Προγράμματα Coaching

TRIPLE CERTIFICATE IN COACHING

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μοναδικού Triple Certificate in Coaching!

To Kέντρο Δια Βίου Μάθησης του ICPS, με εμπειρία άνω των 30 ετών στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, παρέχει το ιστορικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Business & Life Coaching, το οποίο και αποτελεί ένα από τα πρώτα και σήμερα πλέον το ισχυρότερο προγράμματα στο αντικείμενο στην Ελλάδα (έτος πρώτης λειτουργίας 2008).  
 
Το Coaching διαδραματίζει, σε διεθνές επίπεδο, σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο τόσο στην πιο αποτελεσματική λειτουργία οργανισμών, όσο και στην πιο επιτυχημένη δραστηριότητα και παρουσία των ανθρώπων στην επαγγελματική και προσωπική αρένα. Οι Coaches ασχολούνται σήμερα με θέματα απόδοσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθοδήγησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθοδήγησης προσωπικών επιλογών, επίτευξης στόχων, εκμάθησης νέων εργασιών και θετικής στάσης απέναντι στη διαρκή αλλαγή. Είτε εντός ενός συγκεκριμένου οργανισμού, είτε σε επίπεδο ιδιωτικής πρακτικής, το coaching αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους επαγγελματικούς τομείς παγκοσμίως!
 
Το Triple Certificate in Coaching είναι ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καλύπτει τόσο τις βασικές και αναπτυγμένες δεξιότητες στο Coaching σε Life, Business και Executive επίπεδο, όσο και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προσωπικότητας και ατομικών διαφορών, ψυχολογικών διαστάσεων της συμπεριφοράς, συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχείρισης της απόδοσης, ανθρώπινης παρακίνησης, προσωπικής ανάπτυξης, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και άλλων.  Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εργασθούν ως εσωτερικοί Coaches σε κάποιον οργανισμό/φορέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε άτομα που επιθυμούν να εντάξουν τις δεξιότητες του Coaching στην ήδη υπάρχουσα εργασία τους.
 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τρία Πιστοποιητικά από έγκυρους διεθνείς φορείς, ενώ από το 2022 αποκτούν και το Diploma in the Art & Science of Neurolinguisting Programming από την International NLP Trainers Association (INLPTA) μέσω της συνεργασίας του Κέντου με την Dynamic Equilibriium System,  και εγγράφονται στο διεθνή οργανισμό European Mentoring and Coaching Council (EMCC) ως Practitioners (Practitioner Level) καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον και το Coaching & Mentoring for Positive Transformation, μέσω της συνεργασίας με την Change-To-Be (UK). Επιπλέον, από το 2016, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση στο «Everything DiSC», το κορυφαίο ερωτηματολόγιο εργασιακής συμπεριφοράς που συμπληρώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως, αλλά και εκπαίδευση στη μεθοδολογία του «DRIVE - The Surprising Truth About What Motivates People» του Daniel Pink.
 
Πιστοποιήσεις
 
Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στα:
 
Coaching Clinic Certificate από την Corporate Coach U (CCU)
CEU Certificate in Coaching for High Performance από το American Management Association (AMA)
(University Certificate Program  - τα Continuing Education Units αναγνωρίζονται από διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού έναντι μαθημάτων προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών προγραμμάτων)
Certificate in Solution-Focused Coaching από το Management Development Institute (MDI)
Diploma in the Art & Science of Neurolinguisting Programming από την International NLP Trainers Association (INLPTA)
 
Εγγραφή στο European Mentoring and Coaching Council (EMCC) σε Foundation ή Practitioner Level  
 

 

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας.
 • Δυο τουλάχιστον χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι απαραίτητα.
 • Επιτυχημένη συνέντευξη με τους υπεύθυνους του Προγράμματος.
 • Γνώση Η/Υ είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανάπτυξης του ICPS

 

Δομή Προγράμματος

Η εκπαίδευση, κατόπιν του "UPGRADE PACK 2022" είναι διάρκειας άνω των 170 ωρών και αποτελείται από έξι ενότητες:
 
Ενότητα 1η: Εισαγωγή στο Coaching/Αυτοεπίγνωση - Intro to Coaching/Self-Understanding 
  
Η 1η Ενότητα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις για το coaching, τους εξοικειώνει με τους ηθικούς κανόνες και τη δεοντολογία που διέπουν την άσκηση του βάσει του EMCC Code of Ethics, και τους εισάγει στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εφαρμόσει κάποιος επιτυχημένα το coaching (EMCC Competence Framework). Χρησιμοποιώντας βασικές αρχές θετικής ψυχολογίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων, ώστε να προσδιορίσουν τα δυνατά τους σημεία σαν μελλοντικοί coaches και οι ευκαιρίες βελτίωσης. Οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα εργαλεία – ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν και με τους μελλοντικούς τους πελάτες, όπως το EverythingDiSC της Wiley.
  
