Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Η ακαδημαϊκή χρονιά στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών-ICPS αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται 31 Ιουλίου. Το διάστημα μεταξύ 1η και 31η Αυγούστου το Κολλέγιο παραμένει ανοιχτό δίχως να πραγματοποιούνται μαθήματα στις αίθουσες. Η ακαδημαϊκή χρονιά στο Κολλέγιο διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.

 
Τμήμα Ψυχολογίας
 
Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων ανακοινώνονται από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Κολλεγίου. 
 
Για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ψυχολογία πριν την επίσημη έναρξη των μαθημάτων του πρώτου έτους προηγείται μια εβδομάδα εισαγωγής των σπουδαστών στις ακαδημαϊκές διαδικασίες του Κολλεγίου.
 
Για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ψυχολογία οι εξεταστικές περίοδοι είναι τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο κάθε έτους και διαρκούν δύο εβδομάδες. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο προηγείται μία εβδομάδα κατά την οποία δεν πραγματοποιούνται μαθήματα προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους σπουδαστές να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις.
 
Οι επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
 
Η εξεταστική περίοδος για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι κάθε Ιούνιο.
 
Τμήμα Συμβουλευτικής 
 
Τα μαθήματα για τις νέες εκπαιδευτικές ομάδες στο Μεταπτυχιακό της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκούν όλο το χρόνο εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 
Οι ημερομηνίες συναντήσεων των εκπαιδευτικών ομάδων είναι προκαθορισμένες και δίνονται στους σπουδαστές κατά την πρώτη συνάντηση κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.
 
Οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Σπουδών.
 
Τμήμα ΚΕΔΙΒΙΜ2
 
Τα μαθήματα για τις νέες εκπαιδευτικές ομάδες ξεκινούν τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και διαρκούν όλο το χρόνο εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 
Οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Σπουδών.
 
Αργίες 
 
Το Κολλέγιο παραμένει κλειστό τις ακόλουθες ημέρες:
 
Στις 28 Οκτωβρίου
Από 24 Δεκεμβρίου στις 14.00 έως και τις 26 Δεκεμβρίου
Από τις 30 Δεκεμβρίου στις 14.00 έως και τις 2 Δεκεμβρίου
Στις 6 Ιανουαρίου
Στις 25 Μαρτίου
Την Καθαρή Δευτέρα
Από την Μ. Πέμπτη κάθε έτους στις 14.00 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα
Την 1η Μαϊου
Από τις 14 Αυγούστου στις 14.00 έως τις 16 Αυγούστου
Την Ημέρα του Αγίου Πνεύματος
 
 
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74