Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS

Προσωπικό

Μιχαήλ Γαλανάκης,
B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Ο Δρ. Γαλανάκης Μιχάλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογίας, το 1999. Είναι κάτοχος Πτυχίου Master (MSc) στην Οργανωτική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών από το 2003. Το 2009 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Οργανωτικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών με βαθμό Άριστα.
Εντός των ερευνητικών του ενδιαφερόντων βρίσκονται η ψυχολογική ευδαιμονία, τα θετικά συναισθήματα, το εργασιακό στρες, η ομαδική αποτελεσματικότητα, η κινητοποίηση, η επαγγελματική ικανοποίηση και η εργασιακή συμπεριφορά. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια ψυχολογίας και έχει δημοσιεύσει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
Υλοποιεί μαθήματα Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο ΤΕΙ Αθηνών, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από το 2009 έχει εποπτεύσει περισσότερες από 100 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές.
 
Έχει διακριθεί για την κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων (www.testbiz.com) για την στάθμιση των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΓΓΕΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων έχει κατασκευάσει ψυχομετρικά εργαλεία για την μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, της Προσωπικότητας, της Κινητοποίησης, της Ηγεσίας και των Επαγγελματικών Αξιών, τα οποια χρησιμοποιούνται από μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ), συντονιστής του Κλάδου Θετικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, μέλος της ΕΛΨΕ από το 2010 και μέλος της Ένωσης Στελεχών Ανθρωπίνου Δυναμικού από το 2008. Επίσης το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει περισσότερες από 200 ετεροαναφορές σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 
 
 
Ενδεικτικές Μονογραφίες / Βιβλία
 
"ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" Εκδόσεις Σταμούλης, 2013, Αθήνα.
"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ" Γαλανάκης Μ., Κυριάζος Θ., Σταλίκας Αν. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. 
"BΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ” Γαλανάκης Μιχάλης, Πεζηρκιανίδης Χρήστος, Σταλίκας Αναστάσιος. Επιστημονικές Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2017.
"ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΡΑ"Γαλανάκης Μιχάλης, Σταλίκας Αναστάσιος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2017.
 
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
 
Karakasidou E., Pezirkianidis C., Galanakis M., & Stalikas A. (2017) Validity, Reliability and Factorial Structure of the Self Compassion Scale in the Greek Population. Journal of Psychology and Psychotherapy 7: 313. doi: 10.4172/2161-0487.1000313
Boufali-Bavella C., Galanakis M., & Stalikas A. (2017). Eudaimonic well-being and physical health. A systematic review. International Journal of humanities and Social Studies (IJHSS), VOL 5, Issue 3, March 2017, pp 222-235
Galanakis M., Lakioti A., Perzikianidis C., Karakasidou E., & Stalikas A. (2017) Validity and reliability of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) in a Greek Sample. International Journal of Humanities and Social Studies (IJHSS), ISSN 2321-9203, Vol 5, Issue 2, pp120-127.
Karampas, K. , Galanakis, M. and Stalikas, A. (2016) Positive Emotions, Resilience and Psychosomatic Heath: Focus on Hellenic Army NCO Cadets. Psychology, 7, 1727-1740. doi: 10.4236/psych.2016.713162
Karakasidou, E. , Pezirkianidis, C. , Stalikas, A. and Galanakis, M. (2016) Standardization of the Subjective Happiness Scale (SHS) in a Greek Sample. Psychology, 7, 1753-1765. doi: 10.4236/psych.2016.714164.
Pezirkianidis, C. , Galanakis, M. , Karakasidou, I. and  Stalikas, A. (2016) Validation of the Meaning in Life Questionnaire (MLQ) in a Greek Sample. Psychology, 7, 1518-1530. doi: 10.4236/psych.2016.713148.
Galanakis, M. , Tsoli, S. and Darviri, C. (2016) The Effects of Patient Empowerment Scale in Chronic Diseases. Psychology, 7, 1369-1390. doi: 10.4236/psych.2016.711138.
Ioannidi, D. , Nikolatou, I. , Sioula, E. , Galanakis, M. , Chrousos, G. and Darviri, C. (2016) The Implications of the Conflict between Work and Family in Strain Levels: A Review Paper. Psychology, 7, 1138-1145. doi: 10.4236/psych.2016.78114.
Galanakis, M. , Palaiologou, A. , Patsi, G. , Velegraki, I. and Darviri, C. (2016) A Literature Review on the Connection between Stress and Self-Esteem. Psychology, 7, 687-694. doi: 10.4236/psych.2016.75071.
Galanakis M., Grammatikou T., Kalogridi S., Chrousos G., & Darviri C. (2016) Literature Review on Stress and Psychosocial Determinants of Irritable Bowel Syndrome. Psychology, 7, 198-204. doi:10.4236/psych.2016.72022.
Galanakis, M. , Stalikas, A. , Pezirkianidis, C. and Karakasidou, I. (2016) Reliability and Validity of the Modified Differential Emotions Scale (mDES) in a Greek Sample. Psychology, 7, 101-113. doi:10.4236/psych.2016.71012.
Galanakis, M., Bithava, I , Emmanouil, C. , Lali, P. , Symeonidi, A. and Darviri, C. (2015) Evidence for the Inter/Intra-Relationship between the Sense of Fairness at Workplace, Distress, and Health Outcome: A Systematic Review. Psychology, 6, 2081-2090. doi: 10.4236/psych.2015.616203.
 
Ενδεικτικές Παρουσιάσεις Πρωτότυπων Επιστημονικών Εργασιών σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
 
Γαλανάκης Μ., & Σταλίκας Α. (2017). Επιδράσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Ανεργία, στα Θετικά Συναισθήματα και στην Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα της Κρίσης. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο Κόσμος της Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη 10-14 Μαϊου 2017, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ΕΛΨΕ.
Καρακασίδου Ειρήνη, Γαλανάκης Μιχάλης, Παπαδάτου Κωνσταντίνα, Σταλίκας Αναστάσιος (2016). Αυτοσυμπόνια: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενίσχυσης του ευ ζην. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Μαράσλειο Διδασκαλείο – Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, 4-6 Νοεμβρίου 2016. 
Γαλανάκης Μ., Μπιτχαβά Ι., Εμμανουήλ Χ., Λάλη Π., Συμεωνίδη Α. Ε.,  Δαρβίρη Χ., & Σταλίκας Α. (2016). Εμπειρικά δεδομένα για την σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενης δικαιοσύνης και στρες. Μια συστηματική ανασκόπηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, 4-6 Μαρτίου 2016
Γαλανάκης Μ., Δανέλλη-Μυλωνά Β., Δαρβίρη Χ., Χλιαουτάκης Ι., Χρούσσος Γ., & Σταλίκας Α. Το προφίλ του επιθετικού/επικίνδυνου οδηγού. Ο ρόλος της προσωπικότητας και του στρες. Η σημασία της βίωσης θετικών συναισθημάτων. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία), Κύπρος, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 27-31 Μαΐου 2015.
 
 
 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Ψυχομετρικά Εργαλεία
Οργανωτική Ψυχολογία
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Θετική Ψυχολογία

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 • 2016-present
  Post Ph.D στην Οργανωτική και θετική Ψυχολογία
  Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 2003-2009
  Ph.D. στην Οργανωτική και θετική Ψυχολογία
  Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1999-2003
  M.Sc. στην Οργανωτική Ψυχολογία
  Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 1995-1999
  B.Sc. Ψυχολογίας
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εγγραφείτε στο Newsletter μας