Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Εκπαιδευτές, Προσωπικό

Κλεοπάτρα Καρνάκη,
B.A., Pg.Dip., M.Ed.

Παιγνιοθεραπεία, Μαθησιακές Δυσκολίες

Δημήτρης Κάππος
B.Sc., M.Sc.

Συμβουλευτική, Life Coaching

Σοφία Κεσίσογλου,
Β.Α., M.Ed., Ph.D.

Νοητική Υστέρηση, Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαρία Κεφαλοπούλου,
B.Sc., Pg. Dip., M.Sc., Ph.D., ECP

Ψυχοθεραπεία, Εποπτεία, Βία, Κοινωνική Ψυχολογία

Πηνελόπη Κονιστή
B.Α, M.Α., Ph.D.c.

Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάγνωση

Αντώνης Κορφιάτης
B.A., M.Sc., ECP

Συμβουλευτική, Εποπτεία, Επανένταξη

Κατερίνα Κοτσώνη,
B.Sc., Pg. Cert., Pg.Dip., M.Sc., Ph.D.c

Ψυχοθεραπεία, Κλινική Ψυχολογία, Θετική Ψυχολογία

Εγγραφείτε στο Newsletter μας