχολογίας, η διδασκαλία των οποίων εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού, τη μεθοδολογία έρευνας, την πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών, και την υλοποίηση εμπειρικής έρευνας.
 
Η θεματολογία του Μεταπτυχιακού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
 
 • Κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικοποίηση του παιδιού, ειδικά κατά την παιδική ηλικία.
 • Γνωστική & Συναισθηματική Ανάπτυξη των Παιδιών: Η Θεωρία του Δεσμού και η Θεωρία των Οικογενειακών Συστημάτων και η πρακτική εφαρμογή τους.
 • Παιδική απομόνωση, αντικοινωνική συμπεριφορά και η αντιμετώπιση της.
 • Συσχέτιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς με παιδική παραβατικότητα και εγκληματικότητα.
 • Κακοποίηση, οικογενειακή βία και παιδική εγκατάλειψη: Πρωτόκολλα διάγνωσης,  παρέμβασης και συμβουλευτικές διαστάσεις.
 • Εκφοβισμός & Διαδικτυακός εκφοβισμός: Μορφές, Ρόλοι, Αιτίες, Παρεμβάσεις.  
 • Video Games & Κινηματογραφικοί Ήρωες: Ταυτοποίηση – Προκλήσεις και Παρεμβάσεις.
 • Διάγνωση & αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και των επιπτώσεων τους στην ψυχική υγεία του παιδιού. Παρεμβάσεις εντός και εκτός σχολείου.
 • Διαφοροδιάγνωση και ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: Διεπιστημονική Συνεργασία.
 • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης στα παιδιά: Μέθοδοι κατά περίπτωση.
 • Ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν οι Παιδοψυχολόγοι
 • Επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα στην παιδοψυχολογία ειδικά σε σχέση με διαφοροποιημένα πλαίσια και διαφοροποιημένες ομάδες και ανάγκες.
 • Διεθνείς οπτικές & διαφορές κουλτούρας στην κατανόηση & διαχείριση της παιδικής ανάπτυξης.
 • Εργασία και επίτευξη αποτελεσμάτων σε διεπιστημονική ομάδα.
 • Διαμόρφωση ερευνητικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης στον τομέα της Παιδοψυχολογίας.

 
Το Μεταπτυχιακό ενισχύεται με το διαρκώς ανανεούμενο “UPGRADE PACK 2020” που περιλαμβάνει, εκπαίδευση σε βιωματική και πρακτική μορφή με workshops, όπως:

 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεξουαλικές διαταραχές & η διαδικασία ορισμού της ταυτότητας φύλου.
 • Διαζύγιο: Ερμηνεία, Επιρροή, Παρεμβάσεις & Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Η διαδικασία της Υιοθεσίας & η ανταπόκριση στις προκλήσεις της.
 • Πένθος στην παιδική ηλικία: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού.
 • Ψυχομετρική αξιολόγηση: Παιδικό Ιχνογράφημα, WISC, Λάμδα κ.α.
 • Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία στη στήριξη του παιδιού & της οικογένειας.
 • ΜΑΚΑΤΟΝ: Γλωσσικό πρόγραμμα ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Παιγνιοθεραπεία: Εργαλείο επαφής & ανάπτυξης του παιδιού.
 • ADHD: Διάγνωση & συμβουλευτική υποστήριξη.
   

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση:

 

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό γίνεται με ποικιλία μεθόδων και περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, αναφορές αυτοαξιολόγησης και προσωπικής ανάπτυξης, ημερολόγια κ.α.

 

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε θέματα όπως, η διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών, ο εκφοβισμός, οι μαθησιακές δυσκολίες, η απώλεια και το πένθος κ.α.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση του μοναδικού στην Ελλάδα και ευρέως αποδεκτού στην αγορά εργασίας, Μεταπτυχιακού Παιδοψυχολογίας, που κυριαρχεί επί σχεδόν 15 χρόνια.
 • Θα αναπτύξεις την αυτοπεποίθηση σου κάνοντας κτήμα σου, γνώσεις αιχμής που θα σου επιτρέψουν να στηρίξεις το παιδί και την οικογένεια του, σε όποιο πλαίσιο και αν εργάζεσαι ήδη ή θα εργαστείς.
 • Θα σπουδάσεις στο κατεξοχήν εξειδικευμένο Κολλέγιο, με εμπειρία 30 ετών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας
 • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη πείρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Θα αποκτήσεις ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό που θα σου ανοίξει δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, της μεγαλύτερης σχολής Ψυχολογίας στην Ελλάδα σε αριθμό προγραμμάτων και του 5ου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Αγγλίας.

