Νέες Θέσεις Εργασίας

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.
 


 

Τίτλος Θέσης:
Senior Executive Assistant
Κωδικός Θέσης:
ADM.001.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στην Ομάδα Διοίκησης του οργανισμού σε θέση πλήρους απασχόλησης, σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης της ανώτατης διοίκησης. H θέση είναι θέση ευθύνης και προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό ή Επαγγελματική Μετεκπαίδευση στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Business, Marketing ή Επικοινωνία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Πτυχίο στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Business, Marketing ή Επικοινωνία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανισμό σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση.
 4. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 5. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
   
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει κάποια ή και όλα από τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε Δικηγορικό Γραφείο ή Διαφημιστική Εταιρεία.
 3. Γνώση του αντικειμένου της Εκπαίδευσης.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  29 Μαρτίου 2024.

 

Τίτλος Θέσης:
Κεντρική Γραμματεία
Κωδικός Θέσης:
ADM.002.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό ρόλο στην κεντρική Γραμματεία του Κολλεγίου σε θέση πλήρους απασχόλησης και σε θέματα εξυπηρέτησης σπουδαστών, προσωπικού και κοινού. H θέση είναι θέση ευθύνης και προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
Το ωράριο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης είναι κυλιόμενο σε 2 βάρδιες Δευτέρα έως και Σάββατο (με ρεπό εντός της εβδομάδας - πενθήμερη εργασία).
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανισμό σε θέση εξυπηρέτησης κοινού και σε θέση ευθύνης.
 3. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 4. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 5. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει κάποια ή και όλα από τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο.
 3. Γνώση του αντικειμένου της Εκπαίδευσης με εμπειρία εργασίας σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  29 Μαρτίου 2024.

 

Τίτλος Θέσης:
Συντονιστής Ενημέρωσης και Εγγραφών
Κωδικός Θέσης:
ADM.003.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στην Ομάδα Ενημέρωσης & Εγγραφών του οργανισμού σε θέση πλήρους απασχόλησης, σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. H θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 
 1. Πτυχίο σε Business, Επικοινωνία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 3. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
 4. Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα. Εξωστρεφής χαρακτήρας, που διακρίνεται από επαγγελματισμό και θέληση να κάνει καριέρα στο χώρο της Εκπαίδευσης και με θετική διάθεση να γίνει μέλος μιας δυναμικής ομάδας.
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει κάποια ή και όλα από τα παρακάτω κριτήρια)
 
 1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα (Πανεπιστήμιο, Κολλέγιο) ή σε ιδιωτικό σχολείο.
 2. Σπουδές σε πρώτο πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
 3. Καλή γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής γλώσσας.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  29 Μαρτίου 2024.

 

Τίτλος Θέσης:
Ακαδημαϊκός Επικεφαλής Προγραμμάτων
Κωδικός Θέσης:
ACD.001.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό/ακαδημαϊκό ρόλο ως επικεφαλής ομάδας Προγραμμάτων του οργανισμού σε θέση πλήρους απασχόλησης και σε θέματα εξυπηρέτησης/διαχείρισης σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού. Η θέση είναι θέση ευθύνης και προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται συνεργασία με τους υπόλοιπους υπευθύνους προγραμμάτων και την Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Κολλεγίου καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.

 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό στην Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, Κοινωνική/Κλινική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή κοντινό αντικείμενο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εκπαίδευση σε Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανισμό σε θέση ευθύνης.
 4. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 5. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 6. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο της Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο.
 3. Γνώση του αντικειμένου της Εκπαίδευσης με εμπειρία εργασίας σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  30 Απριλίου 2024.

  

Τίτλος Θέσης:
Καθηγητής/Εισηγητής με ειδίκευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία
Κωδικός Θέσης:
ACD.002.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό/ακαδημαϊκό ρόλο ως καθηγητής/εισηγητής Προγραμμάτων του οργανισμού. Η θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Κολλεγίου καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.

 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό στην Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, Κοινωνική/Κλινική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή κοντινό αντικείμενο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο.
 4. Εμπειρία εκπαιδευτή/καθηγητή τουλάχιστον 5 ετών.
 5. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 6. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 7. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο της Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  30 Απριλίου 2024.

 

Τίτλος Θέσης:
Καθηγητής/Εισηγητής με ειδίκευση στην Παιγνιοθεραπεία
Κωδικός Θέσης:
ACD.003.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό/ακαδημαϊκό ρόλο ως καθηγητής/εισηγητής Προγραμμάτων του οργανισμού. Η θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Κολλεγίου καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.

 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό στην Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, Κοινωνική/Κλινική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή κοντινό αντικείμενο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο.
 4. Εμπειρία εκπαιδευτή/καθηγητή τουλάχιστον 5 ετών.
 5. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 6. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 7. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο της Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  30 Απριλίου 2024.

 

 

Τίτλος Θέσης:
Καθηγητής/Εισηγητής με ειδίκευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
Κωδικός Θέσης:
ACD.004.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό/ακαδημαϊκό ρόλο ως καθηγητής/εισηγητής Προγραμμάτων του οργανισμού. Η θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Κολλεγίου καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.

 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό στην Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, Κοινωνική/Κλινική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή κοντινό αντικείμενο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο.
 4. Εμπειρία εκπαιδευτή/καθηγητή τουλάχιστον 5 ετών.
 5. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 6. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 7. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο της Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  30 Απριλίου 2024.

  

Τίτλος Θέσης:
Καθηγητής/Εισηγητής με ειδίκευση στην Gestalt Ψυχοθεραπεία
Κωδικός Θέσης:
ACD.005.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό/ακαδημαϊκό ρόλο ως καθηγητής/εισηγητής Προγραμμάτων του οργανισμού. Η θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Κολλεγίου καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.

 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό στην Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, Κοινωνική/Κλινική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή κοντινό αντικείμενο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εκπαίδευση στη Gestalt Ψυχοθεραπεία από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο.
 4. Εμπειρία εκπαιδευτή/καθηγητή τουλάχιστον 5 ετών.
 5. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 6. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 7. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο της Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  30 Απριλίου 2024.

  

Τίτλος Θέσης:
Καθηγητής/Εισηγητής με ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Κωδικός Θέσης:
ACD.006.2024
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε διοικητικό/ακαδημαϊκό ρόλο ως καθηγητής/εισηγητής Προγραμμάτων του οργανισμού. Η θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της εκπαίδευσης μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Διοίκηση του Κολλεγίου καθώς και με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.

 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Διδακτορικό στην Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, Κοινωνική/Κλινική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή κοντινό αντικείμενο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 2. Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο.
 4. Εμπειρία εκπαιδευτή/καθηγητή τουλάχιστον 5 ετών.
 5. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 6. Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών.
 7. Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 1. Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο της Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 2. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και σε ρόλο σε ΙΕΚ, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο.
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  30 Απριλίου 2024.

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74