Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS

Προσωπικό

Κωνσταντίνα Σκλάβου,
B.Sc., M.Sc., M.Ed., Ph.D.

Η Κωνσταντίνα είναι Διδάκτωρ Ψυχολογίας με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εκπαίδευση (M.Ed.) και στην Κοινωνική Εργασία (M.Sc.), πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθηνών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ. 
Εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός, από το 2008 μέχρι σήμερα, στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, του Σισμανογλείου Γ.Ν.Α. Επίσης ανήκει στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΠΑ.Δ.Α. (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας), του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και είναι Μέλος ΣΕΠ, στην ενότητα  «Αντιμετώπιση Χρόνιου Πόνου - Υποστήριξη του τέλους της ζωής», του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Η προγενέστερη  εργασιακή της εμπειρία αφορά στην κλινική και τη διαπολιτισμική κοινωνική εργασία σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε θέσεις ευθύνης και στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ διαθέτει διδακτική εμπειρία, ως εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο (Α.Π.ΚΥ., Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας). 
Έχει συγγράψει βιβλία και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους. Διαθέτει επιπλέον αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες, σε ερευνητικά προγράμματα και σε αξιολογήσεις προγραμμάτων και φορέων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Υπουργείο Παιδείας, ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕΘΙ). Έχει διατελέσει μέλος της κριτικής επιστημονικής επιτροπής ξενόγλωσσου περιοδικού (Health Psychology Research, PAGE Press Publications) και διδάσκει ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ σε προγράμματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Συγγραφή βιβλίων
 
«Ενδοοικογενειακή βία και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών γυναικών», εκδ. Αντ. Σάκκουλα (ISBN 978-960-15-2053-7). 
 
Επιμέλειες συλλογικών τόμων
 
2019 Κουμούλα Α., Κώτσης Κ. & Σκλάβου Κ.: Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», εκδ. Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-03-6).
2013 Κουμούλα Α. & Σκλάβου Κ.: Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης με τίτλο «Εξαρτήσεις στην Εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους», εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-3-0).
2013 Κουμούλα Α. & Σκλάβου Κ.: Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης με τίτλο «Κακοποίηση: Όταν τα παιδικά όνειρα γίνονται εφιάλτες», εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-0-9).
2008 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης με τίτλο «Οδηγός Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής», εκδ. Παπαζήση (ISBN 978-960-02-2227-2). 
2004 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης με τίτλο «Οδηγός Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», εκδ. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.
 
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
 
«Working in Groups in the Practice of Social Work. A general view», International Multilingual Journal of Science and Technology, Vol. 4, Issue 8, pp. 651 - 657 (ISSN: 2528-9810).
«A Theoretical Approach to Intercultural Counseling through Social Work Practice», Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences, Lupine Publishers, Vol. 3, Issue 4, pp. 221 - 226, July 2019, doi: 10.32474/PRJFGS.2019.03.000167 (ISSN: 2638-6062).
«The role of social work practice in cross-cultural interview», International Journal of Humanities and Social Science, Center for Promoting Ideas, Vol. 8, No. 11, pp. 26 - 30, December 2018, doi:10.30845/ijhss.v8n11p4 (ISSN 2220-8488 Print, 2221-0989 Online).
«The role of social work in mental health in a variable multicultural environment», Journal of Sociology and Social Work, American Research Institute for Policy Development, Vol. 6, No. 2, pp. 6 - 11, December 2018, doi:10.15640/jssw.v6n2a2 (ISSN: 2333-5807 Print, 2333-5815 Online) .
«Κοινωνική Ένταξη και Ενδοοικογενειακή Βία: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση», Κοινωνική Εργασία, Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), 91, 91 – 102.
 
Ενδεικτικά κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 
Σκλάβου Κ. «Σχολικός Εκφοβισμός και Επιπτώσεις στη λειτουργικότητα των Παιδιών», κεφάλαιο στο: «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», εκδ. Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) (ISBN 978-618-5397-03-6).
Σκλάβου Κ., Θεοδώρου Β.Ν. «Η κλινική κοινωνική εργασία με ενήλικες αλλοδαπούς με ψυχιατρικά προβλήματα», κεφάλαιο στο «Η συμβολή της κοινωνικής εργασίας στην ψυχιατρική θεραπευτική», Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.  σ. 403-409 (ISBN 978-960-583-067-0).
«Η βία κατά των γυναικών ως κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή», κεφάλαιο στο «Νέες Μορφές Κακοποίησης Παιδιού και Εφήβου», σελ. 24 – 30, εκδ. ΒΗΤΑ (ISBN 978-960-452-185-2).
«Εφηβεία και Εξαρτήσεις. Η εμπειρία από την Ψυχιατρική Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων του Σισμανογλείου ΓΝΑ», στο «Εξαρτήσεις στην Εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους», σ. 259 - 276, εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-3-0, διαθέσιμο ηλεκτρονικά www.sismanoglio.gr ).
«Η δομή των προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης γονέων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην εφηβεία», στο «Εξαρτήσεις στην Εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους», σ. 241 - 254, εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-3-0, διαθέσιμο ηλεκτρονικά www.sismanoglio.gr).
«Ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών με ιστορικό σωματικής και ψυχολογικής βίας από τους γονείς», στο «Κακοποίηση: Όταν τα παιδικά όνειρα γίνονται εφιάλτες», σ. 136 - 152, εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο ΓΝΑ (ISBN 978-618-80484-0-9, διαθέσιμο ηλεκτρονικά www.sismanoglio.gr ).
 
 
 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Κοινωνική Εργασία
Ατομικές Διαφορές
Ενδοοικογενειακή Βία
Κοινωνική Ένταξη

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 • 2015-2017
  M.Sc. στην Κοινωνική Εργασία
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • 2003-2007
  Ph.D. Ψυχολογίας
  Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 2000-2005
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed.)
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • 1999-2002
  B.Sc. Παιδαγωγικά
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1996-1998
  B.Sc. Κοινωνικής Εργασίας
  Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Εγγραφείτε στο Newsletter μας