Τμήμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Φιλοσοφία

Το Τμήμα  Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης του ICPS αποτελεί το σημείο επαφής και σύνδεσης της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την οργανωτική ανάπτυξη. Το Τμήμα, στην ουσία, λειτουργεί από το 1995, oπότε και προσέφερε εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό διαφόρων χωρών της Ε.Ε. Σήμερα σχεδιάζει και παρέχει σειρά υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανάπτυξης και υποστήριξης εργαζομένων, τόσο μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια όσο και μέσα από ειδικά Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programmes).
 
Τα προγράμματα που σχετίζονται με θέματα ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης σχεδιάζονται και παραδίδονται αποκλειστικά από το ICPS, ενώ τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προγράμματα, όπως ηγεσίας, καθοδήγησης, εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων, στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και άλλων, σχεδιάζονται από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στην εταιρεία Potential/MDI Hellas, με την οποία το ICPS διατηρεί στρατηγική συνεργασία.
 
Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που έχουμε προσφέρει και εμπειρίες-μαρτυρίες ανθρώπων ή οργανισμών που έχουν συνεργαστεί μαζί μας.