Τελευταία Νέα

Συνέντευξη: Συμβουλές για Επιλογή Bachelor Ψυχολογίας

  • 05/09/2011

ΕΡ. Πολύ συχνά δημοσιεύονται διαφημίσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται σε «προπτυχιακά προγράμματα» ή «προγράμματα Bachelor» στην Ψυχολογία. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν σε πτυχίο ίδιου επιπέδου;

ΑΠ. Ναι. Ο τίτλος που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός πανεπιστημιακού προγράμματος εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή αλλιώς, ενός προπτυχιακού (πριν δηλαδή από την απόκτηση του πτυχίου) προγράμματος στην Ψυχολογία, για τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι το Bachelor.
 
ΕΡ. Τι διάρκεια έχουν τα προγράμματα αυτά;

ΑΠ. Αν πρόκειται για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι 3 χρόνια και αν πρόκειται για πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι από 4 ως 6 χρόνια.
 
ΕΡ. Τα προγράμματα αυτά είναι ίδια, ασχέτως του ιδρύματος που τα προσφέρει;

ΑΠ. Ένα μέρος των προπτυχιακών προγραμμάτων των Βρετανικών Πανεπιστημίων, που έχει πιστοποιηθεί από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS), είναι παρόμοιο, καθώς ο Σύλλογος καθορίζει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις εκπαίδευσης. Πέραν τούτου όμως, το κάθε Πανεπιστήμιο, ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος Ψυχολογίας, τον αριθμό των καθηγητών του και την εξειδίκευσή τους, την ιστορία του και τη φιλοσοφική του τοποθέτηση, αναπτύσσει εξειδικευμένα μαθήματα και κατευθύνσεις. Έτσι, Πανεπιστήμια με μικρότερα Τμήματα είναι λογικό να μην προσφέρουν τις εξειδικεύσεις που διαθέτουν μεγάλα ιδρύματα του χώρου.
  

ΕΡ. Είναι όλα τα προπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας των Βρετανικών Πανεπιστημίων πιστοποιημένα από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS);

ΑΠ. Όχι βέβαια. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν έχουν παρά να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του BPS (www.bps.org.uk) και να πραγματοποιήσουν μια αναζήτηση, προκειμένου να διαπιστώσουν αν  το πρόγραμμα έχει λάβει πιστοποίηση και αν αυτή η πιστοποίηση είναι σε ισχύ.
 
ΕΡ. Πόσο σημαντικό είναι να έχει πιστοποιηθεί το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου από το BPS;

ΑΠ. Εξαιρετικά σημαντικό για τους αποφοίτους εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν εγγραφή στο BPS και στη συνέχεια αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα. Οι απόφοιτοι προγραμμάτων που δεν έχουν πιστοποιηθεί αναγκάζονται, συνήθως, να σπουδάσουν για τουλάχιστον έναν επιπλέον χρόνο σε Graduate Diploma σε κάποιο Πανεπιστήμιο στη Βρετανία, προκειμένου να μπορέσουν να εγγραφούν στο Σύλλογο. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, εάν δεν αποκτήσουν την εγγραφή στο Σύλλογο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα, πιστοποιημένα από το BPS.
 

ΕΡ. Προσφέρονται στην Ελλάδα κάποια προγράμματα Higher National Diploma (HND) στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτά αποτελούν πανεπιστημιακό τίτλο;

ΑΠ. Σε καμία περίπτωση. Το Edexcel που προσφέρει αυτά τα Higher National Diploma, είναι ένας γνωστός διεθνής φορέας επαγγελματικής πιστοποίησης και κατάρτισης και όχι τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πολλά πανεπιστήμια στη Βρετανία δέχονται αποφοίτους προγραμμάτων του Edexcel σε προπτυχιακά προγράμματα, εξαιρώντας τους από την παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων (από 1 μάθημα έως 2 έτη σπουδών). Αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον τίτλο του Edexcel πανεπιστημιακό. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη μας τον τρόπο εφαρμογής στην Ελλάδα, της Κοινοτικής Οδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, είναι πολύ πιθανό, κάποιος που πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του στην Ψυχολογία σε πρόγραμμα μονοετούς ή διετούς ανώτερου διπλώματος και ένα δεύτερο μέρος σε πρόγραμμα κάποιου Πανεπιστημίου να μην μπορέσει τελικά να αναγνωριστεί, καθώς δεν θα έχει ολοκληρώσει, τουλάχιστον, τριετείς πανεπιστημιακές σπουδές. Σε μια καλύτερη περίπτωση, μπορεί να του ζητηθεί τριετής πρακτική ή εξετάσεις, καθώς το πρόγραμμα που θα έχει ολοκληρώσει, θα διαφέρει σημαντικά από αυτό που προσφέρει το Πανεπιστήμιο σε κάποιον που σπουδάζει όλα τα χρόνια σε επίπεδο Bachelor. Ένα επιπλέον ζήτημα, που πιθανόν να προκύψει με την αναγνώριση και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, είναι ότι πολλά HND που προσφέρονται στην Ελλάδα δεν παρέχονται από τον ίδιο το φορέα στη βάση του, αλλά έχουν αναπτυχθεί τοπικά.  
 
ΕΡ. Τι άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν ανάμεσα στα διάφορα προπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας;

ΑΠ. Καταρχήν, πρέπει να προστατέψουν τον εαυτό τους από το «θάμπωμα» των λαμπερών διαφημίσεων και να εξετάσουν τι από τα παραπάνω ισχύει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που σκέφτονται να εγγραφούν. Ένα επόμενο θέμα είναι, αν το πρόγραμμα είναι franchised και εάν εγγράφονται στα μητρώα του Πανεπιστημίου και λαμβάνουν φοιτητική ταυτότητα από το Πανεπιστήμιο. Σημαντικό επίσης είναι το μέγεθος της βιβλιοθήκης σε αριθμό βιβλίων – ειδικά για τις σπουδές στην Ψυχολογία. Προσοχή εδώ, καθώς ένα ίδρυμα που δηλώνει ότι έχει το εντυπωσιακό αριθμό των 10.000 βιβλίων, αλλά προσφέρει 25 διαφορετικά προγράμματα, έχοντας 300 βιβλία στο αντικείμενο της Ψυχολογίας, δεν προσφέρει στους σπουδαστές του 10.000 χρήσιμα βιβλία – τους προσφέρει 300. Επόμενο σημαντικό θέμα προς διερεύνηση είναι ποιοι είναι οι καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα σπουδών και ποια είναι η εμπειρία και η εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες για το μέγεθος του Τμήματος Ψυχολογίας και, κυρίως ό,τι αφορά στον αριθμό των καθηγητών, των προγραμμάτων και των σπουδαστών. Ένα Τμήμα που προσφέρει πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο χώρο της Ψυχολογίας είναι προφανώς πιο εξειδικευμένο από κάποιο που προσφέρει ένα προπτυχιακό και ένα ή δύο μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλος, ιδιαίτερα στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σημασία έχει για κάποιους και το ύψος των διδάκτρων του προγράμματος και αν υπάρχουν, επιπλέον, λιγότερο φανερά έξοδα από τα δίδακτρα του ιδρύματος στην Ελλάδα.

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74