Ενότητα 2η: Η Τέχνη του Coaching - The Art of Coaching
 
Η 2η Ενότητα περιλαμβάνει αναλυτική εκπαίδευση στο Coaching και τις τεχνικές του με βάση τα σημαντικόοτερα-κυρίαρχα μοντέλα: το μοντέλο του Coaching Clinic της CCU, το οποίο περιλαμβάνει τα βήματα και τεχνικές για τη χρήση της καθοδήγησης εντός και εκτός των οργανισμών, το μοντέλο του American Management Association (AMA) για την Καθοδήγηση Υψηλών Επιδόσεων (Coaching for High Performance), το μοντέλο της Επικέντρωσης σε Λύσεις (Solution-Focused Coaching) της MDI, το μοντέλο του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού Coaching (Cognitive Behavioral Coaching), καθώς και το μοντέλο Coaching Θετικής Ψυχολογίας (Positive Psychology Coaching) από την Change-To-Be. Σε κάθε μοντέλο, οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται με πολλαπλές τεχνικές σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο, καλύπτοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας του Coaching (έναρξη, μέση και ολοκλήρωση), ενώ αναλύουν το προσωπικό προτιμώμενο στυλ τους, μέσω του ερωτηματολογίου PCSI. Επιπλέον, εξειδικεύονται σε μοντέλα που επικεντρώνονται σε θέματα Life Coaching καθώς και μοντέλα που εξειδικεύονται σε ζητήματα Προσωπικών Αξιών. Η εκπαίδευση στο σύνολο της γίνεται με εφαρμοσμένο τρόπο και διαρκή πραγματοποιήση coaching συνεδριών υπό εποπτεία. 
 
Επιπλέον, στην Ενότητα αυτή, αναπτύσσεται η προσωπική ταυτότητα (brand) και η κεντρική ιδεολογία του Coach. Γίνεται επεξεργασία και επίλυση προκαταλήψεων, ενώ χτίζονται οι ικανότητες δημιουργίας και επιτυχημένης λειτουργίας της προσωπικής επιχείρησης/δραστηριότητας. 
 
Eνότητα 3η: Diploma in the Art & Science of Neurolinguisting Programming
 
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται η συνθετική και συμπληρωματική χρήση της τέχνης και επιστήμης του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού. Οι ικανότητες της αισθητηριακής οξύτητας, της βαθμονόμησης και του rapport που αναπτύσσει ο coach για να εμβαθύνει στη σχέση με τον coachee, ώστε εκείνος να νιώθει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ανοιχτός στην εξερεύνηση του θέματος που τον απασχολεί, αποτελούν την βάση της επιτυχίας του. Οι τεχνικές και τα εργαλεία του NLP προσφέρουν πλήθος επιλογών στον coach, αυξάνοντας την ευελιξία του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην διερεύνηση του μοντέλου (χάρτη) του κόσμου του coachee και στην διεύρυνση αυτού.  Τέλος, η αναγνώριση των δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφορών και σκέψεων του coachee, διευκολύνει τον επαναπρογραμματισμό του ατόμου με τα αντίστοιχα λειτουργικά, ώστε να απολαμβάνει πλήρως τον εαυτό του, τις επιλογές του και τη ζωή του. Και όλα αυτά, μέσα από την μαγεία των μοναδικών γλωσσολογικών προτύπων που εκπαιδεύονται οι coaches!
 
Eνότητα 4η: Προσωπική & Διαπροσωπική Ανάπτυξη - Personal & Interpersonal Development
 
Στην  4η Eνότητα οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε πολλαπλά βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, που αποτελούν βασικό κριτήριο επιτυχίας στο coaching.  Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαστήρια ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διερεύνησης των συγκρούσεων, διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης στην αναγνώριση επιλογών και στη λήψη αποφάσεων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα παραπάνω αντικείμενα λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις γνώσεις που προσφέρονται από τις υπόλοιπες ενότητες, καθώς αναπτύσσεται εσωτερικά ο coach και διασφαλίζει μια αποτελεσματική, ποιοτική και επιτυχημένη άσκηση του Coaching. Η Ενότητα αυτή βασίζεται στην τριαντάχρονη εμπειρία του ICPS στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και αποτελεί ένα ακόμα μοναδικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προγράμματος.
 
