Δωρεάν Βιβλία & Εκπαιδευτικό Υλικό

Το Κολλέγιο προσφέρει δωρεάν τα βασικά βιβλία στους σπουδαστές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ψυχολογία. Έτσι, πέρα από την εκπαιδευτική σημασία της κίνησης, υπάρχει και η πρακτική της αξία, αφού ο κάθε σπουδαστής απαλλάσσεται από ένα σημαντικό έξοδο. Παράλληλα, στους σπουδαστές όλων των τμημάτων παρέχεται όλο το υλικό από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια ενώ το Κολλέγιο εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του με νέα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και άρθρα σε τακτική βάση. Έτσι, σε κάθε φοιτητή παρέχεται όχι μόνο η απαραίτητη βάση αλλά και επιπλέον υλικό για μελέτη και έρευνα, χωρίς να επιβαρύνεται με επιπρόσθετα έξοδα.

Γραφείο Διασύνδεσης & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από το χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών δομών, εξασφαλίζοντας θέσεις για την πρακτική των σπουδαστών. Η εμπειρία στο χώρο πρακτικής επισφραγίζει και διανθίζει τη γνώση που οι σπουδαστές αποκτούν από τη φοίτηση στο Κολλέγιο και σκοπός είναι να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις. Μέσα από τη Διασύνδεση αυτή του Γραφείου με την αγορά εργασίας, ανακοινώνονται θέσεις εργασίας τόσο για σπουδαστές όσο και για απόφοιτους, ενώ όπου είναι απαραίτητο, δίνονται οι κατάλληλες συστάσεις. Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διασύνδεσης του Κολλεγίου προσφέρει στους σπουδαστές:
 
Συμβουλές για το πώς να εκμεταλλευτούν το χρόνο τους στο ICPS, ώστε να αποκτήσουν καλύτερες προσβάσεις σε εργοδότες.
  • Δεξιότητες στο σχεδιασμό Βιογραφικών Σημειωμάτων, στη σωστή υποβολή αιτήσεων και στην επιτυχή συμμετοχή σε συνεντεύξεις.
  • Ιδέες για τρόπους εκμετάλλευσης του πτυχίου τους και χρήσης των δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει.
  • Εσωτερική ματιά για το πώς είναι να εργάζεσαι σε διάφορους τομείς του κλάδου.
  • Πληροφορίες για συγκεκριμένες καριέρες και πώς μπορούν να επιτευχθούν, καθώς και για τα κατάλληλα μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή.
  • Διευκόλυνση στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύζευξη με τον κατάλληλο φορέα ανάλογα με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους.

Βιβλιοθήκη & Αναγνωστήριο

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά και γενικότερης παιδείας, το Κολλέγιο διαθέτει μία άρτια εξοπλισμένη Βιβλιοθήκη με -ως τώρα-περίπου 3.500 βιβλία κι επιστημονικά περιοδικά από όλους τους Κλάδους της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, αλλά και πλήθος λογοτεχνικών βιβλίων προς μελέτη και δανεισμό. Οι αγορές νέων βιβλίων και οι  ανανεώσεις σε συνδρομές επιστημονικών περιοδικών γίνονται σε τακτά διαστήματα βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε προγράμματος αλλά και προκειμένου οι σπουδαστές να έχουν πρόσβαση σε νέες έρευνες, μελέτες και τις εξελίξεις του χώρου.  Η αναζήτηση των βιβλίων προς δανεισμό μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, στην οποία οι σπουδαστές αποκτούν εύκολα πρόσβαση μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Κολλεγίου, με την εγγραφή τους σε κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών. 
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης οι σπουδαστές του Κολλεγίου μπορούν να περάσουν χρόνο διαβάζοντας ή δημιουργώντας ομάδες μελέτης και συνάντησης. Εκεί, υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής για διαδικτυακή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και την προβολή συλλεκτικών CDs, DVDs και σπάνιου βιντεοσκοπημένου υλικού από  συμβουλευτικές συνεδρίες.
 
