Τμήμα Ψυχολογίας

Φιλοσοφία

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι δεσμευμένο στην προσφορά άρτιας εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και υπηρεσιών προς την κοινωνία. Τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξοπλίζουν τους σπουδαστές με ένα δυνατό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Ψυχολογία, αλλά και με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον επαγγελματία του κλάδου.

Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτική σκέψη, δημιουργικές ικανότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, ηθικές αρχές και επαγγελματική αξιοπιστία σε ένα ανοιχτό-δεκτικό περιβάλλον, όπου η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η καθοδήγηση του σπουδαστή αποτελεί αρχή.

Η απόκτηση γνώσεων και κατανόησης των θεωριών, εννοιών και εμπειρικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στην ψυχολογία είναι ένας ακόμη στόχος.  Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων συμπεριλαμβανομένων των βιολογικής, αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής, κλινικής, οργανωτικής, ατομικής, κοινωνικής, γνωστικής και μαθησιακής ψυχολογίας. Συνάμα, μέρος της εκπαίδευσης των σπουδαστών, μέσα από τα βασικά εργαστηριακά μαθήματα, αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και η κατανόηση της ερευνητικής μεθοδολογίας και της στατιστικής ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων. Τα προγράμματα του Τμήματος, συγχρόνως, αναπτύσσουν δεξιότητες μέσα από πρακτική άσκηση στο επιστημονικό πεδίο, αλλά και ενασχόληση με ερευνητικά προγράμματα υπό την εποπτεία του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Τελικό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η ανάπτυξη εξαιρετικών γνώσεων και ξεχωριστής αυτοπεποίθησης.

Υποδομή

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών, το Τμήμα Ψυχολογίας, πέραν των ειδικών ηλεκτρονικων εργαστηρίων που διαθέτει στους σπουδαστές,  έχει πρόσβαση, ίσως, στην πιο άρτια εξοπλισμένη ιδιωτική βιβλιοθήκη βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών ψυχολογίας στη χώρα. Πέραν αυτών, προσφέρει στους σπουδαστές πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη των Πανεπιστημιών του εξωτερικού, με τα οποία συνεργάζεται, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το πλήθος των συγγραμμάτων.
 
Συγχρόνως, διαθέτει μια σειρά Ψυχομετρικών εργαλείων για ερευνητική χρήση, ενώ η συλλογή αυτή σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο "Ιούλιος Ιωσηφίδης" διευρύνεται διαρκώς.
 
Τέλος, διαθέσιμο στους σπουδαστές είναι, επίσης, το Εσωτερικό Δίκτυο "e-Learning", στο οποίο βρίσκονται ανηρτημένα ηλεκτρονικά όλες οι διαλέξεις όλων των μαθημάτων, επιπλέον σημειώσεις, μηνύματα σπουδαστών και καθηγητών και πολλά άλλα. Σήμερα πάνω από το 90% των σπουδαστών του Τμήματος χρησιμοποιούν το Εσωτερικό Δίκτυο, καθώς το 98% αυτών δηλώνει πως είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και το 99% το βρίσκει εξαιρετικά διευκολυντικό.

Βρίσκεστε εδώ: Τμήματα / Ψυχολογίας /