Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS

Προγράμματα Ψυχολογίας

MASTER ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού  Ψυχολογίας Υγείας που προσφέρουμε  στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας!

Το εξειδικευμένο αυτό μεταπτυχιακό επικεντρώνεται στο ρόλο της ψυχολογίας, της βιολογίας και των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία του ανθρώπου, καθώς και τις συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία. Αποτελεί ένα από τα πρώτα Μεταπτυχιακά στο αντικείμενο στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη αναγνωριστεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) (πλέον ΑΤΕΕΝ) και έχει επιτρέψει την εγγραφή των αποφοίτων στο Division of Health Psychology του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS), αλλά και στην αποδοχή και εγγραφή στο Health & Care Professions Council (HCPC) της Αγγλίας.
 
Τελικός στόχος του Προγράμματος είναι η επαγγελματική καταξίωση και η διάκριση των αποφοίτων σε έναν τομέα που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς στη χώρα μας και το εξωτερικό. Η πρόληψη της υγείας αποτελεί σήμερα βασικό στόχο κάθε κυβερνητικής πολιτικής στην Ε.Ε.
 

Μεταξύ άλλων καλύπτει:
 
 • Την εκπαίδευση σε μεθόδους και τεχνικές προαγωγής της υγείας και ευημερίας του πληθυσμού.
 • Τη σύνδεση της ψυχολογίας (σκέψεις, στάσεις, συναισθήματα, βιώματα και συμπεριφορές) με την υγεία και την εμφάνιση νόσων σε ειδικούς και γενικούς πληθυσμούς.
 • Την παροχή εκτεταμένων γνώσεων σε σύγχρονα θέματα στην ψυχολογία υγείας, όπως τα ψυχοκοινωνικά μοντέλα της νόσου και οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ψυχολογίας υγείας, τη διαχείριση και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς κ.α.
 • Την κατανόηση της εξέλιξης μια χρόνιας ασθένειας και της επιρροής που έχει στον ασθενή και το οικογενειακό του σύστημα, καθώς και την ανάπτυξη διαδικασιών υποστήριξης.
 • Το σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων υγείας σε ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο, τις μεθόδους πρόβλεψης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και τις βέλτιστες πρακτικές παρουσίασης τους σε κρατικούς ή άλλους φορείς χρηματοδότησης.
 • Την εκπαίδευση σε συμβουλευτικές δεξιότητες ασθενών.
 • Την εξειδίκευση σε Πρωτόκολλα Παρεμβάσεων υγείας ανάλογα με τον τύπο της ασθένειας.
 • Κλινική συνέντευξη και δομή οικογενειακού ιστορικού.
 • Τη διαδικασία Τροποποίησης Συμπεριφορών Υγείας και άλλες μεθόδους παρέμβασης.
 • Ηθικά και άλλα επαγγελματικά ζητήματα στην εφαρμογή της Ψυχολογίας Υγείας.
 • Βασικές μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας και η εφαρμογή τους σε υποστηρικτικά πλαίσια.

Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
 
 • Μεταπτυχιακό με διεθνή αναγνώριση από το 5ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
 • Αναγνώριση στην Ελλάδα με βάση τις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων όπως ορίζει η νομοθεσία.
 • Διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί  κτλ) με μεγάλη πείρα στην ψυχολογία της υγείας και την εφαρμογή της στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή κουλτούρα.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που προσφέρεται σε full-time και part-time μορφή ώστε να συνδυάζεται με άλλες υποχρεώσεις.

 

Κριτήρια Εγγραφής

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στην Ψυχολογία ή σε παρεμφερή κλάδο.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου IELTS 6.5 ή αντίστοιχο. Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική γλώσσα.
 • Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Δυο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλά όχι απαραίτητα.
 • Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)  Έρευνας & Μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος υποψήφιος δεν καλύπτει το παραπάνω μπορεί να παρακολουθήσει ένα ειδικό εντατικό πρόγραμμα στο ICPS).
 • Επιτυχημένη Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.

 

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από επτά μαθήματα, τα οποία καλύπτουν τους βασικούς τομείς που προσδιορίζει η μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1999 από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, με τίτλο «Κριτήρια για την Πιστοποίηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Ψυχολογία της Υγείας»
 
Με βάση το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων διαμορφώνονται οι δύο ενότητες στη δομή του προγράμματος.
 
 • Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την εξειδικευμένη εκπαίδευση στην ψυχολογία υγείας και την βιωματική και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα όπως:
  Επιδημιολογία της υγείας & της ασθένειας.
  Βιολογικοί μηχανισμοί της υγείας και της νόσου.
  Ατομικές διαφορές στην εξέλιξη και αντιμετώπιση της νόσου.
  Φυλετικές και πολυπολιτισμικές διαστάσεις στην εξέλιξη ασθένειας.
  ►Ψυχολογικές παρεμβάσεις σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους φορείς φροντίδας.
  Σχεδιασμός παρεμβάσεων με επικέντρωση σε α) άτομα (θεραπευτικό μοντέλο) και β) σε πληθυσμούς (μοντέλο των συνθηκών).
  Συμβουλευτική ασθενών και συγγενών - Προσωποκεντρική και CBT.
  ►Ποιοτική αξιολόγηση στην ψυχολογία υγείας: Μετρήσεις επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής του ασθενούς, Αξιολόγηση αναγκών υγείας.
  Ηθικά ζητήματα και Κώδικας Δεοντολογίας. Επιτροπές Δεοντολογίας και δεοντολογικά ζητήματα και έγκρισης έρευνας.
  ►Νομοθεσία, προβλέψεις και περιορισμοί. Εργασία εντός του πλαισίου του ΕΣΥ (Ελλάδα), του NHS (Αγγλία) κ.α.
  ►Σχέση και σύνδεση της ψυχολογίας υγείας και άλλων επιστημών όπως η κοινωνιολογία, η ιατρική, η ανθρωπολογία και η διεπιστημονική συνεργασία.
   
 • Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα που αφορούν τη μεθοδολογία έρευνας και εν συνεχεία το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάλυση των ευρημάτων της εμπειρικής έρευνας. Στόχος της δεύτερης ενότητας είναι η εκπόνηση και η δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ώστε να συνεισφέρει στην πρόοδο του συγκεκριμένου τομέα.

 

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Η Ψυχολογία της Υγείας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να διακριθείς στον συγκεκριμένο τομέα. 
 • Αν είσαι γιατρός, νοσηλευτής, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός ή εργάζεσαι στο χώρο της υγείας και έρχεσαι σε επαφή με ασθενείς σε δύσκολες καταστάσεις ή χρόνιες και καταληκτικές ασθένειες, το πρόγραμμα θα σε εξοπλίσει με σημαντικά εργαλεία στήριξης.
 • Αν επιθυμείς να εργαστείς και να εμβαθύνεις στα σύγχρονα και σύνθετα προβλήματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, ενώ, παράλληλα, γοητεύεσαι από την προοπτική να συμβάλλεις στη λύση προβλημάτων στο χώρο της υγείας, είτε μέσω της έρευνας, είτε μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησής σου με τον πληθυσμό, τότε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό καλύπτει πολλές από τις προσδοκίες σου
 

 

Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο ανταγωνιστικό όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος καταλαμβάνουν θέσεις σε:

 • νοσοκομεία και κλινικές
 • δομές πρόληψης υγείας ως αναλυτές δημόσιας υγείας
 • μονάδες απεξάρτησης
 • οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων
 • οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών (π.χ. καρκινοπαθείς, οροθετικοί κ.α.)
 • ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σε προσφυγικούς πληθυσμούς
 • ΜΚΟ που παρεμβαίνουν σε σχολεία για την τροποποίηση συμπεριφορών υγείας σε παιδιά

 

Φυσικά, μια ακόμα δραστηριότητα των αποφοίτων του προγράμματος είναι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος με την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς και συγγενείς τους, αλλά και η ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα.

Το πρόγραμμα, επιπλέον, επιτρέπει τη συνέχιση της εκπαίδευσης σε Διδακτορικό επίπεδο. Ειδικά με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, οι αιτήσεις για Διδακτορικό από αποφοίτους του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού, γίνονται δεκτές με προτεραιότητα.

 

Καθηγητές

Βαρβάρα Κονδύλη,
B.A, M.A., Ph.D.c

Ψυχολογία Υγείας, Ψυχοκοινωνικά Ζητήματα, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Κοινωνική Εργασία

  Χρήστος Αλεξάκος,
  B.Sc., M.A., M.Sc.

  Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, Προσωπική Ανάπτυξη

   Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
   Εγγραφείτε στο Newsletter μας

   php74