Eνότητα 5η: Τάσεις και Προκλήσεις στο Σημερινό Περιβάλλον – Trends and Challenges in Today’s Environment 
 
Στην 5η Eνότητα παρουσιάζεται η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, ύστερα από 10 έτη έντονης οικονομικής κρίσης και οι προκλήσεις που προκύπτουν στον τρόπο λειτουργίας των ατόμων και των οργανισμών, της επίλυσης προβλημάτων, των διαδικασιών ορισμού και επίτευξης στόχων, της διαχείρισης ανθρώπων και διαδικασιών και της αντιμετώπισης της αλλαγής.  Σκοπός της ενότητας, είναι να κατανοήσει ο coach το περιβάλλον στο οποίο ζουν, εργάζονται και αναπτύσσονται οι μελλοντικοί πελάτες του (εσωτερικοί ή εξωτερικοί), ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να τους στηρίξει εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές. Χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, case studies από οργανισμούς, οι συμμετέχοντες εξετάζουν και αναλύουν ζητήματα coaching και αυξάνουν τον βαθμό ετοιμότητας τους στην αναγνώριση των προκλήσεων του coaching και την  αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπαίδευση στην Αφήγηση Ιστοριών ως προηγμένο εργαλείο του Coach για την παρακίνηση του Coachee, αλλά και η εκπαίδευση στην Διαχείριση Τοξικών Προσωπικοτήτων.

Eνότητα 6η:  Πρακτική Άσκηση – Practicum 
 
Η 6η Eνότητα περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή των τεχνικών και γνώσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι  συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις, έχοντας εναλλακτικά τον ρόλο του Coach και τον ρόλο του Coachee. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται σε καθορισμένες συναντήσεις ενδιάμεσα στις ενότητες 1–4.  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση τους, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε “Coachathons” – μαραθώνιους με Coaching sessions – όπου προσκαλούνται Coachees από το ευρύ κοινό και στους οποίους προσφέρονται Coachings σε πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.
 
 
Λειτουργικές Λεπτομέρειες  
 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική γνώση στα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και παρουσιάζονται μέσα από powerpoints, case studies, βιωματικές ασκήσεις, συζητήσεις ομάδων κτλ.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από εργασίες, προσωπικό ημερολόγιο ανάπτυξης, συμμετοχή και αξιολόγηση σε συνεδρίες καθοδήγησης και ένα ατομικό “case report”, το οποίο παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
 
Το πρόγραμμα διεξάγεται κατά τη διάρκεια κάποιων Παρασκευών και Σαββάτων σε διάστημα 12 μηνών.
 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις στο αντικείμενο που στοχεύουν στην επαγγελματική εδραίωση σου στην αγορά εργασίας.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση τριών διεθνών Πιστοποιητικών στο Coaching από διακεκριμένους οργανισμούς των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
 • Θα εκπαιδευτείς στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό και θα αποκτήσεις ένα Δίπλωμα από τον κορυφαίο Σύλλογο στο αντικείμενο.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εφαρμοσμένη πείρα στο αντικείμενο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Θα εξοπλιστείς με άμεσα πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες όχι μόνο στο Coaching, αλλά και στην ψυχομετρική αξιολόγηση, στην ανθρώπινη παρακίνηση, στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, στον ΝευροΓλωσσικό Προγραμματισμό, στη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων και πολλά άλλα.
 • Θα έχεις τη δυνατότητα - εντελώς δωρεάν - να συμμετάσχεις στην εκπαίδευση ξανά στο μέλλον και να εκπαιδευτείς σε ό,τι νεότερο θα έχει προστεθεί, διασφαλίζοντας έτσι ένα διαρκές "update" των δεξιοτήτων σου.
 • Θα σπουδάσεις στον κατεξοχήν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό, με εμπειρία σχεδόν 30 ετών, στο αντικείμενο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Θα εγγραφείς στον κορυφαίο Σύλλογο European Mentoring and Coaching Council (EMCC) σε Foundation ή Practitioner Level
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS και θα αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα δίκτυο αποφοίτων με ειδικά προνόμια και στενή διασύνδεση.

