Ιδρυτές

Ψυχολόγος, Εκπαιδευτικός,
Προσωποκεντρική Σύμβουλος & Ψυχοθεραπεύτρια

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Προσωποκεντρικός Σύμβουλος & Ψυχοθεραπευτής

Κλινικός Ψυχολόγος
Προσωποκεντρικός Σύμβουλος & Ψυχοθεραπευτής