 

Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο ανταγωνιστικό όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι απόφοιτοι μας ήδη εργάζονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α.
 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • φορείς/οργανισμούς συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
 • παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, και άλλες εκπαιδευτικές δομές.
 • κέντρα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.
 • οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης (π.χ. κέντρα διάγνωσης, σταθμοί στήριξης κ.α.).
 • ξενώνες και δομές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
 • ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σε μετανάστες ή άλλες ευπαθείς ομάδες.
 • νοσοκομεία και ιδιωτικές παιδιατρικές κλινικές.

 
Φυσικά, μια ακόμα δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για παιδιά και οικογένειες.
 
Το πρόγραμμα, επιπλέον, προσδίδει πλεονέκτημα σε όποιον επιθυμεί να συνεχίσει την εξειδίκευση του σε Διδακτορικό επίπεδο στο UCLan ή σε άλλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας ή και άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.
 

 

Καθηγητές

Ειρήνη Ζαχαροστυλιανάκη,
B.Sc., M.A., Ph.D.

Παιδοψυχολογία, Συμβουλευτική Ζεύγους, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Συναισθηματικός Δεσμός

  Μαρία Κεφαλοπούλου,
  B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D., ECP

  Ψυχοθεραπεία, Κλινική Εποπτεία, Κακοποίηση, Βία, Κοινωνική Ψυχολογία

   Ηλίας Βασιλείου
   B.Sc., M.Sc., Ph.D., Post-Ph.D.

   Επιτελικές Λειτουργίες Γραπτού Λόγου, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Μαθησιακές Δυσκολίες, Συμβουλευτική

    Θεοδώρα Παπαδοπούλου-Χαμουζά
    B.Α., M.Sc., Ph.D.

    Παιδοψυχολογία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαφοποιημένη Εκπαίδευση, Ψυχομετρική Αξιολόγηση Παιδιών

     Μάνος Τσαλαμανιός,
     M.D., M.Sc.

     Παιδοψυχιατρική, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Εφηβική Ψυχιατρική Ψυχοπαθολογία

      Απόστολος Βούρδας,
      MRCPsych, CCST, Ph.D.

      Ψυχοπαθολογία, Παιδοψυχιατρική, Ψυχιατροδικαστική, ADHD, Κατάθλιψη

       Εύη Μπιτσάκου,
       B.Sc., M.Sc., Ph.D.

       Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Αναπτυξιακό Τραύμα, Διαχείριση Πένθους

        Χαράλαμπος Φουντουλάκης,
        Ph.D., CPsychol, AFBPsS

        Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία, Ψυχομετρία

         Χριστοδούλη Λαγογιάννη,
         B.Sc., M.Sc., Ph.D.

         Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Κλινική Νευροψυχολογία, Έρευνα, Ψυχολογία της Αποκατάστασης

          Κλεοπάτρα Καρνάκη,
          B.A., Pg.Dip., M.Ed.

          Παιγνιοθεραπεία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Σχέσεις Γονέων-Παιδιών

           Πηνελόπη Κονιστή,
           B.Α, M.Α., Ph.D.c

           Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάγνωση, Ειδική Αγωγή, Σχολική Ετοιμότητα

            Αγάπη Δενδάκη,
            Β.Α., M.Ed., Ph.D.c.

            Μαθησιακές Δυσκολίες, Παρέμβαση, Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών

             Σοφία Κουκουβίνου,
             B.Sc., M.Sc.

             Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχομετρική Αξιολόγηση, Αναπτυξιακές Διαταραχές

              Αλέξανδρος Βαλλίδης,
              B.Sc., M.Sc.

              Θρήνος, Εξαρτήσεις, Τραύμα, Προσωποκεντρική Θεραπεία, Κατάθλιψη

               Χρήστος Αλεξάκος,
               B.Sc., M.A., M.Sc.

               Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

                Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
                Εγγραφείτε στο Newsletter μας

                php74