 

Προοπτικές

Το Triple Certificate in Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο του προγράμματος ικανό να εργαστεί με απόλυτη επιτυχία ως Coach, τόσο στο κομμάτι του business όσο και του life coaching.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν:

 • ξεκινήσει την καριέρα τους ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες Coaches τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
 • αναλάβει θέσεις/ρόλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσω του Coaching και του Training στους οργανισμούς που εργάζονται.
 • διευρύνει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ειδικά όσοι εργάζονταν ήδη στους τομείς της συμβουλευτικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας κ.α.) συμπεριλαμβάνοντας τεχνικές Coaching στις υπηρεσίες τους.
 • συμπεριλάβει συνεδρίες Coaching στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρουν σε μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους ή άνεργους.
 • ενσωματώσει τις τεχνικές του Coaching και ευρύτερα του προγράμματος στη διοίκηση των ομάδων τους ή έχουν αναλάβει νέους διοικητικούς/εποπτικούς ρόλους σε οργανισμούς.

 
Το πρόγραμμα και οι επιμέρους ενότητες προσμετρώνται από κάποια Πανεπιστήμια της Αγγλίας και των ΗΠΑ ως πιστωτικές μονάδες Μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

 

Καθηγητές

Κωνσταντίνος Παππάς
B.Sc., M.Sc., MBPsS

Οργανωτική Ψυχολογία, Solution-Focused Coaching, Ηγεσία

Σωτήρης Καραγιάννης,
B.Sc., M.Ed., MBA

Εκπαίδευση Στελεχών, Πωλήσεις, Ηγεσία

  Αθηνά Δελλαπόρτα,
  Β.Α., M.Sc., ECP

  Συμβουλευτική, Coaching

   Alexandra Sock,
   B.A., B.Sc., M.Sc., MBA

   Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ανάλυση Εκφράσεων, Coaching, Ηγεσία

    Νικόλαος Φραγκιάς,
    NLP Master Trainer, ΜΒΑ

    NLP, Ανάλυση Συμπεριφοράς, Profiling, Συστημική Ψυχοθεραπεία

     Ξένια Κούρτογλου,
     B.Sc., M.Sc.

     Coaching, Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, Personal Branding, Ανάλυση Συμπεριφοράς

      Μαρτυρίες

      Το πρόγραμμα ήταν για μένα απλά συγκλονιστικό! Πρωτοπόρο, ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου και καλύπτει όλο το φάσμα, για να νιώθεις ότι γνωρίζεις το αντικείμενο, ώστε να ασκήσεις το επάγγελμα...
      Περισσότερα...

      Φλάκα Κατερίνα

      Επιστημονική κατάρτιση, προσωπική ανάπτυξη, «επαγγελματική ανανέωση» και κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις θα έλεγα ότι είναι τα πλέον θετικά σημεία του προγράμματος... Περισσότερα...

      Κώστας Γκαρέλης

      Εξαιρετική δομή & πρωτότυπο υλικό, οργανωμένος τρόπος παρουσίασης, εξειδικευμένοι εισηγητές, συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά. Μου έδωσε πολύτιμες γνώσεις που εμπλουτίζονται με ό,τι πρόσφατο και νέο υπάρχει. Ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα!

      Γεωργίου Γιάννα

      Το πρόγραμμα ήταν για εμένα εξαιρετική εμπειρία. Μου έδωσε καινούριες γνώσεις και τεχνικές. Δυνατά του σημεία είναι: Η γνώση & εμπειρία των εισηγητών, Τα παραδείγματα / cases / βιωματικές ασκήσεις, Ο αρμονικός συνδυασμός τεχνοκρατικής & συναισθηματικής προσέγγισης. Προτείνω ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα αυτό!

      Κούρτογλου Ξένια

      Εξαρχής το κίνητρό μου για να παρακολουθήσω το πρόγραμμα ήταν διττό, αφορούσε και λόγους δουλειάς αλλά και προσωπικούς λόγους. Ένιωσα πως με κάλυψε απόλυτα και στις δύο περιπτώσεις, ανοίγοντάς μου ένα παράθυρο, τόσο προς τον έξω κόσμο όσο και προς τον εαυτό μου!

      Τσάμη Βαλέρια

      Η εφαρμογή των τεχνικών του coaching στον εργασιακό μου χώρο, έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα στο κλίμα συνεργασίας της ομάδας μου. Η νέα προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, με την χρήση τεχνικών solution focused coaching απελευθέρωσε δυνάμεις που η ομάδα δεν γνώριζε ότι είχε!

      Μαρουλάκος Κυριάκος
      Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
      Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

      Εγγραφείτε στο Newsletter μας

      php74