Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Θύμα, διώκτης & στάση παρισταμένων

Υπερασπίζοντας το Θύμα, Ενισχύοντας τον Διώκτη ή  Τηρώντας Στάση Αναμονής; Ο Ρόλος της Ενσυναίσθησης και η Κοινωνική Αυτοαποτελεσματικότητα στη Συμπεριφορά των Παρισταμένων

Ο εκφοβισμός αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την τρέχουσα και τη μελλοντική ζωή των παιδιών. Παρόλο που είναι αποδεκτό ότι οι αντιδράσεις των συνομηλίκων στον εκφοβισμό μπορεί είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν τη συχνότητα του εκφοβισμού, πολύ λίγα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με τους μεμονωμένους παράγοντες, όπως η ενσυναίσθηση, η κοινωνική αυτοαποτελεσματικότητα, το φύλο και η ηλικία που μπορούν να επηρεάσουν τη θέση που παίρνουν αυτοί οι ισότιμοι ρόλοι.

Αυτή η ποσοτική έρευνα εξετάζει τους ρόλους της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας πάνω στις τρεις ισότιμες αντιδράσεις παρισταμένων (των υπερασπιστών του  θύματος, των ενδυναμωτών του διώκτη και των μη σχετιζόμενων). ‘Ελληνες μαθητές της 5ης και 6ης Τάξεως δύο Δημοτικών Σχολείων (137 στο σύνολο, 80 κορίτσια και 57 αγόρια) συμπλήρωσαν ατομικά την κλίμακα του Δείκτη Ενσυναίσθησης για Παιδιά και Εφήβους και για την Αυτοαποτελεσματικότητα στις Συμπεριφορές Συνομηλίκων, και τελικώς την κλίμακα μέτρησης συνομηλίκων του Ερωτηματολογίου Ρόλου του Συμμετέχοντα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση συνδεόταν θετικά με το ρόλο του υπερασπιστή και του μη σχετιζόμενου ενώ η κοινωνική αυτοαποτελεσματικότητα συνδεόταν θετικά μόνο με το ρόλο του υπερασπιστή. Τα κορίτσια παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης και κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας και τα αγόρια πιο συχνά αναφέρθηκαν ως ενδυναμωτές.Τελικώς, μαθητές της 5ης τάξεως επέδειξαν συμπεριφορά υπεράσπισης ενώ οι μαθητές της 6ης τάξης είχαν περισσότερες πιθανότητες να τους αποδοθούν χαρακτηριστικά ενδυναμωτή και μη σχετιζόμενου. Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της ενίσχυσης των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές και ταυτόχρονα της κοινωνικής τους υπόστασης σε ομάδες συνομηλίκων, επιστρατεύοντας υπερασπιστές σε προγράμματα πρόληψης εκφοβισμού. Οι μη σχετιζόμενοι κρατούν το κλειδί για την αναστολή του εκφοβισμού και σπάνια παίζουν έναν απολύτως ουδέτερο ρόλο παρόλο που ίσως νομίζουν ότι αυτό κάνουν. Ανάλογα με το πώς αντιδρούν οι παριστάμενοι, μπορούν να συμβάλουν είτε στο πρόβλημα είτε στη λύση του.

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας