Προγράμματα Ψυχοθεραπείας

MASTER ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Ψυχοδυναμικής  Ψυχοθεραπείας!
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται στο Κολλέγιο σε συνεργασία με τη Σχολή Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας και Αθλημάτων και την Σχολή Ψυχολογίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών του κρατικού Πανεπιστημίου του Central Lancashire και διευρύνει τη γκάμα των προγραμμάτων Ψυχοθεραπείας που προσφέρουμε στην Ελλάδα.
 
Το πρωτοπόρο αυτό διετές Μεταπτυχιακό, συνδυάζει τη θεωρία, με τη βιωματική εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και την ερευνητική εφαρμογή με βάση τις αρχές της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας και ειδικότερα των αρχών της Ατομικής Ψυχολογίας και Θεραπείας του Alfred Adler, ενώ συμπεριλαμβάνει σειρά εξειδικευμένων εργαστηρίων στο σχήμα ζωής, στη δυναμική στις οικογενειακές σχέσεις και στη ψυχοδυναμική θεραπεία ζεύγους. Επίσης, συμπεριλαμβάνει σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων σε σχέση με τις θεωρίες των:
 

 • Alfred Adler 
 • Winnicott & Klein (Object Relations Theory) 
 • Kohut (Self-Psychology) 
 • Carl Jung
 • Anna Freud
 

Η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που προέρχεται από την ψυχαναλυτική παράδοση, η οποία αναπτύχθηκε από τον Sigmund Freud και τους συνεργάτες του. Επικεντρώνεται στην κατανόηση των ασυνείδητων διεργασιών και των άλυτων συγκρούσεων που μπορεί να επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές ενός ατόμου. Η θεραπευτική διαδικασία ενθαρρύνει τους θεραπευόμενους να συσχετίζονται ελεύθερα, να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα και να εξερευνούν τα όνειρά τους ως μέσο αποκάλυψης ασυνείδητου υλικού.
 
Συγχρόνως, ενώ οι ψυχοδυναμικές θεραπείες έχουν τις ρίζες τους στην ψυχανάλυση, οι σύγχρονες ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις έχουν εξελιχθεί και μπορεί να περιλαμβάνουν πιο ενεργητικές και χρονικά περιορισμένες παρεμβάσεις σε σύγκριση με την παραδοσιακή ψυχανάλυση.

Η Θεωρία της Ατομικής Ψυχολογίας του Alfred Adler, καθιερώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι παρακινούνται από το κοινωνικό ενδιαφέρον και την επιθυμία να ανήκουν και να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία. H θεραπευτική διαδικασία σχετίζεται με στόχο να αποκτήσουν οι θεραπευόμενοι επίγνωση των προτύπων της συμπεριφοράς και σκέψης τους, να αναπτύξουν ένα αίσθημα κοινωνικού ενδιαφέροντος και να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται για να διερευνήσουν τις πρώιμες αναμνήσεις, τις οικογενειακές δυναμικές και τις τρέχουσες συμπεριφορές, ώστε να κατανοήσουν πώς να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή.
 
Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των ψυχοδυναμικών αρχών συνδυάζοντας τη στέρεη γνώση που προκύπτει από τη Ψυχαναλυτική θεωρία προσωπικότητας αλλά και τον πλουραλισμό που φέρνουν οι Ψυχοδυναμικές Θεωρίες. Η διαδικασία φοίτησης περιλαμβάνει, εκπαίδευση στις βασικές αρχές ανάπτυξης του ανθρώπου, στους αμυντικούς μηχανισμούς αλλά και στην ειδική εφαρμογή των ψυχοδυναμικών θεωριών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

 

Μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Τη θεωρία και τα ευρήματα που διέπουν την εφαρμογή της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
 • Ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας για την δημιουργία μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης.
 • Εξειδικευμένη κατάρτιση στην προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας μέσα από το πρίσμα της Ψυχοδυναμικής θεραπείας.
 • Ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων στις θεραπευτικές διαδικασίες της Ψυχοδυναμικής: Ατομική Θεραπεία, Ερμηνεία ονείρων, μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση,  Βραχεία Ψυχοδυναμική θεραπεία, Προκαταλήψεις και Διαπολιτισμική θεραπεία,  Παρέμβαση σε Πλαίσια,  (Σχολείο, Ομάδες, Εργασία κ.α.).
 • Προσωπική ανάπτυξη και διευρυμένη αυτογνωσία μέσω βιωματικής έκθεσης και ομαδικής διαδικασίας.
 • Εξειδίκευση σε περιστατικά αγχωδών διαταραχών και κατάθλιψης, θρήνου, εξαρτήσεων, επιθετικότητας και βίας, διατροφικών διαταραχών, οικογενειακού και εργασιακού στρες, αλλαγών ζωής (π.χ. ανεργίας) κ.α.
 • Πρακτική άσκηση σε φορείς ή με επαγγελματίες πιστοποιημένους Ψυχοδυναμικούς ψυχοθεραπευτές.
 • Εκπαίδευση σε ερευνητικά πρωτόκολλα στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία.

