Τμήμα Συμβουλευτικής

Φιλοσοφία

Η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, όπως προσφέρεται στο Κολλέγιο, βασίζεται στις φιλοσοφικές αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και διέπεται από το σεβασμό προς τη μοναδικότητα κάθε εκπαιδευόμενου και από την προσπάθεια ανάπτυξης της ξεχωριστής προσωπικότητάς του. Σύμφωνα με την Προσωποκεντρική Προσέγγιση,  η πιο σημαντική προσφορά του Συμβούλου στη θεραπευτική σχέση με τον πελάτη του είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Η προσωπική του καλλιέργεια και ανάπτυξη είναι αυτή που συντελεί στη δημιουργία μιας ισότιμης, αυθεντικής σχέσης με τον πελάτη του.
 
Τα προγράμματα του Τμήματος είναι βιωματικά. Οι εμπειρίες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα, που αναδύονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των εκπαιδευτικών ομάδων, επενδύονται με τη θεωρία της προσωποκεντρικής προσέγγισης αλλά και των άλλων προσεγγίσεων. Θεωρητικά θέματα ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας, μεθοδολογίας και έρευνας, αναλύονται παράλληλα με τα θέματα που προκύπτουν στις ομάδες. Η εκπαιδευτική διαδικασία συνοδεύεται από ασκήσεις και εργαστήρια εφαρμογής της συμβουλευτικής, όπου ξανά τα συναισθήματα, οι απορίες και οι συνειδητοποιήσεις που προκύπτουν επενδύονται με θεωρητική ανάλυση της νεοαποκτηθείσας μάθησης.

Υποδομή

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών, το Τμήμα Συμβουλευτικής, πέραν των ειδικών ηλεκτρονικών εργαστηρίων που διαθέτει στους σπουδαστές, έχει πρόσβαση στην πιο άρτια εξοπλισμένη ιδιωτική βιβλιοθήκη συμβουλευτικής στη χώρα. Τα διαθέσιμα βιβλία δεν αφορούν μόνο την Προσωποκεντρική Προσέγγιση, αλλά αντίθετα καλύπτουν όλες τις θεωρητικές προσεγγίσεις και κλάδους της Ψυχολογίας, ενώ διαθέσιμα είναι επιστημονικά περιοδικά, συλλεκτικά CD, DVD και σπάνιο βιντεοσκοπημένο υλικό συμβουλευτικών συνεδριών.
 
Βρίσκεστε εδώ: Τμήματα / Συμβουλευτικής /