"Νέοι Ορίζοντες": Η Αναδιάρθρωση
του Τμήματος Συμβουλευτικής

Το Τμήμα Συμβουλευτικής του Κολλεγίου μας, υπήρξε ο πρώτος λειτουργικός του πυρήνας που ιδρύθηκε το 1989 και ουσιαστικά διαμόρφωσε την ταυτότητα του Ινστιτούτου Προσωποκεντρικής Προσέγγισης Ελλάδος, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα (2003) σε Κέντρο Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.
 
Μέσω του Τμήματος Συμβουλευτικής, οι ιδρυτές του Κολλεγίου, Ιούλιος και Πόλλυ Ιωσηφίδη, λειτούργησαν το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα, μεταδίδοντας ουσιαστικά την προσέγγιση στην Ανατολική Ευρώπη. Εκείνη την εποχή μόνο πέντε ιδρύματα Προσωποκεντρικής εκπαίδευσης λειτουργούσαν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα Ινστιτούτα Προσωποκεντρικής Προσέγγισης Ιταλίας, Γαλλίας, Ελβετίας, Αγγλίας και Ελλάδας. Η συνεργασία που αναπτύχθηκε με το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας, πολύ γρήγορα οδήγησε στο σχεδιασμό και την προσφορά του πρώτου πανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού προγράμματος Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στη χώρα. Από αυτό ακριβώς το πρόγραμμα έχει αποφοιτήσει το 98% των Προσωποκεντρικών Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί σε ιδρύματα του εξωτερικού.
 
Το Τμήμα οφείλει τις μεγάλες του επιτυχίες μέσα στα χρόνια στις δημιουργικές και πρωτοποριακές ιδέες που μετατρέπονταν σε σχέδια και έργα, αλλά και στην ακατάπαυστη προσπάθεια να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική και στην Ψυχοθεραπεία.
 
Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, η ιδρύτρια του Κολλεγίου, Πόλλυ Ιωσηφίδη, ξεκίνησε στο τέλος του 2012 την αναδιάρθρωση του Τμήματος σε επίπεδο προγραμμάτων και προσωπικού. Σκοπός της αναδιάρθρωσης υπήρξε η ανανέωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ώστε να ενσωματώσουν όλες τις νέες εξελίξεις στο χώρο και να αναδεικνύουν ερευνητικά ευρήματα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης, διατηρώντας συγχρόνως το χαρακτήρα της βιωματικής εκπαίδευσης που πάντα διέκρινε τα προγράμματά μας. Εξίσου σημαντικός στόχος υπήρξε, η βελτίωση της εμπειρίας των φοιτητών μας τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών όσο και σε επίπεδο αλληλεπίδρασης με το προσωπικό του Τμήματος. Οι αλλαγές αυτές διασφάλισαν στο ICPS ηγετικό ρόλο στη διεθνή Προσωποκεντρική κοινότητα.
 
Για την αναδιάρθρωση αυτή, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

► τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των σημαντικότερων ιδρυμάτων του εξωτερικού,
► οι κατευθύνσεις που δείχνουν οι πιο σύγχρονες έρευνες στο χώρο της Προσωποκεντρικής,
► η ανατροφοδότηση φορέων της αγοράς για τις ανάγκες τους και τις τάσεις που διαβλέπουν για το μέλλον, αλλά και για τις υπηρεσίες που τους είχαμε προσφέρει,
► οι παράγοντες επιτυχίας στην αγορά εργασίας των μέχρι τώρα αποφοίτων μας,
► οι εξελίξεις που διαβλέπουν key-opinion leaders της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και στην Αμερική
► οι προοπτικές και διαδικασίες που επεξεργάζονται οι σημαντικότεροι Σύλλογοι του εξωτερικού, και φυσικά,
► επίσημες, ανεπίσημες, επώνυμες, ανώνυμες, προφορικές και γραπτές ανατροφοδοτήσεις (feedbacks) των φοιτητών και αποφοίτων μας για την εμπειρία τους στα προγράμματα του Τμήματος.

Τον Σεπτέμβριο 2014, οπότε και απεβίωσε η Πόλλυ Ιωσηφίδη, είχε ήδη υλοποιηθεί το 85% του συγκεκριμένου σχεδιασμού κατόπιν εις βάθος αξιολόγησης του προσωπικού και εμπλουτισμού των προγραμμάτων, ο οποίος και ολοκληρώθηκε στο σύνολό του τον Νοέμβριο 2015.
 
Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι, ότι το Τμήμα Συμβουλευτικής προσφέρει σήμερα ποικιλία εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων σπουδών, τόσο πανεπιστημιακών όσο και επαγγελματικών, που προσδίδουν στους φοιτητές μας δεξιότητες αιχμής ώστε να σταθούν επάξια στην αγορά εργασίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που σταθερά τα τελευταία 12 χρόνια είχαμε ως όραμα και απαίτηση από τους εαυτούς μας, προκειμένου οι απόφοιτοί μας να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα!
 
Συγχρόνως, το Τμήμα πλέον διαθέτει εκπαιδευτές, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Επιστήμονες, που χαρακτηρίζονται:
 
► Από επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις με σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους,
► Από πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία καθώς συνεργάζονται μαζί μας πολλά χρόνια και εκπαιδεύτηκαν από τους Πόλλυ & Ιούλιο Ιωσηφίδη, αλλά και κάποιοι από τον ίδιο τον Chuck Devonshire, τον στενό συνεργάτη του Rogers,
► Από διάθεση για διαρκή εξέλιξη, εκπαίδευση και μάθηση – διάθεση δηλαδή να γίνονται διαρκώς καλύτεροι σε αυτό που κάνουν, επενδύοντας πολύτιμο χρόνο σε επίπονες μετεκπαιδεύσεις.
► Από θέληση και δεκτικότητα για διαρκή αξιολόγησή τους – καθώς κατανοούν ότι αυτός είναι ο μηχανισμός για την βελτίωση και ανάπτυξη τόσο τη δική τους όσο και του Τμήματος,
► Και προπαντός από επαγγελματική ηθική και τήρηση της δεοντολογίας που προβλέπουν οι κανόνες λειτουργείας του ICPS, αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς που συνεργαζόμαστε. 
 
Με τέτοια χαρακτηριστικά, στο Τμήμα συγκεντρώνεται πλέον μια ομάδα εκπαιδευτών και επαγγελματιών που πληροί όλα τα κριτήρια ενός “High Performance Team” κατά τον Patrick Lencioni και αυτό αποτελεί τον πυρήνα μιας αξέχαστης εμπειρίας για τους φοιτητές μας.

Βρίσκεστε εδώ: Τμήματα / Συμβουλευτικής /