    

 

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Αγγλίας.
 • Το εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει συγχρόνως βιωματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση από το μοναδικό Κολλέγιο Μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα ως Ισοδύναμο με τα Μεταπτυχιακά που χορηγούνται από τα δημόσια ΑΕΙ (Επαγγελματική Ισοδυναμία από ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ)!
 • Εφαρμοσμένο πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και παρατήρηση συνεδριών στο ειδικό εργαστήριο ψυχοθεραπείας του ICPS με μονόδρομο καθρέπτη.
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, και πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.
 • Σε στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας (ΕΕΑΨ).
   

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε σχετικό με την εξειδίκευση επιστημονικό κλάδο (π.χ. ιατρική, νοσηλευτική με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων).
 • Επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής (συνέντευξη ή/και ψυχομετρική αξιολόγηση).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα προσφέρεται στα Ελληνικά, αλλά η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας).
 • Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Δυο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα.
 • Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)  Έρευνας & Μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος υποψήφιος δεν καλύπτει το παραπάνω μπορεί να παρακολουθήσει ένα ειδικό εντατικό πρόγραμμα στο ICPS)
   

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το πρώτο, περιλαμβάνει διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές εκπαιδεύσεις που αναπτύσσουν τις γενικές αρχές της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, καθώς επίσης, μαθήματα μεθοδολογίας και έρευνας. Το δεύτερο μέρος, αποτελείται από εξειδικευμένες διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια  με στόχο την ανάπτυξη διευρυμένων δεξιοτήτων στη Ψυχοδυναμική Θεραπεία. Παράλληλα, οι φοιτητές παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια που αφορούν στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση και την διεξαγωγή ποσοτικής η ποιοτικής έρευνας με στόχευση την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της Ψυχοδυναμικής Θεραπείας.

Η θεματολογία του Μεταπτυχιακού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στην πράξη: Οι αρχές και οι δεξιότητες του πετυχημένου επαγγελματία ψυχικής υγείας.
 • Συγκριτική μελέτη και κατανόηση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων στο φάσμα των καθημερινών προκλήσεων έως και της ψυχολογικής δυσπροσαρμοστικότητας.
 • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Από τη θεωρία στην εφαρμοσμένη Προσέγγιση.
 • Ψυχοπαθολογία, Διαφοροδιάγνωση, Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία και Ατομική Ψυχολογία του Adler.
 • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Ψυχοδυναμική θεωρία της θεραπείας, Ψυχοσεξουαλικά στάδια και καθήλωση, Θέματα μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, Ηθικά ζητήματα, Νομικές παράμετροι, Εργασία με "ελεύθερους συνειρμούς" και σύμβολα, Κύριες αρχές και ιστορική εξέλιξη της ψυχοθεραπείας τέχνης, Ψυχοπαθολογία ενηλίκων και διαγνωστικά κριτήρια, Διαδικασία κλινικής συνέντευξης και αξιολόγησης, Εποπτεία και η χρήση της στην επαγγελματική πρακτική, Αξιολόγηση του σχήματος ζωής και σκοπός, Θέματα ηγεσίας και κοινωνικό ενδιαφέρον, Ομαδική ψυχοθεραπεία, Παρέμβαση στην κρίση και εξειδικευμένη παρέμβαση (εξαρτήσεις, διατροφικές διαταραχές, θρήνος).
 • Προσωπική ανάπτυξη, αυτοαξιολόγηση και εποπτεία ως επαγγελματικά εργαλεία.
 • Αρχές και εφαρμογή της κριτικής και συστηματικής ανασκόπησης και ερευνητικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία.
 • Επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα σε σχέση με διαφοροποιημένα πλαίσια και διαφοροποιημένες ομάδες και ανάγκες.
 • Εργασία και επίτευξη αποτελεσμάτων σε διεπιστημονική ομάδα.

 

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση:

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό γίνεται με ποικιλία μεθόδων και περιλαμβάνει εργασίες, παρουσιάσεις, εξετάσεις, case studies, role play, αυτό-αξιολογήσεις, ημερολόγια κ.α.

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε διαφορετικές σχολές στη Ψυχοδυναμική θεωρία προσωπικότητας και θεραπείας.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση ενός πρωτοπόρου Μεταπτυχιακού Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας.
 • Θα συνεισφέρεις στην ανάπτυξη της εφαρμογής της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας.
 • Θα σπουδάσεις στο κατεξοχήν εξειδικευμένο Κολλέγιο, με εμπειρία 30 ετών, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη πείρα στη Συμβουλευτική και στην Ψυχοθεραπεία.
 • Θα αποκτήσεις ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό που θα σου ανοίξει δρόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS, της μεγαλύτερης σχολής Ψυχολογίας στην Ελλάδα σε αριθμό προγραμμάτων, του Πανεπιστημίου UCLan και της Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας.

   

Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο ανταγωνιστικό όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • δομές ψυχικής υγείας
 • μονάδες απεξάρτησης
 • οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων
 • οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων του πληθυσμού
 • ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σε προσφυγικούς πληθυσμούς
 • σχολεία, συμβουλευτικούς σταθμούς και επιχειρήσεις
 • τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Φυσικά, μια ακόμα δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα, επιπλέον, προσδίδει πλεονέκτημα στον απόφοιτο που επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευση του για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας.
 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74