Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Προσωπικό

Ροδάνθη Λεμονάκη,
B.A, M.Sc, Ph.D.

Η Ροδάνθη είναι Εργασιακή Οργανωτική Ψυχολόγος. Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου και αποφοίτησε το 2011. Στην συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή (με Άριστα) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2017 με πεδίο έρευνας την Εργασιακή και Οργανωτική Ψυχολογία. Από το 2002 εργάζεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) όπου έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση του προσωπικού και έχει διενεργήσει έρευνες σχετιζόμενες με την εργασιακή ευεξία των εργαζομένων. Παράλληλα αποτελεί κύριο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και διεξάγει διαλέξεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μάθημα της Οργανωτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την επαγγελματική εξουθένωση (Jobburnout).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα εργασιακής ευημερίας (επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση), εργασιακών συμπεριφορών και στάσεων (π.χ., jobcrafting, absenteeism, bullying κ.α), ψυχολογίας των ομάδων, διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας καθώς και σε θέματα ηθικής και δικαιοσύνης στους οργανισμούς.
Είναι μέλος του EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) καθώς και μέλος της ΕΛΨΕ (Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας).
 
 
Παρουσιάσεις/Συνέδρια:
 
Lemonaki, R., Xanthopoulou, D., Simos, P. &Karademas, E. (2017). “Burnout and job performance: The mediating role of cognitive functions”. Προφορικήπαρουσίαση. Εuropean Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Small Group Meeting, ‘NEW DIRECTIONS IN BURNOUT RESEARCH’ Utrecht, Holland. 
Ρ. Λεμονάκη, Δ. Ξανθοπούλου, Π. Σίμος, Ε. Καραδήμας. (2017) “Επαγγελματική εξουθένωση και εργασιακή απόδοση: Mια διαχρονική μελέτη για το διαμεσολαβητικό ρόλο των γνωστικών λειτουργιών”. Προφορική παρουσίαση σε προσκεκλημένο συμπόσιο. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ, Θεσσαλονίκη. 
Lemonaki, R., Xanthopoulou, D., Simos, P. &Karademas, E. (2016).“Work-Related Well-Being and Cognitive Function: Investigating Causal, Reversed-Causal and Reciprocal Relationships”. Παρουσίασηαναρτημένηςεργασίας (poster). European Academy of Occupational Health Psychology, 12th Conference (EAOHP), Athens, Greece.
Lemonaki, R., Xanthopoulou, D., Simos, P. &Karademas, E. (2015).“Cognitive failures as mediators in the engagement-performance link: A study among employees and their colleagues”. Παρουσίασηαναρτημένηςεργασίας (poster). Εuropean Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 17th Conference, Oslo. 
Ρ. Λεμονάκη, Δ. Ξανθοπούλου, Π. Σίμος, Ε. Καραδήμας. (2013).“Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή απόδοση: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών ελλειμμάτων”. Προφορική παρουσίαση στο Συμπόσιο Κλάδου Οργανωτικής Ψυχολογίας 14o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη. 

Δεξιότητες Εκπαιδευτή

Εργασιακή Οργανωτική Ψυχολογία
Διαπροσωπικές σχέσεις
Ψυχολογία των ομάδων
Ηγεσία

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

  • 2012-2017
    Ph.D. Εργασιακής και Οργανωτικής Ψυχολογίας
    Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • 2007-2011
    B.Sc. Ψυχολογίας
    Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εγγραφείτε στο Newsletter μας