Μαρία Κεφαλοπούλου, Ph.D., ECP

H Μαρία είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ψυχολογία. Έπειτα,  ολοκλήρωσε προπτυχιακά στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Ναντέρ, Παρίσι-10 καθώς και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Κοινωνική Ψυχολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια διεξήγαγε και ολοκλήρωσε τις Διδακτωρικές Σπουδές της στο Πανεπιστημίο Ντενί Ντιντερό, Παρίσι-8 στις Κοινωνικές Επιστήμες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα άσκησε το επάγγελμα του Ψυχολόγου και Συμβούλου και εξειδικεύτηκε στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση ενώ απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική του Πανεπιστημίου Strathclyde που προσφέρει το ICPS.
 
Tα τελευταία χρόνια εργάζεται στον τομέα αντιμετώπισης  της ενδο-οικογενειακής και συντροφικής βίας και συνολικά της κακοποίησης σε όλες τις μορφές της, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, εκτός από την μελέτη της βίας ως κοινωνικού φαινομένου, τη διερεύνηση των θεμάτων φύλου και των ψυχοκοινωνικών συνεπειών του σύγχρονου ιδιωτικού και δημόσιου βίου.
 
Δραστηριοποιείται στα ζητήματα των προβλημάτων σχέσεων, της ενδοοικογενειακής βίας όπως και της πολυμορφίας της βίας  και των τραυματικών εμπειριών με την επιμέλεια και τον συντονισμό ανάλογων σεμιναρίων, ενώ παράλληλα, δίνει διαλέξεις, πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια  και  δημοσιεύει επιστημονικά κείμενα. Στα πλαίσια της ενασχόλησής της με την προσωποκεντρική προσέγγιση, ενεργοποιείται κυρίως στην μελέτη  της φιλοσοφίας και των κοινωνικο-πολιτικών διαστάσεων της προσέγγισης  καθώς και στην επεξεργασία νέων αντιλήψεων  για την   έρευνα  και την προσωποκεντρική  εποπτεία. Η εστίαση της στην φιλοσοφική οπτική της προσωποκεντρικής προσέγγισης έχει γίνει αντικείμενο διαλέξεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια.
 
Η Μαρία είναι εκπαιδεύτρια και επόπτρια στο Τμήμα Συμβουλευτικής και καθηγήτρια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ψυχολογίας του ICPS
.

 
Δημοσιευσείς
 
Άρθρα
Sophia Sflakidou & Maria Kefalopoulou, (2015),The person-centred approach as an ideological discourse: a discourse analysis of person-centred counsellors' accounts on their way of being, European Journal of Psychotherapy & Counselling, Vol. 17, Iss. 2, 179-193
 
Κεφάλαιο βιβλίου :
 
Κεφαλοπούλου Μ. (2011), Η «τέχνη του βίου»  και η αισθητική του «προσώπου».Οι φιλοσοφικές ρίζες της προσωποκεντρικής προσέγγισης στην αρχαία Ελλάδα στο ΙCPS (εκδ.) Κατσαούνη, Κηπιώτη, Δελλαπόρτα  Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Σήμερα: Διαδρομή και Προκλήσεις, 277-286 ,Αθήνα , Κοντύλι 
Κεφαλοπούλου Μ. (2011), Βία και επανάληψη : Προσωποκεντρικές διαστάσεις στο ΙCPS (εκδ.) Κατσαούνη, Κηπιώτη, Δελλαπόρτα  Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Σήμερα: Διαδρομή και Προκλήσεις, 287-2 9,  Αθήνα, Κοντύλι 
Κεφαλοπούλου Μ., Δημητρίου Γ., και Μπούρη Γ.,  (2011), Κοινωνική Πολιτική και προσωποκεντρική συμβουλευτική. Η επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας του πολίτη στο ΙCPS (εκδ.) Κατσαούνη, Κηπιώτη, Δελλαπόρτα  Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Σήμερα: Διαδρομή και Προκλήσεις, 423-42, Αθήνα, Κοντύλι
Kεφαλοπούλου M.,&  Βασιλοπούλου Ρ.,(2010) Εκπαίδευση και Προσωποκεντρική Προσέγγιση στο Ασημάκης Π. (Εκδ), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα, Αθήνα, Aσημάκης
Κεφαλοπούλου Μ. και  Μπούρη Γ.,(2006) Συντροφική βία και προγράμματα πρόληψης στο Oρ.Γιωτάκος,Β.Πρεκατέ(επ.),(2006),Σεξουαλική Κακοποίηση : Μυστικό Όχι Πια : 252 – 262, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 
Kεφαλοπούλου M. (1999), Η Προσωποκεντρική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο Ασημάκης Π. (Εκδ)  Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα, Αθήνα, Aσημάκης