Μεταπτυχιακά

Το Ισχυρότερο Βιωματικό Μεταπτυχιακό Προσωποκεντρικής στην Ανατολική Ευρώπη σε συνεργασία με το Strathclyde University, UK.