Σοφία Μπαλαμούτσου, Ph.D.
Επιστημονικός Σύμβουλος Τμήματος Συμβουλευτικής

Η Σοφία είναι απόφοιτος Ψυχολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Έλαβε το M.Sc. της στην Συμβουλευτική από το Keele University της Βρετανίας και κατόπιν ολοκλήρωσε το Διδακτορικό της στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έζησε και εργάστηκε για περισσότερα από 10 χρονια στη Βρετανία όπου ήταν καθηγήτρια ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια του Keele, Wolverhampton και Chester. Ως ακαδημαϊκός έχει διδάξει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμβουλευτικής και ψυχολογίας. Έχει εργαστεί επίσης στο National Health Service (NHS) της Βρετανίας ως ψυχολόγος.  Είναι ενεργό μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων, στον οποίο είναι Chartered Psychologist και πρόσφατα έλαβε και τον τιμητικό τίτλο, Associate Fellow (BPS). Είναι επίσης Accredited Member της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP), ενώ είναι μέλος του United Kingdom Register of Counselling and Psychotherapy (UKRC) και του Society for Psychotherapy Research (SPR). Η Σοφία επέστρεψε στην Ελλάδα το 2006, δίδαξε στο Minoan International College ως το 2010. Από το 2007 ασχολείται με την ανάπτυξη του Μεταπτυχιακού Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής στο ICPS, ενώ από το 2012 είναι Academic Coordinator του Counselling Department. Παράλληλα είναι θεραπεύτρια και επόπτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι σε θέματα ποιοτικής έρευνας, αφηγηματικών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία, μεταφορικού λόγου, social consturctionism, εποπτεία και εκπαίδευση στη συμβουλευτική.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

Balamoutsou, S. (2011) Developing a Research Culture: A challenge for person-centred counselling and psychotherapy. Στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS (Επιμ.), Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Σήμερα: Διαδρομή και Προκλήσεις. Πήλιο: Κοντύλι.
 
Dunnett, A., Cooper, M., Wheeler, S., Balamoutsou, S., Wilson, C., Hill, A. Randall, S. Owen-Pugh, V. and Nowell-Smith, R. (2007). Towards Regulation: The standards, benchmarks and training for Counselling and Psychotherapy. BACP, Lutterworth.
 
Wheeler, S, Balamoutsou, S. & Thomas, M. (2006). Core competencies in Counselling and Psychotherapy. BACP: Lutterworth.
 
McLeod, J. & Balamoutsou, S. (2001) A method for qualitative narrative analysis for psychotherapy transcripts. In J. Frommer and D.L. Rennie (Eds), Qualitative Psychotherapy Research: Methods and Methodology. Berlin: Pabst.

McLeod, J. & Balamoutsou, S. (2000). Narrative process in the assimilation of a problematic experience: Qualitative analysis of a single case. Zeitschrift fur qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung, 2, 284-302.
 
McLeod J. & Balamoutsou S. (1996) Representing narrative process in therapy: qualitative analysis of a single case. Journal of Counselling Psychology Quarterly, 9, 1, pp.61-76.