Η Βιβλιοθήκη μας λειτουργεί και ως δανειστική και η αναζήτηση των βιβλίων προς δανεισμό μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, στην οποία οι σπουδαστές αποκτούν εύκολα πρόσβαση μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Κολλεγίου, με την εγγραφή τους σε κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών.
 
Κανονισμός Δανειστικής Βιβλιοθήκης
  • Ο χώρος της βιβλιοθήκης βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα και διαμορφωμένο χώρο για μελέτη. 
  • Ο ανώτερος συνολικός αριθμός δανεισθέντων βιβλίων που μπορεί να έχει κάποιος είναι πέντε. 
  • Τα βιβλία επιστρέφονται μέσα σε 2 εβδομάδες. 
  • Τα βιβλία με σήμανση «Δεν δανείζονται» και όλα τα περιοδικά, μπορούν να διαβαστούν μόνο εντός του χώρου της βιβλιοθήκης.
  • Οι σπουδαστές που καθυστερούν συστηματικά να επιστρέψουν τα βιβλία, χάνουν το δικαίωμα δανεισμού. Θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Φωτοτυπικό Μηχάνημα
 
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας. Οι σπουδαστές του Κολλεγίου προμηθεύονται από τη Γραμματεία τον προσωπικό κωδικό τους για τη χρήση του φωτοτυπικού και μπορούν όλες τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας  να φωτοτυπήσουν εκπαιδευτικό υλικό απαραίτητο για τη μελέτη τους και την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Σεμινάρια & Ειδικές Τιμές 

Στόχος του Κολλεγίου είναι όχι μόνο η προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών, αλλά και η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό διοργανώνονται κάθε χρόνο  εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα εξειδίκευσης που προσφέρουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες στους σπουδαστές μας.   
Το αντικείμενό τους είναι πάντα συναφές με τις ανθρωπιστικές επιστήμες ενώ οι  εισηγήσεις και τα εργαστήρια διεξάγονται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου. Το Κολλέγιο εξασφαλίζει πάντα θέσεις συμμετοχής για τους σπουδαστές του σε αυτά τα προγράμματα και διαμορφώνει ειδικές τιμές προκειμένου να διευκολύνει την παρακολούθησή τους.

Εξατομικευμένη Οικονομική Πολιτική 

Ανταποκρινόμενο στις ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής, το ICPS ακολουθεί οικονομική πολιτική με σαφή στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Συγκεκριμένα:
- μειώνει το κόστος διδάκτρων 
-ρυθμίζει την αποπληρωμή διδάκτρων με εναλλακτικές προσαρμοσμένες στις ατομικές δυνατότητες του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά 
-παρέχει δωρεάν  βιβλία στο  Bachelor 
-οργανώνει τα προγράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στον σπουδαστή να εργάζεται παράλληλα. 

Ειδικές Τιμές σε Εκδοτικούς Οίκους

Το Κολλέγιο έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές για τους σπουδαστές του σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους και σε καταστήματα πώλησης βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  Οι σπουδαστές προμηθεύονται ατομικές κάρτες έκπτωσης στα προϊόντα των συνεργαζόμενων οργανισμών. Επιπλέον, αν επιθυμούν να αγοράσουν από τα βιβλιοπωλεία αυτά επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό -πέρα από αυτό που τους παρέχεται από το Κολλέγιο, τα Βρετανικά πανεπιστήμια και τους καθηγητές- έρχονται σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Κολλεγίου, ώστε το τελευταίο να επιτύχει ένα  μειωμένο οικονομικό πακέτο για τον κάθε σπουδαστή.

Σύνδεση Wi-Fi

Σε όλο το κτίριο του ICPS λειτουργεί ασύρματο δίκτυο Internet με ελεύθερη πρόσβαση στους σπουδαστές και τους επισκέπτες. 
 
Βρίσκεστε εδώ: Το Κολλέγιο /